Seuraavat henkilöt ovat asettuneet ehdolle alla mainittuihin tehtäviin Porin Kylterit ry:n hallitukseen toimikaudelle 2021. Uusi hallitus valitaan syyskokouksen yhteydessä keskiviikkona 18.11., ja myös vaali-illassa on vielä mahdollista asettua ehdolle.

Puheenjohtajaksi

Janina Kolkka

Olen sopivin ehdokas PorKyn puheenjohtajaksi koska motivaationi tehdä ja kehittää asioita ainejärjestömme hyväksi on suuri, enkä pelkää tarttua haasteisiin. Olen kunnianhimoinen, uskon mahdollisuuksiin, sekä työskentelen sinnikkäästi saavuttaakseni ja ylittääkseni asetetut tavoitteet. Puheenjohtajana haluan tuoda esiin jokaisen hallituslaisen parhaat puolet, ja sopivasti kyseenalaistaa toimintatapoja, kunnioittaen kuitenkin ainejärjestömme arvokkaita perinteitä sekä ensi vuodelle luotua toimintasuunnitelmaa ja vuosille 2020-2025 kehitettyä strategiaa.

Haluan olla mukana rakentamassa PorKylle entistä tiiviimpää ja toimivampaa yhteistyökumppaneiden verkostoa, sekä edistää jäsenistömme etuja ja hyvinvointia näitä verkostoja hyödyntäen ja samalla omaa yhteisöllisyyttämme vaalien.

Henna Mäntylä

Alusta lähtien minulla on ollut kiinnostusta ainejärjestöämme kohtaa ja koenkin, että parhaiten pääsisin kehittämään ainejärjestöämme puheenjohtajana. Minulta löytyy kokemusta hallitustoiminnasta sekä omaan hyvän käsityksen siitä, miten ainejärjestömme vaikuttaa ja toimii. Olen myös valmis laittamaan itseni täysin likoon ainejärjestömme vuoksi. Olen myös rohkea, enkä pelkää ottaa kantaa opiskelijoihin liittyviin asioihin.

Haluan myös, että PorKy-henkemme säilyy ja näkyy tulevan hallituksen toiminnassa. Omaan myös hyvät johtamis- ja vuorovaikutustaidot sekä kykyä toimia paineen alla. Pystyn myös tekemään päätöksiä ja kantamaan vastuuta. Nämä ovat myös taitoja, joita vaaditaan puheenjohtajalla. PorKy:n strategian ja toiminnan painopisteiden mukaisesti haluan ajaa opiskelijoidemme etuja ja ennen kaikkea huolehtia, että opiskelijamme voivat hyvin. Tulevana vuonna korostuu erityisesti se, että ainejärjestömme pystyy tukemaan opiskelijoitamme tänä etäopiskeluaikana sekä tarjoamaan tähän innovatiivisia ratkaisuja. Minulle on tärkeää, että me PorKyläiset kehitymme yhä uskottavimmiksi vaikuttajiksi sekä olemme aktiivisia toimijoita yhteisössämme

anton venäläinen

Tuleva hallituskausi tarjoaa paljon mahdollisuuksia luoda uutta, parantaa vanhaa ja lopulta nostaa PorKy esiin voittajana. Vuotta 2021 ei tule siis ajatella palojen sammuttamisena, vaikka rajoitukset tulevat vielä olemaan keskeisiä ohjaavia tekijöitä monella osa-alueella. Koronavuosi ei luonut kaikkia ongelmia, vaan joissain tapauksissa toi esiin vanhojen käytänteiden haavoittuvuuden. PorKy:n tarpeet liittyen kokoaan suurempana olemiseen, ovat jo olleet olemassa pidemmän aikaa, mutta viimeistään korona on pakottanut ajattelemaan asiat joko toisenlaisesta näkökulmasta tai kokonaan uudestaan. Kyse ei ole pelkästään ulkoisesta toiminnasta, kuten tapahtumista, vaan myös hallituksen sisäistä ja arkipäiväistä toimintaa on lähestyttävä uudelta kantilta. Kyse ei ole vain vaihtoehtoisesta tavasta tai siitä, kuinka selvitä normaalioloihin asti. Kyse ei ole vain hetkellisestä sopeuttamisesta ennen status quo:n palautumista, vaan meidän täytyy nimenomaisesti ajatella, että PorKy:lla on nyt mahdollisuus luoda itselleen täysin uusi normaali tila.

