Maanantai 20.11.

Tiistai 21.11.

Keskiviikko 22.11.

Torstai 23.11.

Perjantai 24.11.

Tässä ovat hallitusehdokkaat vuodelle 2024. Ehdolle voi asettua myös sääntömääräisen syyskokouksen aikana keskiviikkona 22.11.2023.

PUHEENJOHTAJA: 

EMILIA JÄRVINEN 

Kerro itsestäsi lyhyesti: 

Olen Emilia Järvinen 20-vuotias, toisen vuosikurssin opiskelija Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä. Erikoistun johtamisen ja organisoinnin opintosuunnassa, ja sivuaineenani opiskelen kansainvälistä ja monikulttuurista liiketoimintaympäristöä. Järjestöaktiiviuraa olen päässyt rakentamaan ensimmäisestä opintovuodestani alkaen, aloittaen vuosikurssimme haalaritiimin vetäjänä. Tämän jälkeen olen toiminut Porin Kyltereiden hallituksen koulutuspoliittisena vastaavana vuoden 2023.  

Nyt viimeisimpänä luottamustehtävänä olen saanut kunnian tulla valituksi Turun yliopiston ylioppilaskunnan viralliseksi edaattoriksi kaudelle 2024-2025, jota kautta olen sitoutunut edistämään korkeakouluyhteisömme hyvinvointia sekä kehitystä. Näissä rooleissa olen kartoittanut entistä enemmän arvokasta kokemusta yliopiston hallinnosta ja opiskelija-aktiivin tehtävistä. Olen intohimoinen oppimaan uutta ja vaikuttamaan yliopistoyhteisössä. Nykyiset tehtäväni heijastavat erityisesti haluani edustaa ja kehittää opiskelijoidemme etuja, ottaa vastuuta sekä organisoida isompiakin projekteja.  

Syksystä 2023 alkaen olen myös työskennellyt Suomen ekonomeilla jäsenhankinnan asiantuntijana osa-aikaisesti. Työssäni korostuvat vahvat kommunikaatiotaidot ja syvällinen ymmärrys jäsenhankinnan strategioista. Yhteydet laajoihin asiantuntijaverkostoihin auttavat minua laajentamaan ammatillista verkostoa ja syventämään tietämystäni kylteri- ja ekonomitoiminnasta maanlaajuisesti. Toisaalta työni avaamat verkostot helpottavat myöskin koko jäsenistön edunvalvontaa. 

Miksi haet Porin Kyltereiden hallitukseen? 

Olen syvästi sitoutunut Porin Kyltereiden hallituksen tehtäviin ja näen hallitustyöskentelyn intohimona, jossa minulla on paljon annettavaa. Vuoden 2023 hallituskauteni aikana koulutuspoliittisena vastaavana olemme jo aloittaneet merkittäviä projekteja ja tehnyt tärkeää suunnittelutyötä. Uskon, että minulla on vielä enemmän annettavaa tulevalla kaudella, tuoden mukanani arvokasta tietotaitoa ja kokemusta.  

Koko järjestömme uuden strategian luominen alkaa ensi kaudella, ja olen erityisen kiinnostunut tämän prosessin organisoinnista ja toimeenpanosta. Minulla on sekä tietotaitoa että innostusta strategian luomiseen, joka on olennainen osa järjestömme pitkäaikaista menestystä.  

Olen hyvinkin ajan tasalla jäsenistömme ja koko yliopiston sekä yksikköämme koskevista asioista, myös TYY:n tehtävien kautta, mikä antaa minulle laajan näkökulman ja syvällisen ymmärryksen järjestömme toimintaympäristöstä. Tämän lisäksi tunnen hyvin järjestömme sekä sen hallituksen toimintatavat ja vuosikellon rakenteen, järjestön sisäiset prosessit ja olen valmis ohjaamaan niitä tehokkaasti.  

Ennen kaikkea, haluan jatkaa työtäni järjestömme kehittämiseksi. Olen sitoutunut työskentelemään jäsenistömme hyväksi ja viemään järjestöämme eteenpäin. Uskon, että kokemukseni, tietämykseni ja intohimoni ovat avainasemassa järjestömme tulevaisuuden rakentamisessa. Se osoittaa, etten vain halua osallistua, vaan minulla on visio ja motivaatio järjestön tulevaisuuden suhteen. 

Miksi juuri sinä olisit oikea henkilö hakemaasi pestiin ?

Olen vakuuttunut siitä, että minulla on juuri ne ominaisuudet, taidot ja kokemus, jotka tekevät minusta erinomaisen valinnan Porin Kyltereiden hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2024. Aiempi toimintani ainejärjestömme luottamustehtävissä on antanut minulle syvällisen ymmärryksen sidosryhmistämme, organisaatiorakenteestamme ja ennen kaikkea jäsenistöstämme. Tämä kokemus on antanut minulle selkeän käsityksen siitä, miten toimintaamme tulisi kehittää. Olen ollut mukana laatimassa Porin Kyltereiden toimintasuunnitelmaa vuodelle 2024, mikä on syventänyt ymmärrystäni kehityskohteistamme. Tästä on puolestaan muodostunut minulle selkeä visio siitä, miten voimme konkreettisesti lähestyä erilaisia painopisteitä ja edistää järjestömme tavoitteita. Toiseksi, minulla on perusteellinen tuntemus järjestömme ja sen hallituksen toimintatavoista sekä vuosikellon rakenteesta. Tämä antaa minulle kyvyn johtaa hallitusta tehokkaasti ja varmistaa, että pysymme aikatauluissamme ja saavutamme asetetut tavoitteemme, unohtamatta myöskään hallituksemme hyvinvointia. Olen valmis priorisoimaan jäsenistömme edun panostamalla aikaani sekä vaivaa järjestön menestyksen eteen.  

