Hallitus

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa, huolehtia sen hallinnosta sekä valvoa PorKyn ja sen jäsenten etuja ja voimassaolevien sääntöjen noudattamista.

Hallitus valitaan sääntömääräisessä syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan vastaamaan yhdistyksen toiminnasta ja edustamaan koko jäsenistöä. Se koostuu kymmenestä virallisesta hallituksen jäsenestä. Hallituksen alla toimivat PorKyn biletiimi, NESU-hallitus, markkinointitiimi, approtiimi, vuosijuhlatiimi, tutorit, haalaritiimi sekä häirintäyhdyshenkilöt.

Hallitus kokoontuu yleensä kerran viikossa päättämään yhdistyksen asioista patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymien sääntöjen sekä yhdistyksen oman ohjesäännöstön mukaisesti. Koko jäsenistölle tarkoitettuja sääntömääräisiä kokouksia kaksi -- keväällä ja syksyllä.

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa, huolehtia sen hallinnosta sekä valvoa PorKyn ja sen jäsenten etuja ja voimassaolevien sääntöjen noudattamista. Hallitus pitää yhteyttä yhdistyksen eri sidosryhmiin, joita ovat Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopiston ylioppilaskunta, Suomen Ekonomiliitto sekä muut opiskelijayhteisöt Suomessa.

Porin Kyltereiden hallitus järjestää tapahtumia, juhlia, koti- ja ulkomaan ekskursiot sekä yhteisiä kokoontumisia. Hallituksen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden hyvinvointia. Lisäksi hallituslaiset huolehtivat opiskeluun ja opiskelijan asemaan liittyvistä asioista toimimalla erilaisissa työryhmissä sekä ottamalla kantaa asioihin. Hallituksen tärkein tehtävä on PorKyn jäsenistön edunvalvonta. Voit olla hallitukseen yhteydessä mieltäsi askarruttavissa asioissa. Tutustu tämän vuoden hallitukseen TÄÄLLÄ.

Käyntiosoite
Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28100 Pori
Postiosoite
Porin Yliopistokeskus, PL 181, 28101 Pori
Sähköposti
hallitus@porinkylterit.fi

Porin Kylterit ry

Tuttavallisemmin ”PorKy” on Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö.
chevron-downmenu-circlecross-circle