Tietenkään kyse ei ole siitä, että kaikki täytyy laittaa uusiksi. PorKy:n toiminnalla on hyvä pohja alla, mutta PorKy 1.0 on vain aika päivittää PorKy 2.0 -versioon. Se vaatii visiota, kykyä kyseenalaistaa, pelottomuutta sekä vahvaa työmoraalia puheenjohtajalta. Asiat täytyy ajatella kokonaisvaltaisesti vapaa-ajan, hyvinvoinnin, koulutuksen sekä työllistymisen kannalta. Viimeisenä vuotena olen tehnyt parhaani yrityssuhdevastaavana, Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajana sekä tuoreimpana kerhotoiminnan perustajana, että porkyläisten asioita ajetaan nimenomaan jokaisella mahdollisella opiskelijaelämään liittyvällä osa-alueella ja niin paikallisesti, ylioppilaskuntatasolla kuin kansallisesti.

Energia ja motivaatio tähän kaikkeen tulee siitä tiedosta, että toiminnallani pääsen parantamaan kanssaopiskelijoiden asemaa. Olen toiminnallani pyrkinyt kunnioittamaan ja ottamaan huomion PorKy:n perinteitä ja sitä työtä, jota ainejärjestömme eteen on tehty sen perustamisesta asti ja lukuisten toimijoiden puolesta. Samaa työtä tullaan tulevina vuosina tekemään edelleen monen muun tekijän toimesta, ja niille henkilöille, jotka tulevat olemaan sen keskiössä ensi vuonna eli hallituksessa 2021, olen valmis ottamaan haasteen vastaan valon näyttäjänä puheenjohtajan roolissa.

Varapuheenjohtajaksi

Henna Mäntylä

Minulta löytyy aitoa kiinnostusta ainejärjestöämme kohtaan ja haluan antaa sille oman panokseni. Koen, että pystyisin varapuheenjohtajan pestissä tukemaan ja auttamaan koko hallitusta, sillä olen tiimipelaaja sekä minulta löytyy taustalta jo kokemusta hallitustoiminnasta ja ryhmätyöskentelystä. Haluan myös toimia aktiivisena linkkinä ja vahvistaa yhteistyötämme eri sidosryhmiemme kanssa.

Haluan myös omalla panoksellani varmistaa PorKy-hengen säilymisen sekä sen kehittämisen. Omaan hyvät delegointitaidot ja nopeat kirjoituskädet, jotka koen tärkeäksi tässä pestissä. En myöskään pelkää, että tarvittaessa voin joutua astumaan puheenjohtajan saappaisiin.

 

Talousvastaavaksi

Elina Virolainen

Olen sopivin ehdokas talousvastaavaksi, koska minulta löytyy aitoa halua päästä kehittämään omia taitojani sekä päästä mukaan hallituksen toimintaan. Pääaineeni tukee hyvin roolia ja uskon, että talousvastaavana toiminen tukisi myös hyvin omia opintojani. Olen luonteeltani yhteistyökykyinen, ahkera sekä vastuuntuntoinen, jonka vuoksi koen olevani vahva ehdokas rooliin sekä tulevaan hallitukseen. Haluan päästä haastamaan itseni uusissa tehtävissä ja olen aina ollut hyvä numeroiden parissa. Toivonkin pääseväni hyödyntämään oppimaani käytännössä.

Olen aina ollut myös järjestelmällinen ja tarkka, jonka ansiosta ajanhallinta on yksi vahvuuksistani. Vietän suurimman osan ajastani Porissa, jonka ansiosta pystyn olemaan aidosti läsnä hallitustoiminnassa. Tiesin jo viime vuonna, että haluan hakea hallitukseen mukaan ja tutorina toimimisen myötä se vahvistui entisestään.

Aaro Tuominen

Luonteeni mukaisesti minulla on tapana jatkuvasti etsiä uusia mahdollisuuksia, sekä haastaa ja kehittää itseäni ja osaamistani, kontekstissa nimenomaan substanssialaani kohdistuen akateemisella urallani. Olen jo pitkään ollut kiinnostunut ainejärjestössämme työskentelystä ja tuomaan oman panokseni sen toiminnan ajamiseen sekä kehittämiseen. Koen olevani sopivin ehdokas Porin Kyltereiden hallitukseen talousvastaavaksi, ja valmis ottamaan tämän haasteen sekä seuraavan askeleen vastaan erittäin intohimoisella ja motivoituneella asenteella. Olen perehtynyt talousvastaavan rooliin ja sen tuomaan vastuualueeseen erittäin tarkasti osana yhdistyksen toiminnan tukipilaria, PorKyn toiminnan raamit huomioiden. Hahmotan ja tunnistan nämä vaadittavat ominaisuudet, sekä vastuun joka rooliin kuuluu. Olen myös valmis kehittämään kyseistä pestiä rakkaaksi muodostuneen ainejärjestön hyväksi esimerkillisen kylterin tavoin.