Aiemmissa tehtävissäni, myös jo ennen järjestöaktiivin uraa olen aina pyrkinyt luomaan yhteisöllisyyttä jäsenistön parissa ja nyt myös kuluneen vuoden aika hallituksen sisällä. Koen tämän olevan erittäin keskeinen taito puheenjohtajalle, jotta voimme varmistaa, että kaikki jäsenet tuntevat itsensä arvostetuiksi ja osallistuviksi. Lisäksi olen osoittanut ymmärrystä muiden hallituksen jäsenten tehtävistä ja olen valmis olemaan heille apuna tulevalla kaudella. Hyvät vuorovaikutustaitoni mahdollistavat jäsenlähtöisen työskentelyn ja tehokkaan tiimityöskentelyn, jossa koko hallitus itseni mukaan lukien pääsemme hyödyntämään omia vahvuuksiamme.  

Järjestötoiminta ja muu työkokemukseni ovat kehittäneet vastuuntuntoani ja kykyäni työskennellä kiireisessä ympäristössä. Myös kyky hallita suuria kokonaisuuksia, pitkäjänteisyys ja järjestelmällisyys sekä oma-aloitteisuus lukeutuvat vahvuuksiini, joista uskon koko hallituksen sekä jäsenistön hyötyvän. Lisäksi laajat verkostoni ja syvä sidosryhmien tuntemukseni auttavat minua ajamaan jäsenistömme etua.  

Lopuksi, puheenjohtajan tehtävässä vaaditaan kykyä mahdollistaa hallituksen sujuva toiminta, mikä voi välillä vaatia kovempaa otetta ja toisinaan taas vain tukea ja apua muille jäsenille. Olen valmis ottamaan tämän roolin ja varmistamaan, että hallituksemme toimii tehokkaasti ja tavoitteellisesti. Olen vakuuttunut siitä, että juuri minä olisin oikea henkilö Porin Kyltereiden hallituksen puheenjohtajaksi ominaisuuksien, sitoutumisen, taitojen sekä kokemuksen perusteella. 

Onko sinulla tulevana vuonna suunnitelmia / projekteja tms. jotka menevät päällekkäin hallitustehtävien kanssa? 

Ensi vuonna tulen toimimaan TYY:n virallisena edaattorina, mutta en missään nimessä koe tämän haittaavan päinvastoin tukevan työskentelyä Porin Kyltereiden puheenjohtajana. 

EELIS VÄLIMAA 

Kerro itsestäsi lyhyesti: 

Olen Eelis Välimaa, toisen vuoden laskentatoimen ja rahoituksen opiskelija. Luonteeltani olen kunnianhimoinen, mutta erityisesti reilu joukkuepelaaja. Nautin liikunnasta, harrastuksiini kuuluu kuntosali ja kesäisin golf. Kuluneen vuoden toimin PorKyn yrityssuhdevastaavana 

Miksi haet Porin Kyltereiden hallitukseen? 

Haluan tuoda ainejärjestöä lähemmäs opiskelijoita ja tarjota heille merkityksellisiä kokemuksia ja mahdollisuuksia. Olen sitoutunut tekemään töitä tavoitteiden eteen ja uskon, että minulla on tarvittavat kokemus, näkemys ja motivaatio toimia tehokkaana ja innostavana hallituksen puheenjohtajana. Viime vuoden aikana toimiessani hallituksen yrityssuhdevastaavana sain syvällisen käsityksen siitä, mitä vaatii luoda ja ylläpitää suhteita ainejärjestön ja yritysten välillä. 

Miksi juuri sinä olisit oikea henkilö hakemaasi pestiin?

Olen mielestäni oikea ehdokas puheenjohtajaksi monesta syystä. Minulla on arvokasta kokemusta toimiessani ainejärjestön hallituksessa kuluneena vuonna ja tiedän mitä tuloksekas hallitustyö vaatii. Saamani äänet jäsenistöltä vuoden hallituslaisena osoittaa sen, että minulla on kykyä ja luottamusta hoitaa vastuullisia tehtäviä. Vahvuuteni on laaja kokemus toiminnasta ja sen kautta valmius viedä eteenpäin toimintasuunnitelman painopisteitä, joka on puheenjohtajan tärkein tehtävä. Olen toiminut Kylterien SM- Golfin ja Yrjönkadun approjen pääjärjestäjänä, joka antaa minulle vahvimman pohjan jatkuvuuden varmistamiseen kansallisesti toimintamme tärkeimmissä tapahtumissa. Vastuullani on ollut ainejärjestön yrityssuhteet, mikä on antanut minulle syvällisen käsityksen siitä, mitä haluttuna kumppanina oleminen vaatii. Kokemukseni on varustanut minut laajalla näkökulmalla siitä, miten rakentaa menestyksekästä yhteistyötä eri tahojen välillä. Arvokas kokemus sidosryhmätyöskentelystä on tärkeää puheenjohtajalle, jota aion hyödyntää. Ainejärjestön hyvinvointi on tärkeä asia ja sen tavoitteen edistäminen alkoholittomilla tapahtumilla yritysten kanssa on myös merkittävä vahvuuteni. Tämä näkemys tarjoaa perspektiiviä siihen, miten voimme luoda monipuolisempia ja opiskelijoiden tarpeita paremmin palvelevia tapahtumia, myös maistereille ja alumneille. Uskon, että kokemukseni, taitoni ja sitoutumiseni tekevät minusta oikean henkilön puheenjohtajaksi. Olen valmis tuomaan mukanani monipuolisen taustani ja intohimon ainejärjestön kehittämiseen. Tavoitteeni on luoda entistä vahvempi ja osallistavampi ympäristö kaikille jäsenillemme. Puheenjohtajana uskon esimerkillä johtamisen ja yhdessä tekemisen voimaan. 

Onko sinulla tulevana vuonna suunnitelmia / projekteja tms. jotka menevät päällekkäin hallitustehtävien kanssa? 

