Seuraavat henkilöt ovat asettuneet ehdolle alla mainittuihin tehtäviin Porin Kylterit ry:n hallitukseen toimikaudelle 2020. Uusi hallitus valitaan syyskokouksen yhteydessä keskiviikkona 20.11., ja myös vaali-illassa on vielä mahdollista asettua ehdolle.

Puheenjohtajaksi

niklas pippola

Haluan olla mukana Porin Kyltereiden hallituksessa 2020, koska kuluva vuosi hallituksessa yrityssuhdevastaavana antoi kattavan kuvan siitä, miten hallitus sekä ainejärjestömme toimii ja miten sitä voidaan edelleen kehittää. Haluan olla mukana luomassa hallitusta, joka nauttii jäsenistön edunvalvonnasta, toiminnan ylläpitämisestä ja toiminnan kehittämisestä toteuttamalla samaan aikaan toimintasuunnitelmaa ja pitkän ajan strategiaa.

Olen paras ehdokas puheenjohtajaksi, koska tiedän tehtävän vastuut ja tehtävät. Osaan hallita monia asioita samaan aikaan ja pysyä rauhallisena vaativissakin tilanteissa paineen alla. Minulla on runsaasti tietoa hallituspesteistä sekä siitä, mitä niiden tehtävänkuvaan kuuluu. Tämä auttaa hallituksen organisoinnissa ja siinä, että pystyn olemaan muiden hallituslaisten tukena, kun siihen on tarve. Olen jatkuvasti paikalla kaikissa tapahtumissa ja muussa toiminnassa, kuten myös yleisesti yliopistokeskuksella. Tiedän hyvin ainejärjestömme eri sidosryhmät sekä niissä toimimisen ja vaikuttamisen koko PorKyn eduksi.

anton venäläinen

PorKy jäsenineen on antanut paljon kuluneen syksyn aikana. Haluan antaa takaisin. Entiset hallitukset ovat luoneet hyvä pohjan Porin Kylterien toiminnalle, ja nyt haluan viedä tämän toiminnan seuraavalle tasolle.

Puheenjohtajan on laitettava hallitus ja koko ainejärjestö itsensä edelle. Tämä tulee lisäksi tehdä valtavan paineen alaisena, samalla edustavasti esiintyen PorKyn sidosryhmille. Kokemukseni stressaavassa työympäristössä, tunnetuksi tulleet ihmissuhdetaitoni sekä aito halu ja visio kehittää järjestöä ovat niitä aineksia, joita puheenjohtajalta vaaditaan. Pystyn erityisesti puheenjohtajana kehittämään PorKyä.

Varapuheenjohtajaksi

Santeri Aro

Jo ensimmäisestä aloitusviikostani lähtien olen halunnut olla tiiviisti Porkyn toiminnassa mukana. Opiskelun, erilaisten tapahtumien ja muidenkin illanistujaisten mukana olen viihtynyt koko viime vuoden ja en halua niitä vähentää, päinvastoin. Hallituksessa pääsisin vihdoin sisälle myös ainejärjestötoimintaan, johon olen jo aiemminkin halunnut päästä osaksi. Hallitustoiminta antaisi varmasti uskomattomia kokemuksia, sekä paljon uusia tuttavuuksia, unohtamatta tietenkin omien jäsenien välisen yhteistyön tiivistymistä. Olen seurannut vierestä, kun niin monet hyvät ystäväni kehuvat hallitustoimintaa ja patistavat lähtemään siihen mukaan, että olisi typerää olla kuuntelematta heitä.

Kyseinen pesti kiinnostaa minua juuri siksi, koska koen sopivani siihen erittäin hyvin. Haluan olla muille avuksi niin paljon kuin pystyn, kykenen olemaan läsnä enemmän kuin muut, sekä tunnen porilaisia ja Porin hyvin, joten varsinkin Porin sisällä sovin hyvin tekemään yhteistyötä ja toimimaan linkkinä eri ainejärjestöjen välillä. Pointerin urheilu- ja liikuntavastaavan pesti kiinnostaa minua myös sen osuvuuden vuoksi. Tunnen Porin liikuntapaikat ja minulla on niihin myös suhteita, joten uskon olevani paras hakija ainakin sillä saralla. Yleisesti VPJ:ltä odotetaan siis läsnäoloa ja avuliaisuutta, enkä usko kenenkään katuvan myöhemmin, mikäli minut pestiin valitaan. ”Ja kyl ny yks porilaine pitää hallitukses ol”

elmo sevón

Haluan hallitukseen, koska olen kiinnostunut kehittämään Porin Kyltereiden toimintaa ja tapahtumia yhdessä muun hallituksen kanssa. Haluan edustaa PorKyä erilaisissa tapahtumissa.

