Seuraavat henkilöt ovat asettuneet ehdolle alla mainittuihin tehtäviin Porin Kylterit ry:n hallitukseen toimikaudelle 2019. Uusi hallitus valitaan syyskokouksen yhteydessä 21.11., ja myös vaali-illassa on vielä mahdollista asettua ehdolle.

Puheenjohtajaksi

Daniel Böning

Olen läpi nuoren PorKy-urani ajan kulkenut eteenpäin pienin askelin, ensin pääsin pupuna toimimaan haalaritiimissä johtavassa asemassa ja tämän jälkeen kuluvan vuoden aikana olen saanut kunnian toimia hallituksessa yrityssuhdevastaavana. Alusta lähtien minulla on ollut vahva palo päästä toimimaan yhteisen hyvän eteen ja tehdä ainejärjestöstämme suurempaa ja parempaa. Seuraava askel, jonka haluaisin ottaa eteenpäin kehittääkseni edelleen rakasta ainejärjestöämme olisi puheenjohtajan pesti.

Yrityssuhdevastaavan pestissä olen päässyt laittamaan itseäni likoon läpi vuoden. Olen ollut mukana vuoden mittaan hankkimassa yhteistyökumppaneita ainejärjestöllemme, keskustelemassa vuosisopimuksista, neuvottelemassa vuosijuhlayhteistyöstä, järjestämässä isossa roolissa Yrjönkadun approa sekä järjestämässä tapahtumia yhdessä yrityksien kanssa. Tämän päälle olen tottunut jatkuvasti olemaan yhteyksissä eri tahoihin. Satakunnan alueen tärkeät sidosryhmät ainejärjestöllemme ovat tulleet tutuiksi. Tämän myötä olen oppinut, miten hallituksen kanssa työskennellään, miten asioita organisoidaan ja miten aikaa tulee käyttää, jotta lopputuloksena on paras kokonaisuus jäsenistölle. Puheenjohtajalla tulee olla vahva käsitys edellisistä ja koen omaavani näitä.

Kuluvan vuoden aikana olen saanut kokonaisvaltaisen kuvan, miten PorKy toimii ja vaikuttaa aivan ruohonjuuritasolta lähtien. Henkilökohtaisesti koen kaikki asiat tärkeiksi poikittaisesti aina koulutuspolitiikasta vapaa-ajan tapahtumiin. Kaikkea tätä en tällä hetkellä tietenkään 100% hallitse, mutta viime vuoden hallituspestin kautta käsitän laajasti kokonaisuutta. Niille alueille, joille tarvitsen kehittymistä, olen valmis opiskelemaan ja laittamaan itseäni likoon. Olen luonteeltani rauhallinen, huolellinen, järjestelmällinen ja muut huomioon ottava. Osaan työskennellä myös paineen alla sekä tiimeissä. Kaiken lähtökohtana ovat yksilöt, joista tiimi muodostuu. Puheenjohtajana olisinkin muut ja yksilöt huomioon ottava, jonka kanssa kokonaisuutta tehdään ryhmässä. Tahtoisin luoda tulevalle hallitukselle parhaan mahdollisen työskentely-ympäristön.

Edellinen vuosi on toiminut hyvänä alkulämpönä, sillä motivaationi on valtava päästä toimimaan vielä hallituksessa seuraavalle vuodelle!

Christian Ström

Porin Kyltereiden ensi vuoden pääpainopisteet toimintasuunnitelmassa ovat erittäin kunnianhimoisia ja koen että taidoillani olen oikea henkilö johtamaan ensi vuoden hallitusta.

Ensivuoden pääpainopisteiden ohella tärkeänä kysymyksenä vuoden alkupuolella on Turun kauppakorkeakoulun akkreditointiprosessi, jonka itseni lisäksi myös yliopiston henkilöstö kokee erittäin tärkeäksi yliopisto-opetuksen jatkuvan kehittämisen kannalta. Kuluneena vuotena olen saanut erittäin paljon kokemusta koulutuspolitiikasta ja edunvalvonnasta ja koen näiden olevan erittäin tärkeitä taitoja pestiin, joka on näkyvin edustaja eri PorKy:n sidosryhmille.

Luonteeltani olen erittäin rauhallinen ja paineensietokykyinen. Pystyn toimimaan tehokkaasti ja tekemään vaikeitakin päätöksiä tilanteissa, jotka tulevat nopealla aikataululla ja yllätyksinä. Lisäksi johtajana uskon tiimityöskentelyyn: yhdessä toimimalla tulokset ovat paljon parempia kuin yksinvaltiaan lailla käskemällä. Kuluneen vuoden aikana olen huomannut myös erilaisten ihmisten merkityksen yhteistyössä ja hallitustoiminnassa, sillä parhaat ideat niin koulutuspolitiikan tai tapahtumien suhteen ovat muodostuneet monimuotoisissa ryhmissä.