Teen opintojeni ohella töitä Länsi-Suomen Osuuspankissa. Työkuviot olivat kuitenkin samat koko kuluneen vuoden eli mitään uutta ei tilanteessa ole eikä tule. Työt ja hallituksen yhdistäminen ei ole tuottanut minulle ongelmaa ennenkään. Olen kokenut enemmänkin eduksi hallitustyöhön isossa organisaatiossa työskentelyn kautta karttuneen osaamisen, kokemuksen ja verkostot. 

VARAPUHEENJOHTAJA: 

KONSTA KANGASNIEMI 

Kerro itsestäsi lyhyesti: 

Olen alunperin Turun seudulta Kaarinasta kotoisin. Aloitin 2022 syksyllä opinnot täällä Porissa, ja pääaineena minulla on laskentatoimi ja rahoitus. Vahvuuksiani on positiivinen elämänasenne ja ihmisläheisyys. 

Miksi haet Porin Kyltereiden hallitukseen? 

Vuoden aikana olen ollut mukana haalaritiimissä, biletiimissä ja tuutorina. Tiimeissä pääsin kehittämään paljon PorKyn toimintaa ja matkan varrella on kehittynyt vahva PorKy ylpeys. Hallituksessa pystyn jatkamaan ainejärjestön kehitystyötä yhä laajemmin ja hyödyntämään omia vahvuuksiani PorKyläisten hyväksi. 

Miksi juuri sinä olisit oikea henkilö hakemaasi pestiin?

Olen vakuuttunut siitä, että varapuheenjohtajan rooli sopii minulle erinomaisesti. Aikaisempi kokemukseni niin järjestötoiminnassa kuin työelämässä ovat varustaneet minut vahvalla osaamisella, joka antaa minulle hyvät edellytykset puheenjohtajan ja hallituksen tukemiseksi heidän toiminnassaan. Olen ollut aktivisesti mukana erilaisissa tehtävissä, kuten haalaritimissä, biletimissä ja tuutorina. Lisäksi olen saanut arvokasta työkokemusta toimiessani tiimin vetäjänä myyntitehtävissä, missä olen saanut paljon oppia toiminnan organisoinnista. Näiden kokemusten kautta olen kehittänyt vahvaa kompetenssia, jotka koen olevan hyödyllisiä voidakseni tukea omalta osaltani puheenjohtajaa ja hallitusta. Aktiivisuuteni ja menestykseni eri tehtävissä osoittavat kykyni tuoda positiivista energiaa ja tehokkuutta tiimityöskentelyyn, ja uskon, että varapuheenjohtajan roolissa voin parhaiten hyödyntää omia vahvuuksiani. 

Onko sinulla tulevana vuonna suunnitelmia / projekteja tms. jotka menevät päällekkäin hallitustehtävien kanssa? 

Ei ole muita suunnitelmia taikka projekteja. 

HENNA MATTILA 

Kerro itsestäsi lyhyesti: 

Olen Henna Mattila ja opiskelen tällä hetkellä toisella vuosikurssilla johtamista ja organisointia, sekä sivuaineena laskentatoimea ja rahoitusta. Kuluneena vuonna olen päässyt monipuolisesti osallistumaan PorKyn, ja myös Pointerin toimintaan, olemalla osana biletiimiä sekä toimimalla johtamisen ja organisoinnin oppiainevastaavana ja uusien tekniikan kandiopiskelijoiden opiskelijatuutorina. Kuvailisin itseäni tunnollisena ja järjestelmällisenä, mutta toisaalta myös spontaanina ja ennakkoluulottomasti kaikkeen uuteen heittäytyvänä tyyppinä. 

Miksi haet Porin Kyltereiden hallitukseen? 

Haluaisin olla mukana varmistamassa, että muilla opiskelijoilla on PorKyssä opiskelusta yhtä hyvät, ellei paremmat kokemukset, kuin itselläni on ollut tähän mennessä. Olen aidosti kiinnostunut kehittämään ainejärjestömme, sekä laajemmin myös koko yliopistokeskuksen toimintaa. Kuluneena vuonna olen saanut biletiimissä, tuutorina sekä oppiainevastaavana toimimisesta arvokasta kokemusta järjestötyöstä, mistä uskon olevan paljon hyötyä myös hallitustoiminnassa. Nämä vastuut, ja niiden kautta koetut onnistumiset, haasteet sekä ihanat muistot ovat myös yksi syy, jonka takia haluaisin päästä haastamaan itseäni lisää Porin Kyltereiden hallituksessa. 

Miksi juuri sinä olisit oikea henkilö hakemaasi pestiin?

Koen, että aikaisemmasta kokemuksestani biletiimissä, tuutorina sekä oppiainevastaavana olisi hyötyä varapuheenjohtajan roolissa, sillä olen päässyt tekemään jo nyt hyvin monipuolisesti erilaisia järjestötehtäviä. Näin ollen valmiuteni varapuheenjohtajana auttaa muita hallituslaisia omissa vastuurooleissaan ovat erittäin hyvät. Lisäksi biletiimivuoden, ja erityisesti sillisprojektin aikana huomasin, että luontainen roolini tiimityöskentelytilanteissa on usein juuri sen havainnointi, missä asioissa tiimi erityisesti kaipaa lisäapua, ja tämän myötä näiden asioiden hoitaminen. Tämän ominaisuuden koen erityisen arvokkaaksi varapuheenjohtajan roolissa. Olen luonteeltani järjestelmällinen ja tykkään olla aina asioista mahdollisimman hyvin perillä. Yleensä esimerkiksi erilaisissa ryhmätöissä kirjoitan aina kaikki käsitellyt asiat itselleni ylös, joten sihteerin rooli osana varapuheenjohtajan velvollisuuksia olisi minulle enemmän kuin luonteva. Olisi myös kunnia päästä PorKyn hallituksen lisäksi hakemaan Pointerin hallitukseen, jossa pääsisin mahdollisesti vielä laajemmin vaikuttamaan kaikkien yliopistokeskuksen opiskelijoiden asioihin. Porilaisena täällä olevan yliopistokoulutuksen olemassaolo ja laatu ovat minulle erityisen lähellä sydäntä. 