Arvostan suuresti vahvaa tiimityötä ja omaan huolellisen ja energisen ajattelutavan kovankin paineen alla. Työskentelen motivoituneesti sekä pitkäjänteisesti yhteisen tavoitteen eteen, jonka koen olevani merkittävässä roolissa hallituksen toimimista edellyttävän ryhmädynamiikan kannalta. Kuten mainitsin, olen intohimoinen kehittämään omaa osaamistani, sekä ajamaan myös muita ympärilläni eteenpäin ilon, sitkeyden ja päättäväisyyden kautta. Analyyttinen ja rationaalinen ote lisäyksenä edellisiin tuo lisän ryhmään erilaisia persoonia ja mahdollisuuden luoda yhdistystoiminnan kannalta oleellisia ratkaisuja järjestäytyneesti samalla muita motivoiden. Vaikka pidänkin yksin työskentelystä, nautin suuresti myös siitä, kun pääsen ideoimaan ja tekemään töitä ryhmässä.

Aivan kuten nykypäivän asiantuntijaorganisaatioissakin, myös tässä tehtävässä kyky sekä halu oppia uutta ovat erittäin tärkeässä asemassa. Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan tietenkin kontekstin mukaisia taitoja sekä luonteenpiirteitä, joita koen omaavani sopiakseni tähän kyseiseen hallitustehtävään. Talousvastaavan rooli vaatii numeroiden kanssa pärjäämisen lisäksi pitkäjänteisyyttä ja itseohjautuvuutta. Henkilön täytyy osata hahmottaa kokonaisvaltaisesti, mitä toiminnan eri osa-alueilla tapahtuu, jolloin tiimityöskentely taidot korostuvat. Täytyy osata katsoa tulevaisuuteen, suunnitella ja priorisoida. Tehtäväalueeseen kuuluva yhdistykselle tärkeän taloudellisen informaation tuottaminen, analysointi ja raportointi ovat pääaineeksi valikoituneen laskentatoimen ja rahoituksen myötä lähellä sydäntäni. Aiempaa kokemusta hallitustoiminnasta ja vastaavasta roolista olen saanut toimiessani perustajajäsenenä sekä talousvastaavana Porin Akateemisessa Tasting Seurassa. Koen, että myös aiempi työkokemukseni pankkimaailmassa on pestin kannalta erittäin merkittävässä roolissa.

Yrityssuhdevastaavaksi

Silvia Saloniemi

Haen yrityssuhdevastaavaksi hallitukseen, sillä haluan kehittää ja ylläpitää PorKyn nykyisiä yrityssuhteita, sekä hankkia uusia yhteistyökumppaneita tuleviin koitoksiin. Olen syksyn aikana toiminut aktiivisesti haalaritiimissä kontaktoiden monenlaisia yrityksiä, josta sainkin kiinnostuksen toimia hallituksessa. Minulle jäi tekemisen nälkä. Olen luonteeltani päättäväinen ja sinnikäs. Koen, että minulla on paljon annettavaa järjestölle ja yrityssuhdevastaavan pestille.

Tapahtumavastaavaksi

Eero Laurila

Hei, nimeni on Eero Laurila ja olen 2020-vuosikurssin Almalainen. Olisin sopiva tapahtumavastaavaksi, koska: Rakastan erilaisia tapahtumia ja olen edellisessä työpaikassani ollut mukana järjestämässä monenlaisia tapahtumia laidasta laitaan, aina konferensseista, discojen kautta erilaisiin workshoppeihin. Olen ulospäin suuntautunut tiimipelaaja, joka on aina huolehtinut omasta tontistaan, eikä ei pelkää tuoda julki hullunkurisiakaan ideoita siitä, mitä voitaisiin järjestää. Olen aiemman koulutukseni kautta perehtynyt muun muassa tapahtumajärjestämiseen, tapahtumaturvallisuuteen ja pelastussuunnitelmien laadintaan.