Varapuheenjohtajaksi

Anni Valtonen

Olen aidosti kiinnostunut järjestömme toiminnasta ja haluan olla mukana kehitämässä sitä. Uskon, että pystyisin varapuheenjohtajan pestissä tuomaan oman korteni kekoon vahvan ja idearikkaan hallituksen luomisessa. Koen pestin olevan sopiva minulle myös siksi, että uskon omaavani tiimityöskentelytaitoja, joilla voin auttaa ja tukea muita jäseniä heidän tehtävissään. Minulla on myös jo vankka kokemus riimittelyn taidoista.

Talousvastaavaksi

Amanda Kanto

Tilinpäätös ja kirjanpitohommat ovat erityisen lähellä sydäntä, ja siitä minulla alun perin heräsikin kiinnostus talousvastaavan pestiä kohtaan! Haluan työskennellä tulevaisuudessa talousvastaavan tehtäviä vastaavanlaisessa työssä, eli siis koen pestin tarjoavan myös minulle paljon uusia tietoja ja taitoja.

Olen järjestelmällinen ja tarkka, ja mielestäni nämä seikat ovat tärkeitä tähän pestiin haettaessa.

Tavoitteenani olisi viedä omien taitojeni puitteissa Porkyä ja sen toimintaa eteenpäin. Minulla on paljon annettavaa ainejärjestöllemme, ja toivonkin että saan sen ilmaistua teille hallituksen valintatilaisuudessa. 🙂

Yrityssuhdevastaavaksi

Niklas Pippola

Minulta löytyy aitoa kiinnostusta kehittää ainejärjestömme toimintaa. Tavoitteenani on olla toiminnassa mukana heti alusta alkaen ja antaa oma osaamiseni yhteisen etumme vuoksi.

Olen aktiivinen, yhteistyötaitoinen ja luotettava. Olen tietoinen yrityssuhdevastaavan toimenkuvasta ja suuresta vastuusta. Ymmärrän, että toiminnan tuloksellisuus on vahvasti riippuvaista omasta asenteesta sekä halusta ylläpitää ja kehittää toimintaa.

Miksi juuri yrityssuhdevastaavan pesti? Vaikka ainejärjestömme yrityssuhteet ovat hyvällä mallilla, haluan tuoda esille uusia kehitysideoita ja yhteistyömahdollisuuksia. Yrityssuhdevastaavana pystyisin olemaan mukana mahdollistamassa tapahtumiemme toivottua kasvua sekä syventämässä opiskelijoidemme ja yrityksien välistä yhteistyötä.

Tapahtumavastaavaksi

Sami Lampola

Vietettyäni vuoden biletiimissä olen oppinut paljon tapahtumien järjestämisestä. Samalla olen huomannut, kuinka paljon minulla olisi vielä annettavaa Porkylle. Tämä on saanut minut hakemaan tapahtumavastaavaksi vuodelle 2019. Tulevaisuudessa tapahtumien kehittämistä painotetaan Porkyn toiminnassa, mitä olisin oikea henkilö viemään eteenpäin.

Parhaimmat ominaisuuteni ovat organisointikyvyt, korkea työmoraali ja luovuus, joilla haluan viedä eteenpäin Porkyn täysin uusien sekä vanhojen tapahtumien suunnittelua ja toteuttamista. Myös entisenä biletiimiläisenä olen saanut paljon ideoita biletiimin toiminnan kehittämiseen, mikä on hyvin tärkeää biletiimin roolin uudistuttua tänä vuonna. Erityisesti Porky Galassa pääsin suunnittelemaan tapahtuman visuaalista ilmettä, ja saamalla kokemuksellani haluan olla mukana vahvistamassa karhupoikkareiden brändiä.

Haluan korostaa tapahtumien järjestämisessä vastuunkantoa ja muiden kunnioitusta, mikä on avain hyvien suhteiden luomisessa yökerhoihin ja onnistuneen tapahtuman toteutumisessa.

Julianna Hänti

Olen sopivin ehdokas tapahtumavastaavaksi koska intoni ja haluni kehittää tätä ainejärjestöä ja sen tapahtumia on valtava. Tapahtumavastaavan pesti on ollut mielessäni aina pupusyksystä asti ja biletiimivuosi vain lisäsi mielenkiintoa tätä tehtävää kohtaan. Kaikkien tapahtumien järjestäminen biletiimin kanssa antoi arvokasta kokemusta ja kehitti monella osa-alueella. Koen, että se energia ja innokkuus mikä minulla on, välittyy toimintani kautta myös kaikille muille. Tapahtumavastaavana olisin koko porukan innostaja, mutta samalla tavoitteenani olisi mahdollistaa yhä paremmat tapahtumat, joissa jokainen opiskelija viihtyisi. Olen valmis tekemään töitä entistä isompien tapahtumien mahdollistamiseksi ja jotain aloitettuani teen sen myös kunnialla ja huolella loppuun. Porky on antanut minulle niin paljon, että nyt olisi minun vuoroni antaa tälle ainejärjestölle ja koko Porin opiskelijaelämälle oma panokseni!

Viestintävastaavaksi

Essi Castrén

Vuosi markkinointitiimissä sai sisälläni syttymään innostuksen hallitustoimintaa kohtaan ja kiinnostukseni järjestötoimintaan on suuri! Koen PorKyn itselleni todella rakkaaksi ja haluaisin olla osana kehittämässä sen toimintaa entistä paremmaksi ja monipuolisemmaksi.