Onko sinulla tulevana vuonna suunnitelmia / projekteja tms. jotka menevät päällekkäin hallitustehtävien kanssa? 

Mitään sen suurempia suunnitelmia ei ole luvassa, ja olenkin pyrkinyt järjestämään esimerkiksi opintoni niin, että liikaa kuormitusta hallitusvuodelle ei syntyisi. Mikäli pääsisin varapuheenjohtajaksi, voisin mahdollisesti jatkaa tarvittaessa myös oppiainevastaavan roolissani sekä tietenkin perinteisesti hakisin osaksi Pointerin hallitusta. Koulutuspoliittisena vastaavana muita vastuurooleja tuskin olisi. Osan vuodesta minulla on suunnitelmissa tehdä opintojen ja järjestöhommien ohella myös vähän töitä. En kuitenkaan koe, että mikään edellä mainituista varsinaisesti menisi päällekkäin hallitustehtävien kanssa, vaan hyvän aikatauluttamisen ansiosta pystyisin hoitamaan kaikki vastuuni mallikkaasti. 

TALOUSVASTAAVA: 

JERE SULASALMI 

Kerro itsestäsi lyhyesti: 

Miksi haet Porin Kyltereiden hallitukseen? 

Miksi juuri sinä olisit oikea henkilö hakemaasi pestiin?

Onko sinulla tulevana vuonna suunnitelmia / projekteja tms. jotka menevät päällekkäin hallitustehtävien kanssa? 

YRITYSSUHDEVASTAAVA: 

VILI LIUKKONEN 

Kerro itsestäsi lyhyesti: 

Miksi haet Porin Kyltereiden hallitukseen? 

Miksi juuri sinä olisit oikea henkilö hakemaasi pestiin?

Onko sinulla tulevana vuonna suunnitelmia / projekteja tms. jotka menevät päällekkäin hallitustehtävien kanssa? 

ARTTU PAJARINEN 

Kerro itsestäsi lyhyesti: 

21-vuotias ensimmäisen vuoden opiskelija. Koen olevani sosiaalinen ja ulospäin suuntautunut. Kiinnostuksen kohteita muun muassa rahoitustoiminta, yrittäjyys ja urheilu. 

Miksi haet Porin Kyltereiden hallitukseen? 

Haluan edistää koko järjestön toimintaa ja näkyvyyttä kasvattamalla Kylterien SM-golf ja Yrjönkadun-Approt tapahtumia. Haluan myös päästä ideoimaan uusia yritysyhteistyö mahdollisuuksia järjestön hyväksi. 

Miksi juuri sinä olisit oikea henkilö hakemaasi pestiin?

Tuon hallitukseen erinomaiset yhteistyötaidot, osaamista yrityskumppanuuksien ylläpidosta ja intoa kehittää järjestön haluttavuutta.  

Koen pystyväni hyödyntämään laajaa verkostoani järjestön eduksi uusilla yhteistyökumppanuuksilla. Lisäksi yli kolmen vuoden kokemus toiminnasta B2B markkinoilla ja toimin nykyisen haalaritiimin toiminnanjohtajana. 

Onko sinulla tulevana vuonna suunnitelmia / projekteja tms. jotka menevät päällekkäin hallitustehtävien kanssa? 

Kolmannen periodin its. viikoilla etänä. 

TAPAHTUMAVASTAAVA: 

KONSTA KANGASNIEMI 

Kerro itsestäsi lyhyesti: 

Olen alunperin Turun seudulta Kaarinasta kotoisin. Aloitin 2022 syksyllä opinnot täällä Porissa, ja pääaineena minulla on laskentatoimi ja rahoitus. Vahvuuksiani on positiivinen elämänasenne ja ihmisläheisyys. 

Miksi haet Porin Kyltereiden hallitukseen? 

Vuoden aikana olen ollut mukana haalaritiimissä, biletiimissä ja tuutorina. Tiimeissä pääsin kehittämään paljon PorKyn toimintaa ja matkan varrella on kehittynyt vahva PorKy ylpeys. Hallituksessa pystyn jatkamaan ainejärjestön kehitystyötä yhä laajemmin ja hyödyntämään omia vahvuuksiani PorKyläisten hyväksi. 

Miksi juuri sinä olisit oikea henkilö hakemaasi pestiin

Tapahtumavastaavan rooli PorKyn hallituksessa tuntuu minulle luonnolliselta askelmalta, sillä olen viettänyt aktiivisen vuoden biletiimissä. Biletiimissä toimiminen on varustanut minut vankalla osaamisella tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa, ja olen saanut arvokasta kokemusta siitä, miten voimme parantaa ja kehittää niitä entisestään. Tämä on mahdollistanut oman näkemykseni muodostumisen siitä, millaiseksi näen PorKyn tulevien tapahtumien suunnan. Tapahtumavastaavan tehtävään minua valmistaa myös aiempi kokemukseni PorKyn toiminnasta haalaritiimissä, biletiimissä ja tuutorina. Lisäksi olen menestynyt opiskeluiden ulkopuolella myyntitehtävissä toimiessani tiimin vetäjänä. Nämä kokemukset ovat kartuttaneet laajaa kompetenssiani, joka on hyödyllinen tapahtumavastaavan tehtävässä. Niiden kautta olen oppinut tuntemaan PorKyn toimintakulttuurin ja kehitysmahdollisuudet, ja uskon voivani tuoda mukanani uusia ideoita ja tehokkaita ratkaisuja tapahtumien järjestämiseen. Kokonaisvaltainen näkemykseni PorKyn toiminnasta, yhdistettynä tapahtumajärjestämisen taitoihini ja monipuoliseen kokemukseeni, tekevät minusta vahvan ehdokkaan tähän tehtävään. Tavoitteenani on edistää PorKyn tapahtumien laatua ja monipuolisuutta sekä varmistaa, että ne tarjoavat jäsenille unohtumattomia kokemuksia ja vahvistavat yhteisöllisyyttä entisestään. 