Tapahtumavastaavana minulla olisi Porkylle paljon annettavaa. Minut on nähty hyvin innovatiivisena persoonana, joka on aina menossa mukana, kun jotain tapahtuu sekä osallistujana, että järjestäjänä. Visioni on luoda Porkyyn täysin uudenlaista tapahtumakulttuuria, todellakin jotain täysin uutta. Varsinkin alkoholittomia sekä verkkotapahtumia pitäisi minusta lisätä nykyisessä tilanteessa, (tietenkään unohtamatta bilettämistä) koska vuorovaikutus muihin opiskelijoihin on muuten vähäistä. Suunnittelin muuttavani takaisin Poriin ensi lukukaudeksi, joten olen myös luonnollisesti tavoitettavissa paikanpäältä.

Pyydän luottamusta ja mahdollisuutta valjastaa osaamiseni Porkyn hyväksi.

Eero Laurila


Joonatan Rantala

Haluan kantaa korteni kekoon ainejärjestömme ja jäsenistömme hyväksi sekä jatkaa PorKyn toiminnan kehittämistä. Nykyisessä tilanteessa joustava tapahtumajärjestäminen korostuu ja tapahtumavastaavana haluisin varmistaa, että perinteitä kunnioitetaan tilanteen salliessa, mutta myös sen, että voimme jatkossa luoda edelleen ainutlaatuisia ja turvallisia tapahtumia jäsenistöllemme.

Ajatus tapahtumavastaavan pestiin hakemisesta tuli kuluneen vuoden biletiimissä, josta sain pienen maistiaisen siitä, että millaista tapahtumien järjestäminen oikeasti on. Hallituksessa vaaditaan yhteistyötaitoja ja mielestäni ne ovat yksi vahvuuksistani. Lisäksi tapahtumavastaavan rooli biletiimin linkkinä hallitukseen on tärkeä, koska biletiimin vastuulla on järjestää osa PorKyn tärkeimmistä tapahtumista, kuten Sillis ja PorKy Gala. Koen myös, että tapahtumayhteistyötä voisi parantaa entistä enemmän erilaisten toimijoiden kanssa, jotka mielestäni ainejärjestömme ainutlaatuiset ja hienot tapahtumat ansaitsevat.

Kaikkien näiden asioiden taustalla on kuitenkin halu kehittää PorKyn toimintaa yhteistyössä hallituksen, tiimien sekä koko jäsenistömme kanssa ja jatkaa sitä tärkeää työtä, mitä aikaisemmat tapahtumavastaavat ovat tehneet, siksi haen tapahtumavastaavaksi vuodelle 2021.


Salla Palmulaakso

Olen sopivin ehdokas tapahtumavastaavaksi, koska pidän tapahtumien suunnittelusta, niiden järjestämisestä ja uusista haasteista. Olen kuluneen vuoden aikana ollut osana biletiimiä ja olen ollut mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia, viimeisimpänä Porkyn Etägalaa, joten minulla on jonkinlaista kokemusta pestiä varten. Sovin myös luonteeni puolesta pestiin, sillä olen sosiaalinen ja minulta löytyy innokkuutta olla mukana kaikessa sekä pyrin innostamaan myös muita postiivisella asenteellani. Minusta löytyy myös puoli, joka osaa pitää langat käsissään haastavissakin tilanteissa ja jolta löytyy taitoa toimia erilaisissa yhteistyötilanteissa.

Viestintävastaavaksi

Aki Strengell

Olen motivoitunut olemaan täysillä mukana toiminnassa ja ideoimassa sekä järjestämässä tapahtumia. Haen viestintävastaavaksi, sillä vuosi markkinointitiimissä on antanut mahdollisuuden nähdä ainejärjestötoimintaa läheltä ja näin entisestään kasvattanut kiinnostustani myös hallitustehtäviin.

Nykyisen viestintävastaavan kanssa yhteistyötä tehdessä sain myös paremmin ymmärrystä siitä, mitä hallitustehtävä vaatii. Viestintävastaavan vastuut ovat tulleet tutuiksi kuluneen vuoden aikana, jona pääsin myös kehittämään taitojani videoeditoinnin parissa, joten pystyn auttamaan markkinointitiimiä, paitsi koordinoimalla, myös konkreettisesti tarvittaessa. Odotan hallituskaudelta tiivistä yhteistyötä, joka tulee minulle luontaisesti. Haluan myös tiivistää markkinointitiimin ja tapahtumatoimikunnan yhteistyötä entisestään. Entisenä markkinointitiimin jäsenenä haluan jatkaa tiimin esilletuomista.