Olisin paras hakija varapuheenjohtajaksi, koska haluan auttaa muita omien tehtäviensä parissa. Tämä sopisi kyseiseen pestiin hyvin, koska varapuheenjohtajalla ei ole suoraa omaa vastuualuettaan, eli hänen on tärkeää pystyä auttamaan muita.

Lisäksi minulla on kokemusta hallitustoiminnasta, sillä olen toiminut pian vuoden Pointer ry:n yrityssuhdevastaavana. Tätä kautta olen oppinut kokouskäytännöt ja muut toimintatavat, eli hallitustoiminta itsessään on itselleni jo tuttua. Sen lisäksi olen nyt kuluvan hallituskauden ajan päässyt seuraamaan hyvinkin läheltä varapuheenjohtajan toimintaa, ja uskon, että pärjäisin tehtävässä myös itse hyvin.

 

Talousvastaavaksi

TANELI PUOTINIEMI

Sisäinen motivaatio ja aito kiinnostus taloushallintoa, sekä ainejärjestöä kohtaan sai minut hakemaan tätä paikkaa. Koko opiskeluaikani minua on kiinnostanut Porin Kyltereiden toiminta, sekä kuinka tätä toimintaa voitaisiin ylläpitää ja kehittää. Tavoitteenani ensi kaudelle on oppia, kuinka yhdistystoimintaa taloudellisesti hallinnoidaan, sekä kuinka voin itse olla vaikuttavana osapuolena tapahtumien järjestämisessä. Uskon, että hyvällä asenteella ja yhteistyöllä ainejärjestön sisällä sekä muiden sidosryhmien välillä saadaan ainejärjestötoimintaa entistäkin paremmaksi!

Pitkäjänteisyys ja organisointikyky ovat parhaimpia puoliani. Laskentatoimen ja rahoituksen opiskelijana minulla on halu kehittyä jatkuvasti taloushallinnon opeissa, sekä into laittaa opittuja teorioita enemmän käytäntöön. Itseltäni löytyy aiempaa taloushallinnon kokemusta viime kesätöistä, josta sain pintaraapaisun siitä, että mitä kaikkea pystyy autonomisesti tekemään, ja kuinka vaikuttaa yrityksen taloudelliseen toimintaan. Työssäni toimin laskuttajana, jonka lisäksi tein muita rutiininomaisia toimistotöitä kuten arkistointia. 

JAAKKO SALMINEN

Porin Kylterit on antanut minulle puolentoista vuoden ajan lukuisia huikeita hetkiä, ja nyt haluan tarjota panokseni takaisin. Olen kiinnostunut vaikuttamaan PorKyn toimintaan, ja olla mukana luomassa opiskelijoille sekä sidosryhmille taas hieman aiempaa paremman kokemuksen kuulua osaksi meitä. Myös edellisten hallituslaisten kertomat useat positiiviset asiat hallitustoiminnasta ovat olleet tärkeä vaikuttaja päätökseeni pyrkiä mukaan ja hankkimaan uusia tärkeitä kokemuksia.

Omaan kokemusta juniorijalkapallojoukkueen rahastonhoidosta, opiskelen laskentatoimea pääaineena ja kiinnostukseni talousasioihin ulottuu myös vapaa-ajalle sijoittamisen muodossa. Näistä tekijöistä minulle on syttynyt suuri innostus hakea nimenomaan talousvastaavan pestiin. Luonteeltani olen aikaansaava ja tarkka persoona, ja olen taitava ajankäytön kanssa. Esimerkkinä tästä kuluvana vuotena opiskelujen, työnteon, aktiivisen PorKyn tapahtumiin osallistumisen sekä jääkiekon harrastamisen onnistunut yhteensovittaminen. Olen perehtynyt huolellisesti talousvastaavan tehtäviin sekä vastuualueisiin, ja ymmärrän pestin vaatimukset.