Onko sinulla tulevana vuonna suunnitelmia / projekteja tms. jotka menevät päällekkäin hallitustehtävien kanssa? 

Ei ole muita suunnitelmia taikka projekteja. 

SAKARI KARJALAINEN 

Kerro itsestäsi lyhyesti: 

Olen Sakari Karjalainen, 22v Helsingin vahvistus Porin Kyltereihin. Pääaineena laskentatoimi ja rahoitus. Aikani kuluu hyvin urheillessa ja kavereiden kanssa hengaillen joko tapahtumissa tai sitten vapaa-ajalla. 

Miksi haet Porin Kyltereiden hallitukseen? 

Haen hallitukseen, koska tämä vuosi biletimissä oli mahtava kokemus ja lisähaaste omien opiskelujen oheksi. Tästä sitten seurasi suuri mielenkiinto ja halu jatkaa vaikuttamista meidän ainejärjestön sisällä, joten ajattelin, että seuraava askel PorKyn toiminnassa mukana olemisella olisi hallitustoiminta. 

Miksi juuri sinä olisit oikea henkilö hakemaasi pestiin

Haen tapahtumavastavaksi, koska vuosi biletimissä tapahtumavastaavan alla oli suurin sytyke juuri tähän roolin ja sitä myötä minulle on kertynyt tärkeää kokemusta tapahtumien järjestämisestä. Olen oikea henkilö tähän roolin, koska minulla on kokemusta oman timin vetämisestä, tapahtumien järjestämisestä, sekä minulla on aikaisempaa kokemusta hallituksessa toimimisesta 

Onko sinulla tulevana vuonna suunnitelmia / projekteja tms. jotka menevät päällekkäin hallitustehtävien kanssa? 

Seuraava vuosi on omistettu hallitustehtäville😎 

VIESTINTÄVASTAAVA: 

RASMUS KUJANPÄÄ 

Kerro itsestäsi lyhyesti: 

Olen Rasmus Kujanpää, 22-vuotias alun perin turkulainen. Pääaineenani opiskelen johtamista ja organisointia. Vapaa-aikani kuluu pääsääntöisesti kuntosalilla (jos ehtii) tai kavereiden kanssa. 

Miksi haet Porin Kyltereiden hallitukseen? 

Haen hallitukseen, koska kulunut vuoteni tiimissä on osoittautunut erittäin antoisaksi ja olen nauttinut sen tuomista haasteista ja vaikuttamismahdollisuuksista. Tämän lisäksi minulla oli suuret ennakkoluulot Porissa opiskeluun liittyen, mutta ne kumoutuivat hyvin nopeasti jo omana pupuvuotena, kun huomasin miten huikea ainejärjestö meillä täällä on. Tämän perusteella haluan olla ensi vuonna vaikuttamassa asioihin parhaalta paikalta eli Porin Kyltereiden hallituksessa. Nälkä kasvaa syödessä ja silloin on vaikea lopettaa. 

Miksi juuri sinä olisit oikea henkilö hakemaasi pestiin

Haen viestintävastaavaksi, koska aikaisempi vuoteni myynti- ja markkinointitiimissä osoittautui mielekkääksi. Näin ollen näen viestintävastaavan roolin luonnollisen jatkumona tiimitoiminnalle. Olen myös nauttinut myynti- ja markkinointitiimin tehtävistä, etenkin erilaisesta sisällöntuotannosta (mm. Canva ja TikTok). Aito motivaatio viestintävastaavan pestiä kohtaan on syntynyt jo kauan sitten ja koen, että minulla on paljon annettavaa siihen. Vuoteni Portfolio ry:n hallituksessa on myös antanut hyviä käytännön oppeja hallitustyöskentelyyn. ´ 

Onko sinulla tulevana vuonna suunnitelmia / projekteja tms. jotka menevät päällekkäin hallitustehtävien kanssa? 

Ei ole 😉 

KOULUTUSPOLIITTINEN VASTAAVA: 

VILLE VIRMAJOKI 

Kerro itsestäsi lyhyesti: 

Olen Ville Virmajoki ja olen 2. vuosikurssin opiskelija, pääaineena johtaminen ja organisointi. Vapaa-aikani kuluu pääosin kaikenlaisen urheilun sekä ystävien kanssa. 

Miksi haet Porin Kyltereiden hallitukseen? 

Porin Kylterien hallituksen jäsenenä pääsisin vaikuttamaan opiskelijajärjestömme toimintaan ja päätöksentekoon sekä kehittämään järjestömme toimintaa entistä paremmaksi. Järjestön jäsenten edunvalvonta sekä heidän opiskelujen onnistumisen ja hyvinvoinnin varmistaminen on itselleni tärkeää ja hallituksen jäsenenä näiden toteuttaminen olisi mahdollista. Verkostoituminen sekä entistä vahvemman PorKy-yhteisön luominen innostaa hallitustoimintaan, tietenkään upeita juhlia, tapahtumia ja ystävyyssuhteiden kehittämistä unohtamatta. 

Miksi juuri sinä olisit oikea henkilö hakemaasi pestiin? 

Hyvänä ponnistusalustana koulutuspoliittisen vastaavan tehtäviin toimii syksyllä suorittamani tutorointi, sekä vuosien varrelta kertynyt työkokemus (kouluttajana toimiminen). Kokemukseni ansiosta onnistun huomaamaan/keräämään koulutusjärjestelmään, opetukseen ja opiskelijoiden edunvalvontaan liittyviä kehityskohtia ja viemään niitä aktiivisesti eteenpäin. Tärkein tavoite, johon mahdollisella hallituskaudellani pyrin, olisi kurssien, opiskelun sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen. Tutorina toimiessani olen saanut uusilta opiskelijoilta paljon palautetta kursseihin ja opiskelukäytäntöihin liittyen ja tahdon päästä esittämään näitä kehityskohteita ja myös positiivisia palautteita eteenpäin. 