Kriisiviestinnän tärkeys korostuu, etenkin nyt poikkeusaikana. Ainejärjestön tulee olla viestinnällisesti valmis tilanteessa kuin tilanteessa ja muuttuvista olosuhteista pitää voida viestittää lyhyelläkin aikavälillä. Olen valmis priorisoimaan hallitustehtävän tuomat vastuut ja mahdollistamaan nopeat reaktiot tarpeen vaatiessa.

Koulutuspoliittiseksi vastaavaksi

Tommi Suominen

Olen koko yliopistoaikani miettinyt, että haluan toimia Porkyn hallituksessa. Niinpä osoitan nyt kiinnostukseni ja haen paikkaa. Uskon saavani sieltä unohtumattomia sekä opettavia kokemuksia ja pystyn myös vaikuttamaan itse meidän kaikkien opiskelijaelämään. Mielenkiintoisia vaihtoehtoja on hallituksessa useita, mutta yksi nousi ylitse muiden – Kopon pesti. Koen, että minulla on siihen eniten annettavaa.

Tulevaisuudessa, poikkeusolojen jälkeen, Kopon pesti korostuu yhä entisestään. Uskon, että tulevaisuuden haasteina on yhdistää perinteinen, hyväksi todettu, ja nyt meneillään oleva etäopiskelumalli toimivaksi ja kaikkia palvelevaksi kokonaisuudeksi. Turkulaisena ja siellä osan opiskeluaikaani viettävänä ymmärrän hyvin etäopiskelun tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet. Henkilökohtaisesti kuitenkin koen myös lähiopetuksen olevan olennainen ja tärkeä osa oppimista sekä sosiaalista opiskelijaelämää. Yliopisto-opinnot ilman yhteisöllisyyttä, ”Porky-henkeä”, ja opiskelijaelämää ovat puolikas kokonaisuudesta. Pyrkimyksenäni on siis tuoda esille jäsenistön mielipiteitä kummankin opintojärjestyksen hyvistä ja huonoista puolista, jotta saamme aikaan mahdollisimman tehokkaan ja uskottavan oppimisympäristön.

Niin, miksi minä olenkaan sopiva? Vahvuuteni on sanavalmius ja joukkueurheilutaustasta kumpuava joukkuehenki, yhteen pelaaminen sekä tinkimättömyys. Olen tunnollinen uurtaja, mutta osaan myös hauskanpidon. Koen, että Kopon pestissä näistä on hyötyä – olisinhan minä edustamassa koko Porkyä ja kehittämässä opintoja kokouksissa sekä työryhmissä. Tutorina toimiminen näin poikkeustilanteessa, mutta muutenkin, on luonut minulle hyvää kokemusta sekä tuntemusta, jota voisin hallituksessa käyttää niin opinto-, kuin tutor -asioissa. Kopon pestissä ehdottomasti näkyvin tehtävä on excun järjestäminen, jota ei tietenkään saa unohtaa. Mielestäni se pitää järjestää seuraavalla hallituskaudella tavalla tai toisella, mutta mahdollisuuksia riittää.

Tässä oli joitain esimerkkejä, mitä voisin antaa hallitukseen ja miksi olisin sopivin ehdokas koulutuspoliittiseksi vastaavaksi.

 

Sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi

Eero Laurila

Hei, nimeni on Eero Laurila ja olen 2020-vuosikurssin Almalainen. Olisin sopiva Sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi, koska: Olen ulospäin suuntautunut, hallitustyöstä kiinnostunut tiimipelaaja, joka on aina hoitanut annetut vastuutehtävät kunnialla. Olen työskennellyt aikaisemmin Porin kaupungin liikuntatoimessa. Tunnen todella hyvin Porin kulttuuri -ja liikunta mahdollisuudet sekä näistä päättävät henkilöt ja muun henkilökunnan. Olen innokas kokeilemaan kaikkea uutta ja olen mahdollisuuksien mukaan aina kaikessa mahdollisessa mukana, sekä osallistujana että järjestäjänä.

Minulla on paljon annettavaa esimerkiksi lajikokeiluihin, liikuntatoimen ja kulttuuritarjonnan kehittämiseen ja haluan tuoda niihin jotain täysin uutta. Minun kauttani voisi varmasti olla mahdollista myös saada kaupungilta lainaan muun muassa erityisliikuntavälineitä tai tiloja mitä, mitä ei muuten ehkä annettaisi tai ei ehkä osattaisi edes kysyä. Visioni tehtävässä on terveet ja hyvinvoivat opiskelijat. Tehtäväni on kannustaa sekä sitouttaa opiskelijoita liikkumaan enemmän, luomalla tähän enemmän mahdollisuuksia.