Yrityssuhdevastaavaksi

THOMAS MUIKKU

Seurattuani pupuvuoteni aikana sivusta hallitustoimintaa kiinnostuin itsekin siitä ennen kaikkea sen takia, että hallituksen kautta on mahdollista vaikuttaa niihin kehityskohteisiin, mitä itse havaitsee ja mihin toivoisi uudistamista. Kyseessä on myöskin vastuullinen rooli, jonka kautta on mahdollista kehittää tulevaisuuden kannalta tärkeitä taitoja, edistäen samalla erittäin tärkeäksi muodostuneen opiskeluyhteisön etuja ja jättämällä siihen oman leimansa.

PorKyssä vietetyn puolentoista vuoden aikana olen saanut selkeän kuvan siitä, millaisilla toimilla yrityssuhdevastaava voisi omalta osaltaan edistää ainejärjestömme etuja sekä kehittymistä. Mielessäni on useita visioita, joiden avulla edellämainitut seikat saataisiin toteutettua ja yrityssuhdevastaava onkin minusta sopivin kanava näiden visioiden toteuttamiseen. Fokus kohdistuisi ennen kaikkea alamme yritysten työllistymismahdollisuuksien ja opiskelijoidemme yhteentuomiseen, sekä ainejärjestömme tunnettavuuden edistämiseen relevanttien yritysten keskuudessa. Tämä kaikki unohtamatta kuitenkaan yrityssuhdevastaavan tärkeintä tehtävää, eli uusien yhteistyökumppanien hankkimista ja vanhojen suhteiden ylläpitämistä. Uskon realistisesti pystyväni toteuttamaan visiot onnistuneesti, minkä takia pidänkin itseäni vahvana kandidaattina yrityssuhdevastaavaksi 2020.

anton venäläinen

PorKy jäsenineen on antanut paljon kuluneen syksyn aikana. Haluan antaa takaisin. Entiset hallitukset ovat luoneet hyvä pohjan Porin Kylterien toiminnalle, ja nyt haluan viedä tämän toiminnan seuraavalle tasolle.

Yrityssuhdevastaavalta vaaditaan rohkeutta lähestyä yrityksiä, olla motivoiva seuraavan vuoden haalaritiimille ja olla halukas tekemään ylimääräistä uusien yrityssuhteiden luomiseen ja vanhojen ylläpitämiseen.

Tapahtumavastaavaksi

HENNA MÄNTYLÄ

Haluan antaa oman panokseni Porin Kyltereiden toiminnan kehittämiseksi sekä päästä mukaan luomaan sellaista ainejärjestöä, josta jokainen jäsenemme voi olla ylpeä. Minulla on aito kiinnostus PorKyn toimintaa kohtaan sekä minulta löytyy intoa Porin Kyltereiden asioiden parantamiseen. Haluan myös näyttää, että ALMA-opiskelijalla on mahdollisuus toimia PorKyn hallituksessa, sekä antaa ALMA-opiskelijan näkemys Porin Kyltereille. Ennen kaikkea haluan päästä mukaan tekemään PorKystä entistä paremman sen jäsenistölle.

Toimiessani biletiimissä sain kurkistuksen siihen, että millaista on järjestää tapahtumia. Biletiimi opetti paljon ja haluankin näin ollen jatkaa uraani hakemalla tapahtumavastaavaksi. Niin Biletiimin kuin muun järjestötoiminnan kautta, minulla on erittäin paljon kokemusta tapahtumien järjestämisestä, joten osaisin myös opastaa seuraavaa biletiimiä heidän toiminnassaan. Koen myös, että minulla on tarvittavat taidot mitä tapahtumavastaavalta vaaditaan.

Minulla on myös kiinnostusta kehittää olemassa olevia tapahtumiamme yhä paremmiksi sekä halu kehittää niitä meidän jäseniemme toiveiden mukaisiksi. Tavoitteenani on myös saada ALMA-opiskelijoita enemmän mukaan meidän tapahtumiimme. Haluan myös ylläpitää yhteistyötämme Satakunnan Ammattikorkeakoulun kanssa ja pyrkiä parantamaan sitä.