Onko sinulla tulevana vuonna suunnitelmia / projekteja tms. jotka menevät päällekkäin hallitustehtävien kanssa? 

Vuosi on varattu hallitustoiminnalle😎 

HENNA MATTILA 

Kerro itsestäsi lyhyesti: 

Olen Henna Mattila ja opiskelen tällä hetkellä toisella vuosikurssilla johtamista ja organisointia, sekä sivuaineena laskentatoimea ja rahoitusta. Kuluneena vuonna olen päässyt monipuolisesti osallistumaan PorKyn, ja myös Pointerin toimintaan, olemalla osana biletiimiä sekä toimimalla johtamisen ja organisoinnin oppiainevastaavana ja uusien tekniikan kandiopiskelijoiden opiskelijatuutorina. Kuvailisin itseäni tunnollisena ja järjestelmällisenä, mutta toisaalta myös spontaanina ja ennakkoluulottomasti kaikkeen uuteen heittäytyvänä tyyppinä. 

Miksi haet Porin Kyltereiden hallitukseen? 

Haluaisin olla mukana varmistamassa, että muilla opiskelijoilla on PorKyssä opiskelusta yhtä hyvät, ellei paremmat kokemukset, kuin itselläni on ollut tähän mennessä. Olen aidosti kiinnostunut kehittämään ainejärjestömme, sekä laajemmin myös koko yliopistokeskuksen toimintaa. Kuluneena vuonna olen saanut biletiimissä, tuutorina sekä oppiainevastaavana toimimisesta arvokasta kokemusta järjestötyöstä, mistä uskon olevan paljon hyötyä myös hallitustoiminnassa. Nämä vastuut, ja niiden kautta koetut onnistumiset, haasteet sekä ihanat muistot ovat myös yksi syy, jonka takia haluaisin päästä haastamaan itseäni lisää Porin Kyltereiden hallituksessa. 

Miksi juuri sinä olisit oikea henkilö hakemaasi pestiin

Olen aidosti kiinnostunut kehittämään opintojamme, ja siksi päädyinkin hakemaan oman pääaineeni oppiainevastaavaksi. Samasta syystä myös koulutuspoliittisen vastaavan rooli kiinnostaa, ja koen, että kokemuksesta oppiainevastaavana on varmasti hyötyä kopon pestissä, sillä olen jo sitä kautta päässyt tutustumaan kyseisen pestin vastuisiin ja päässyt muun muassa olemaan osana pääaineeni palavereja sekä vierailemaan toiminnanohjausryhmän kokouksessa. PorKyn tuutorointitoiminnan ollessa kopon vastuulla, koen myös oman tuutorointikokemukseni olevan hyödyksi tässä pestissä, vaikka oma kokemukseni olikin teekkareiden eikä PorKyn omien pupujen kanssa. Toisaalta mielestäni kokemukset muistakin aloista, tuutoroinnin lisäksi myös aikaisemmista yliopisto-opinnoistani, voivat olla hyödyksi kopon roolissa, sillä niiden kautta pystyn näkemään omankin alan opinnot hieman laajemmasta näkökulmasta. Ulkomaan excun järjestämisessä uskon hyötyväni piirteistä, kuten pitkäjänteisyys, järjestelmällisyys, stressinsietokyky sekä päätöksentekokyky. Lisäksi kokemus tapahtumien järjestämisestä ei varmastikaan ole haitaksi, vaikka kyseessä onkin täysin omanlaisensa tapahtuma. Olen myös itse päässyt osallistumaan jo kahteen ulkomaan excuun, mistä on varmasti hyötyä oman excun järjestämisessä. 

Onko sinulla tulevana vuonna suunnitelmia / projekteja tms. jotka menevät päällekkäin hallitustehtävien kanssa? 

Mitään sen suurempia suunnitelmia ei ole luvassa, ja olenkin pyrkinyt järjestämään esimerkiksi opintoni niin, että liikaa kuormitusta hallitusvuodelle ei syntyisi. Mikäli pääsisin varapuheenjohtajaksi, voisin mahdollisesti jatkaa tarvittaessa myös oppiainevastaavan roolissani sekä tietenkin perinteisesti hakisin osaksi Pointerin hallitusta. Koulutuspoliittisena vastaavana muita vastuurooleja tuskin olisi. Osan vuodesta minulla on suunnitelmissa tehdä opintojen ja järjestöhommien ohella myös vähän töitä. En kuitenkaan koe, että mikään edellä mainituista varsinaisesti menisi päällekkäin hallitustehtävien kanssa, vaan hyvän aikatauluttamisen ansiosta pystyisin hoitamaan kaikki vastuuni mallikkaasti. 

SOSIAALIPOLIITTINEN VASTAAVA: 

JULIA HEIKKINEN 

Kerro itsestäsi lyhyesti: 

Olen toisen vuoden markkinoinnin opiskelija. Luonteeltani olen ulospäinsuuntautunut ja innostun helposti kokeilemaan uusia asioita. Koen olevani rauhallinen tietyissä tilanteissa, mutta rakastan myös heittäytyä ja pitää hauskaa. Liikunnallisuus on ollut myös aina osa minua: harrastin joukkuevoimistelua 8 vuoden ajan, mutta opiskelun alettua olen siirtynyt kuntosaliin. Olen lämminhenkinen ja luotettava tyyppi, jonka puoleen voi kääntyä missä tahansa tilanteessa. 

Miksi haet Porin Kyltereiden hallitukseen? 

Myynti- ja markkinointitiimissä mukana olleena olen huomannut, kuinka ainutlaatuista on toimia osana ainejärjestöämme, muodostaa uusia ystävyyssuhteita ja päästä mukaan luomaan ja kehittämään PorKyn toimintaa. On hienoa nähdä oman panoksen vaikutus ja ilahduttaa muita samalla. Hallitustoiminnassa kiteytyy opiskeluiden paras osuus - yhteisöllisyys! 