Edellisessä työpaikassani suuressa osassa oli myös tapahtumajärjestäminen ja olen perehtynyt laajasti myös tapahtumajärjestämiseen sekä tapahtumaturvallisuuteen. Suunnittelin muuttavani takaisin Poriin ensi lukukaudeksi, joten olen myös luonnollisesti tavoitettavissa paikanpäältä.

Pyydän luottamusta ja mahdollisuutta valjastaa osaamiseni Porkyn hyväksi.

Eero Laurila

Ella Fonsén

Olen sopivin ehdokas sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi, sillä koen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden tärkeäksi ja olen myös kiinnostunut niiden asioiden kehittämisestä entisestään. Sopon rooli sopisi mielestäni minulle hyvin, koska olen ahkera, sosiaalinen, päättäväinen sekä halukas oppimaan uusia asioita. Luonteenpiirteeni näkyvät mm. siten, että hoidan työni ajallaan sekä saavutan asettamani tavoitteet.

Minulle tärkeitä arvoja ovat mm. tasa-arvo, terveys sekä ystävällisyys, ja niiden tärkeys korostuu mielestäni juuri tässä roolissa. Siksi haluaisin, että porkyperhe voisi mahdollisimman hyvin maailman tilanteesta riippumatta erilaisten tapahtumien, kuten kotimaan excursion ja lajikokeilujen ansiosta.

NESU-vastaavaksi

Eero Laurila

Hei, nimeni on Eero Laurila ja olen 2020-vuosikurssin Almalainen. Olisin sopiva Nesu-vastaavaksi, koska: Olen ulospäin suuntautunut, hallistustyöstä kiinnostunut tiimipelaaja ja kun kala vedessä erilaisissa verkostoitumistilaisuuksissa sekä tapahtumissa. Olen erittäin kiinnostunut kansainvälisten suhteiden kehittämisestä, ja kommunikointi Lontooksi onnistuu toki loistavasti. Sitsit ja verkoistoituminen on erittäin jees, nautin molemmista ja tiedän että minulla olisi paljon annettavaa näiden kehittämiseen.

Toivon luottamusta päästä ylpeänä edustamaan kouluamme muihin kylterikaupunkeihin tiimini kanssa sekä tietysti huolehtimaan että karhukaupungissa riittää sitsejä. Suunnittelin muuttavani takaisin Poriin ensi lukukaudeksi, joten olen myös luonnollisesti tavoitettavissa paikanpäältä.

Pyydän luottamusta ja mahdollisuutta valjastaa osaamiseni Porkyn hyväksi.

Eero Laurila

Olga Tuominen

Olen ollut nesutiimissä ja tutustunut sitä kautta Nesun toimintaan. Olen motivoitunut viemään nesun toimintaa eteenpäin Porkyssä ja jatkamaan upeiden vastaavien toimintaa. Haluan tutustuttaa Porkyn Nesu Finlandin toimintaan ja lisätä innostusta sitsata ympäri maata. Nesun toiminta onkin jo alkanut tulla tutuksi jonka takia uskon pystyväni täyttämään Nesuvastaavan paikan.

Projektivastaavaksi

Iida Halonen

Olen sopivin ehdokas projektivastaavaksi, sillä haluan ottaa haasteen vastaan ja järjestää kaksi PorKyn suurinta ja arvokkainta tapahtumaa. Vuoteni biletiimissä herätti kipinän vujujen järjestämiseen, sillä pääsin osaksi niiden suunnittelua ja ideointia. Tiimissä toimiminen on minulle luonnollista, enkä myöskään pelkää delegoida tehtäviä ja odotankin innolla yhteistyötä koko vujutiimin kanssa.

Haluan tuoda projektivastaavana erityisesti esille visuaaliset taitoni ja idearikkauteni, joita pidän merkittävänä etuna Vuosijuhlien ja Yrjönkadun Approjen järjestämisessä, vaikka ne jouduttaisiin järjestämään poikkeusoloissa.

Olen luonteeltani päättäväinen ja toimin tehokkaasti paineen alla, jonka vuoksi projektiluontoinen tapahtuman järjestäminen on minulle mieluisin tapa toimia. Sitoudunkin mielelläni täysillä järjestämään kaksi täydellistä ja unohtumatonta tapahtumaa niin opiskelijoille, kuin sidosryhmillekin.