Viestintävastaavaksi

PINJA KORVENRANTA

Minulla on aitoa kiinnostusta olla mukana kehittämässä ja luomassa Porkystä sellaista ainejärjestöä, jonka jäsenyydestä jokainen voi vuosi toisensa jälkeen olla ylpeä. Hallituskaudelta odotan paljon tiimityöskentelyä, joka on minulle luontaista ja mieluista. Uskon, että voin omalla toiminnallani ja motivaatiollani olla mukana mahdollistamassa järjestön toiminnan kehittämistä eteenpäin ja olla järjestämässä niin uusia kuin perinteisiäkin tapahtumia.

Toivon, että hallituksen jäsenenä edustan itseäni myös niin, että minulle on helppo tulla juttelemaan ja kertomaan omia ideoitaan. Mielestäni on tärkeää hallituslaisena huomioida ja kuunnella jäsenistön toiveita ja tarpeita, sillä yhteistyöllä pääsee pitkälle!

Aion hakea viestintävastaavaksi, sillä markkinointitiimi loi jo pienen kurkistusaukon viestintävastaavan tehtäviin ja ne vaikuttivat juuri sellaisilta, joista olen itse kiinnostunut. Pääaineenani on markkinointi ja sieltä saamiani oppeja voin hyödyntää mahdollisesti myös Porkyn viestinnässä. Tapahtumien markkinointiin tulee mielestäni panostaa entistä enemmän, jotta järjestö saa näkyvyyttä ja mahdollisuuden laajentua.

Haluan myös tuoda markkinointitiimiä enemmän esille ja mahdollisuuksien mukaan laajentaa heidän vastuualueitaan.

Olen ollut nuoresta pitäen kiinnostunut kirjoittamisesta ja lukemisesta, jonka ansiosta vujulehden ja pupuoppaan sivut eivät tule jäämään tyhjiksi. Harrastan myös valokuvausta, joka tukee esimerkiksi somen tekemistä ja Porkyn visuaalisen ilmeen luomista. Minulla on halua oppia lisää esimerkiksi kuvanmuokkauksesta ja oppimisen eteen olen valmis tekemään töitä!


aki strengell

Haluan kehittää PorKyn viestintää ainejärjestön sisällä ja sen ulkopuolella ja samalla kehittyä itse vastuulisemmaksi toimijaksi yhteisen hyvän eteen.

Minulla on aikaisempaa kokemusta erilaisten editointiohjelmien kanssa ja ymmärrän, kuinka paljon aikaa lyhyenkin klipin editoiminen vaatii. Viestintävastaavan kuuluu ymmärtää, kunka tietoa saadaan levitettyä mahdollisimman laajalle, muun muassa sosiaalisen median eri kanavia käyttäen. Sopivia luonteenpiirteitä tähän pestiin on huumorintaju, luovuus sekä tietyissä tilanteissa rauhallisuus ja maltillisuus.

Koulutuspoliittiseksi vastaavaksi

ELISA SALONEN

Yksi PorKy:n valttikorteista on ristiinopiskelun ja opintojen yksilöllisen suunnittelun mahdollisuus. Vaikka olemmekin pieni ainejärjestö, tämä avaa PorKy:n jäsenistölle paljon mahdollisuuksia ja mikä parasta, todella kilpailukykyisen ja mielenkiintoisen koulutuksen. Siksi haluaisinkin helpottaa ja edistää tätä entisestään, jotta tämä mahdollisuus olisi helpommin saatavilla kaikille. Haluaisin myös saada jäsenistön äänen paremmin kuuluviin opintoihin liittyvissä asioissa, jotta opiskelu PorKy:ssa vastaisi mahdollisimman hyvin jäsenistönsä tarpeita. Myös muut koulutuspoliittisen vastaavan tehtävät, kuten tutoroinnista vastaaminen ja ulkomaan excursion järjestäminen, vastaavat osaamisaluettani ja ovat tehtävinä erittäin inspiroivia.

Koulutuspoliittisena vastaavana haluan kuunnella tarkasti jäsenistön ääntä ja olla mukana kehittämässä PorKy:ä ainejärjestönä uuden strategian mukaisesti. Kokemukseni vuoden 2019 tutorina auttaa minua kehittämään tutortoimintaa ja aloitusviikkoa, sillä olen nähnyt läheltä sekä sen hyvät että kehitystä kaipaavat puolet. Ajanhallintakykyni sekä vastuuntuntoisuuteni mahdollistavat tehokkaan ja järjestelmällisen tehtävien hoitamisen sekä kykyni tuoda esiin epäkohtia rakentavasti auttavat minua kehittämään toimintaa ja hoitamaan tehtäväni parhaalla mahdollisella tavalla. Haluni kehittää opintojen yksilöllisempää suunnittelua sekä tahtoni järjestää huikea ulkomaan excursio kuunnellen jäsenistön ääntä tekevät minusta parhaan hakijan vuoden 2020 koulutuspoliittiseksi vastaavaksi.