Miksi juuri sinä olisit oikea henkilö hakemaasi pestiin

Sopon roolissa pääsisin toteuttamaan mielenkiinnonkohteitani, kuten lajikokeiluita, ekskursion järjestämisen ja leivontaa. Olen innokas ottamaan vetovastuuta erilaisissa ryhmissä, jonka vuoksi koen, että hallitustoiminta sopisi juuri minunlaiselle henkilölle, jolle on tärkeää hoitaa projektit tunnollisesti alusta loppuun. Olen järjestänyt lukiossa muun muassa abiristeilymme, joten kokemusta isompien retkien järjestämiseen löytyy. Nautin ihmisten seurasta ja jutustelusta - erityisesti huumorin kautta - joten kupliva ja ystävällinen luonteeni sopisi juuri sopon rooliin! 

Onko sinulla tulevana vuonna suunnitelmia / projekteja tms. jotka menevät päällekkäin hallitustehtävien kanssa? 

Teen töitä opiskeluiden ohella, noin 10h/viikossa. En kuitenkaan usko sen haittaavan hallitustoimintaa, sillä pystyn vaikuttamaan työvuoroihini melko paljon. 

NESU-VASTAAVA: 

LAURA VANHALUKKARLA 

Kerro itsestäsi lyhyesti: 

Moikka! Opiskelen nyt kolmatta vuotta ja fuksivuodesta saakka olen toiminut eri järjestöpesteissä, viimeisimpänä tänä vuonna NESU-Porkyn varapuheenjohtajana, Pointerin tapahtumavastaavana sekä markkinoinnin ja tuutoroinnin merkeissä. Vieläkin olisi intoa jatkaa. Olen näiden parin vuoden aikana ollut kymmenissä tapahtumissa, sekä järjestäjänä että osallistujana. Eteen on hyvien kokemusten ja onnistumisten lisäksi tullut myös vastoinkäymisiä ja tilanteita, joiden virheistä on opittu. Rakastan tutustua uusiin ihmisiin ja tulenkin hyvin kaikkien kanssa juttuun. En kaihda vastuuta ja tykkään kaikenlaisesta järjestämisestä sekä organisoimisesta. Oli sitten kyse jostain pienestä, kuten google driven kansioiden järjestelemisestä (oispa tää ees vitsi…), tai suuremmasta niin kuin sitsien järkkäämisestä. 

Miksi haet Porin Kyltereiden hallitukseen? 

Haluan kehittää Porkyn toimintaa ja edistää Porin näkyvyyttä muiden kylterikaupunkien joukossa. Muun muassa NESU:n kautta tämä onnistuu ja olemmekin viime NESU-hallitusten kautta tuoneet Porkya enemmän esille. Myös oman ainejärjestömme yhteisöllisyys on hyvin tärkeää ja haluankin painottaa oman jäsenistömme innokkuutta osallistua tapahtumiimme sekä kehittää niistä vielä halutuimpia tilaisuuksia. Hallitustoiminta ei kuitenkaan ole vain tapahtumien järjestämistä, kuten olen hallitusvuoteni aikana Pointerissa huomannut. Olen kiinnostunut myös siitä, mitä kaikkea hallitus voi tehdä jäsenistönsä hyväksi ja haluankin olla mukana tätä kehitystä. 

Miksi juuri sinä olisit oikea henkilö hakemaasi pestiin?

Pestini NESU-Porkyn hallituksessa on antanut minulle laajan ymmärryksen sen toiminnasta. Ymmärrän, mitä kaikkea tapahtumien järjestäminen oikein vaatii jokaiselta hallituksen jäseneltä ja uskon voivani kehittää sekä hallituksen sisäistä toimintaa että kommunikointia tapahtumiin osallistuvien sitsaajien kanssa. Minulla onkin useita konkreettisia ideoita juuri hallinnollisten asioiden kehittämiseen, joiden avulla NESU-hallituksen sisäinen työskentely sujuvoituisi. Tämä taas peilautuisi siihen, miten muut kokisivat NESU:n toiminnan ja mahdollisesti lisäisi intoa hakea mukaan hallitukseen sekä osallistua enemmän sitseille niin Porissa kuin muissa NESU-kaupungeissa. Pointerin tapahtumavastaavana toimiminen on opettanut minua organisoimaan ja suunnittelemaan suurempiakin tapahtumia (kuten Akateemisen Wapun tapahtumat). Olen siis muun muassa suunnitellut budjetteja, hoitanut ilmoittautumisia ja kehittänyt aikaisempia tapahtumia vastaamaan nykyisten opiskelijoiden mieltymyksiä. Pääjärjestäjän vastuu ja rooli on minulle tuttua, jonka takia uskon pystyväni paremmin keskittymään NESU-Porkyn toiminnan kehittämiseen, enemmän kuin vain sen ylläpitämiseen. 

Onko sinulla tulevana vuonna suunnitelmia / projekteja tms. jotka menevät päällekkäin hallitustehtävien kanssa? 

Ei pitäisi olla ja jos tulee, niin sovitan ne yhteen mahdollisen hallituspestin kanssa. 

TEA LAINE 

Kerro itsestäsi lyhyesti: 

Olen Tea Laine, 25-vuotias 2. vuosikurssin opiskelija. Toimin tällä hetkellä NESU-PorKyn hallituksessa somevastaavana ja olen toiminut tänä syksynä tutorina. 

Miksi haet Porin Kyltereiden hallitukseen? 