Olisin sopivin seuraava viestintävastaava koska olen luova, aikaansaava, aina ajan hermolla sekä tietoinen siitä mitä seuraavaksi tapahtuu ja missä. Omaan myös paljon uusia ideoita ja näkökulmia järjestömme viestinnän kehittämiseksi. Haluaisin käyttää visuaalisia taitojani PorKyn hyväksi ja koota ympärilleni mahtavan markkinointitiimin, jonka kanssa työstäisimme aftermoviet ja PorKyn sometilit entistä paremmalle tolalle. Vahvuuksiani ovat järjestelmällisyys, tiimityöskentelytaidot sekä sitoutuminen tekemiini asioihin.

Jos ei ines ni aina somes!


Taika Vilamaa

Olen luova ihminen ja minulta löytyy mielikuvitusta. Olen toimelias ja tarvitsen paljon tekemistä, joten viestintävastaavan hommat sopisivat täydellisesti. Tämän lisäksi käytän paljon somea ja siksi nimenomaan haen tähän pestiin! Olen myös ollut kiinnostunut hallitushommista heti alusta alkaen.

Koulutuspoliittiseksi vastaavaksi

Emma-Inkeri Pösö

Olen sopivin ehdokas koulutuspoliittiseksi vastaavaksi koska rakastan jallua (Ha. Ha.) Olen omasta aloitusviikostani lähtien ollut tiivisti mukana Porkyn toiminnassa ja haluaisinkin nyt päästä jättämään siihen oman kädenjälkeni ja päästä antamaan takaisin sitä kaikkea mitä olen ainejärjestöltämme saanut. Kopon rooli olisi minulle mielestäni sopivin, koska haluan olla mukana kehittämässä yliopistoamme entistä paremmaksi paikaksi opiskella ja tuoda jäsenistön mielipiteet ja tarpeet entistä kuuluvammin esille. Olen ollut tutorina, sekä excuillut ahkerasti, joten niiden suhteen tiedän mihin olen ryhtymässä, sekä kehitysideoitakin on jo ehtinyt muodostumaan.

Sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi

Noora Jyrämä

Olisin paras valinta sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi ja PorKyn hallitukseen sillä kiinnostusta ja innokkuutta järjestötoimintaa kohtaan löytyy paljon. Olen ollut alusta asti aktiivisesti toiminnassa mukana niin haalaritiimin, tutor-toiminnan kuin lähes jokaiseen tapahtumaan osallistumisen kautta. Hallituspesti olisi mielestäni luonteva jatko tälle ja sitä kautta aukeaisi mahdollisuus päästä vielä enemmän vaikuttamaan ainejärjestön toimintaan.

Koen sopon pestin hyvin itseni näköiseksi ja ideoita tapahtumien järjestämiseen sekä kehittämiseen on ehtinyt kertyä. Lajikokeilut ja kahvihetket ovat mielestäni tärkeä osa PorKyn yhteisöllisyyttä ja niistä vastaaminen olisi mahtava tehtävä. PorKyn oman toiminnan lisäksi olisi hienoa päästä tutustumaan muihin kylterijärjestöihin ja edustamaan PorKyä erilaisissa tilaisuuksissa.

NESU-vastaavaksi

Olivia Lehtonen

Kulunut vuosi NESU-hallituksessa on antanut paljon ja osoittanut, että tahdon jatkaa NESUn kehittämistä ja olla mukana järjestämässä ikimuistoisia iltoja! Olen toisen vuoden opiskelija ja olisin sopivin Porkyn uudeksi NESU-vastaavaksi, koska haluan kehittää NESU toimintaa Porissa ja ennen kaikkea verkostoitua ja levittää NESU-Porkyn ilosanomaa myös muissa kaupungeissa. Vahvuuksiani ovat organisointikyky, positiivisuus ja innostus järjestötoimintaan, jota olen osoittanut mm. toimiessani NESU-hallituksessa, tutorina sekä ehdokkaaksi asettumisena NESU-vastaavaksi jo viime vuonna. NESU-vastaavana toimiminen vaatii järjestelmällisyyttä, tiimityöskentelytaitoja ja sosiaalisuutta, joten uskon pärjääväni hyvin. Muiden sekä oma hauskanpito on ykkösprioriteetti! Party time, excellent, tääl on Lehtonen!!

Projektivastaavaksi

Amanda Kanto

Olen ollut kuluneen kauden biletiimissä mukana, eli minulta löytyy tapahtumien järjestämisen suhteen jo kokemusta.

Projektivastaavan tehtäviin kuuluu Yrjönkadun approt ja vuosijuhlat, joiden molempien järjestämisessä olen saanut mahdollisuuden olla tänä vuonna osallisena. Minulla on siis kokemusta siitä, millaisista tapahtumista on oikein kyse.

Mielestäni on tärkeää pyrkiä kehittämään tapahtumia parempaan suuntaan ja lisäämään meidän näkyvyyttämme ainejärjestönä, sillä suunta on vain ylöspäin!