ERIKA HUTRI

Koen saaneeni paljon ainejärjestöltämme opiskelujeni aikana ja tahtoisinkin antaa vähintään yhtä paljon takaisin. Tahdon päästä vaikuttamaan Porkyn asioihin ja edustamaan ainejärjestöä ympäri Suomea, niin erilaisten kokousten kuin tapahtumienkin merkeissä. Olen opiskeluaikanani osallistunut lukuisiin tapahtumiin Porin lisäksi myös muissa kaupungeissa ja olen kiinnostunut lisäämään tätä entisestään ja näyttämään, että Porky on kokoaan suurempi toimija. Olen suorittanut ja järjestänyt opintoni hallitusvuotta ajatellen niin, että pystyisin keskittymään hallitusvuoteen täysin, vähintäänkin vuoden 2020 ajan.

Olisin paras hakija kopoksi, sillä minulta löytyy niin pestiin tarvittavia ominaisuuksia kuin todellista kiinnostusta siihen kuuluvien tehtävien hoitamiseenkin. En pelkää tuoda omia mielipiteitäni esille, mutta osaan ottaa myös muut huomioon asioista päätettäessä ja mielestäni onkin tärkeää, että jokaisen mielipide tulee huomioiduksi. Tämän koen erittäin tärkeänä asiana etenkin kopon pestiä ajatellen. Haluan myös olla mukana kehittämässä yliopistoamme entistä paremmaksi paikaksi opiskella, niin kursseja kuin muitakin asioita koskien. Tahtoisin myös, että jokainen opiskelija voisi saada äänensä kuuluviin entistä paremmin. Osallistuin tämän syksyiselle ulkomaan exculle ja koenkin, että koska excu on tärkeä osa kopon pestiä, niin siihen osallistuminen oli äärimmäisen tärkeää, jotta minun olisi mahdollista järjestää se tiettyjä perinteitä noudattaen. Vaikka tutorina en valitettavasti päässytkään tänä syksynä toimimaan, näin siihen kuuluvat tehtävät melko läheltä hyvien ystävieni kautta ja tahtoisinkin olla avustamassa tulevia tutoreita niin paljon kuin mahdollista ja antaa heille tukea tehtäviensä hoitamiseen, jotta he kykenisivät toimimaan tärkeässä tehtävässään mahdollisimman hyvin.

 

Sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi

kristian leinonen

Haluan PorKyn hallitukseen, sillä olen kahden opiskeluvuoteni aikana osallistunut innokkaasti ainejärjestön tapahtumiin ja toimintaan ja siten olen päässyt kokemaan vierestä pintaraapaisun ainejärjestötoiminnasta. Nyt koenkin, että on minun aikani osallistua aktiivisesti ainejärjestön kehittämiseen, sekä tuoda oma panokseni Porin Kyltereille niin arkipäiväisessä hallitustoiminnassa, kuin myös edustustehtävissä ympäri Suomea luodessa PorKyn mainetta.

Sosiaalipoliittisen vastaavan tulee olla PorKyn jäsenille helposti lähestyttävä ja avoin henkilö, jonka luo on kynnyksetön pääsy keskustelemaan, sillä hän on vastuussa häirintätukihenkilöistä sekä jäsenistön hyvinvoinnin edistämisestä. Itse sovin tähän kuvaukseen, josta todisteena sain tunnustuksen jäsenistön toimesta vuoden tutorina. Tunnustus on osoitus kyvystäni toimia matalan kynnyksen yhteyshenkilönä hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.
Suurena intressinäni toimii myös kehittää PorKyn alkoholittomia tapahtumia, etenkin lajikokeiluita ja urheilutapahtumia ja olen kiinnostunut palauttamaan PorKyn kotimaan excursion tapahtumakalenteriin.

NESU-vastaavaksi

helene hartikainen

Porin Kyltereiden hallitukseen toimikaudelle 2020 pääseminen antaisi minulle aivan uudenlaisen mahdollisuuden päästä osallistumaan ja vaikuttamaan Porkyn toimintaan omalla panoksellani. Mielestäni olisi aivan mahtavaa päästä mukaan ideoimaan ja kehittämään Porkyn toimintaa sekä ylläpitämään ja edistämään mahtavaa Porky-henkeä. Olisi myös kunnia edustaa Porkyä muualla kuin oman ainejärjestömme tilaisuuksissa.

Kuluneella kaudella sain jo hieman kosketusta ainejärjestötoiminnasta, kun sain mahdollisuuden toimia mukana Olivian vetämässä Nesu-hallituksessa. Huomasin silmieni syttyneen, kun pääsin mukaan järjestämään mahtavia tapahtumia muille porkylaisille! Paras tunne on kuin näkee, että homma toimii ja kaikilla on hauskaa. Upeaa olisi siis päästä tekemään vielä isompia juttuja ja saada ihan uudenlaista vastuuta Porkyn toiminnasta.

Sen lisäksi, että uskon pystyväni antamaan hallitukselle paljon omaa panostani, uskon että toiminta antaisi minulle vielä enemmän: Mahdollisuuden verkostoitumiseen, aivan erityisen hienoa kokemusta yhdistystoiminnasta ja monenlaisia kykyjä tulevaisuutta varten, esimerkiksi organisoinnista ja esiintymisestä.

Uskon, että sopisin hallitukseen Nesu-vastaavaksi, sillä olen järjestelmällinen, vastuullinen ja omistautunut henkilö. Kun päätän ryhtyä johonkin, suoritan sen varmasti kunnialla loppuun. Olen huolehtijatyyppiä, mutta en kuitenkaan heikkohermoinen. Tykkään tosi paljon ottaa vastuuta ja saan paljon voimaa onnistumisista ja siitä että kaikilla on kivaa. Koen myös olevani positiivinen, muut huomioon ottava tiimipelaaja, joka pystyisi huolehtimaan ja innostamaan omaa tiimiään.

Uskon, että pestissä on myös hyötyä “nesu-kokemuksesta”, vaikka vasta alkuun siinäkin päästiin. Pääsin jo hoitamaan esimerkiksi sitsijärjestelyihin liittyviä asioita ja koin homman sopivan itselleni. Nyt tuntuu siltä, että aika ei riittänyt ja vielä pitäisi päästä tekemään lisää näitä juttuja! Vaikka puolessatoista vuodessani Porkyssä olen päässyt kokemaan lähinnä oman järjestön tapahtumia, on minulla kiinnostusta myös sen ulkopuolelle lähtemiseen, totta kai myös muita Porkylaisia mukaan innostaen!

Projektivastaavaksi

KIA VASKO

Haluan olla osa Porky:n hallitusta 2020 siksi, että olen aidosti kiinnostunut Porky:n toiminnasta ja sen kehittämisestä painottaen strategiaa vuosille 2020-2024. Haluan olla mukana pitämässä yllä yhteisöllisyyttä ja osallistua ainejärjestöämme koskevaan päätöksentekoon jäsenistöä kuunnellen sekä osallistaen. Projektivastaavana haluaisin varmistaa sen, että kaksi vuoden suurinta tapahtumaa eli vuosijuhlat ja Yrjönkadun approt onnistuvat jälleen niin perinteitä kunnioittaen kuin mahdollisesti myös aikaisempia käytäntöjä uudistaen.

Olen saanut kuluneen vuoden aikana mahdollisuuden kokea tapahtumien järjestämisen läheltä toimiessani osana tapahtumatoimikuntaa, minkä vuoksi minulla on jo valmiiksi käsitys siitä, mitä tapahtumien järjestäminen vaatii. Hallitus on erilaisista rooleista huolimatta ensisijaisesti yhteistyötaitoja vaativaa toimintaa, ja koenkin vahvuudekseni juuri erilaisten ihmisten kanssa toimimisen. Projektivastaavana pyrkisin kuuntelemaan jäsenistömme toiveita ja kehittämään pestiin kuuluvia tapahtumia näiden toiveiden mukaisesti, jotta sekä jäsenistö että osallistujat yli ainejärjestömme rajojen viihtyisivät.