Olen toiminut aktiivisena opiskelijayhteisömme jäsenenä opintojeni alkuajoista saakka ja haluan olla jatkossa mukana viemässä asioita eteenpäin ja kehittämässä ainejärjestömme toimintaa. Uskonkin voivani toimia PorKy:n hallituksessa tiimipelaajana, joka kuuntelee muita ja on intohimoinen, luova ja halukas kehittämään ainejärjestömme toimintaa entistä paremmaksi ja houkuttelevammaksi yhteisöksi. Haluaisin hallitusvuoden kautta päästä kehittämään johtamis- ja organisointitaitojani, edistää omaa osaamistani ja kehittämään verkostoani kylteriyhteisössä. Minulle on tärkeää olla aktiivinen osa ja apukäsi ainejärjestöllemme. 

Miksi juuri sinä olisit oikea henkilö hakemaasi pestiin?

Viimeisen vuoden aikana olen toiminut aktiivisesti NESU-PorKyn hallituksessa. NESU-vastaavan tehtävä tuntuu luontevalta seuraavalta askeleelta, ja se on ollut tavoitteenani koko tämän hallituskauteni ajan. Olen innokas ja motivoitunut kehittämään NESU-PorKyn toimintaa yhä parempaan suuntaan. Olen myös pyrkinyt verkostoitumaan aktiivisesti kaikkien NESU-organisaatioiden kanssa ja haluan jatkaa tätä toimintaa toimien sekä johtajana että esimerkkinä tulevalle NESU-hallitukselle ja koko NESU-PorKyn yhteisölle.  

Uskon voivani toimia vahvana linkkinä NESU-PorKyn ja muiden NESU-hallitusten välillä, sillä olen intohimoinen ja sitoutunut NESU:n toimintaan ja tarkoitukseen. Olen aktiivisesti osoittanut mielenkiintoa NESU:a kohtaan opintojeni alkuvaiheista lähtien. Ensimmäisen NESU-vuoteni aikana olen onnistunut luomaan verkostoja ja solmimaan kontakteja jokaisen aktiivisen NESU-järjestön kanssa, niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa. Haluan jatkaa tätä aktiivista toimintaa kannustaen samalla myös jäsenistöämme siihen.  

Uskon, että aikaisempi johtamiskokemukseni sekä ainejärjestössämme että työelämässä ovat antaneet minulle hyvät valmiudet tähän tehtävään. Ainejärjestössä toimiessani tutorina olen kehittänyt ja vahvistanut johtamistaitojani toimiessani ryhmän vetäjänä. Työelämässä olen toiminut aiemmin esihenkilönä, ja tällä hetkellä toimin yrittäjänä yhden alaisen kanssa. Olen visionäärinen, motivoiva ja empaattinen johtaja, joka osaa kuunnella tiimin jäseniä ja kannustaa yhteistyöhön. 

Onko sinulla tulevana vuonna suunnitelmia / projekteja tms. jotka menevät päällekkäin hallitustehtävien kanssa? 

Ei ole. 

TANELI RUUSUNEN 

Kerro itsestäsi lyhyesti: 

Olen Taneli Ruusunen ja olen kolmannen vuoden opiskelija. Toimin viimevuoden PorKyn Sosiaalipoliittisena vastaavana ja pääaineenani on laskentatoimi ja rahoitus. Persoonana olen todella sosiaalinen ja positiivinen. 

Miksi haet Porin Kyltereiden hallitukseen? 

Vuoden hallituskokemuksen jälkeen on selkeä näkemys siitä, mitä ainejärjestötoiminta pitää sisällään ja minkälaisia vaatimuksia pestit tuovat mukanaan. Toimin sosiaalipoliittisena vastaavana viime hallituskaudella ja se oli yksi opettavimmista sekä parhaista kokemuksistani. Sen takia haluan nyt hakea NESU-vastaavaksi, jotta saan jatkaa ainejärjestötoimintaa, vielä hallituskauteni jälkeen. Hallituskausi on opettanut paljon ja olen saanut taitoja, joista olisi hyötyä myös tässä pestissä. Omalla kokemuksella pystyisin tukemaan myös muissa pesteissä aloittavia ja auttamaan puheenjohtajaa, että uusi hallitus pääsisi helpommin sisälle toimintaan. PorKy on viimeisen kolmen vuoden aikana muodostunut erittäin tärkeäksi, ja haluan jatkaa ainejärjestön tukemista ja tehdä kaikkeni sen eteen, että olen tulevaisuudessakin hyödyksi parhaani mukaan. 

Miksi juuri sinä olisit oikea henkilö hakemaasi pestiin

Olen ollut aktiivisesti NESU:n toiminnassa mukana jo pitkän aikaa. Olen esimerkiksi käynyt tähän mennessä jo yli 20 sitseillä, jonka kautta olen oppinut ymmärtämään, miten sitsien järjestäminen ylipäätänsä tarkoittaa. Ymmärrän, miten sitsien rakenne toimii, se mitä ne sisältävät, minkälaisia yksityiskohtia tulee ottaa huomioon sekä se, kuinka tärkeää on pitää huolta sitsikulttuurin säilymisestä. Samanaikaisesti Sopon pestistä olen saanut kokemusta isojenkin tapahtumien järjestämisestä yksin, kuten kotimaan Excursio. Muita järjestettäviä tapahtumia oli muun muassa kuukausittaiset lajikokeilut ja kahvihetket. Kokemuksen kautta minulle onkin tullut lukuisat sitsiperinteet tutuiksi. Tarkoituksena onkin jatkaa aktiivisesti työn tekemistä sen eteen, että tärkeät sitsiperinteet säilyisivät ja välittyisivät eteenpäin. Samalla jatkaa myös sitä, että vanhoilta opiskelijoilta oppimani porilaiset sitsiperinteet tulevat tutuksi muissakin kylterikaupungeissa.  

Yksi NESU-vastaavan tärkeimmistä tehtävistä on yhdistää ja tuoda lähemmäs kylterikaupunkeja. Samanaikaisesti tavoite on tuoda PorKy:ä enemmän näkyville myös muissa kylterikaupungeissa. Omalla aktiivisuudellani sekä esimerkilläni koen onnistuneeni siinä jo nyt erittäin hyvin ja olen läpi vuoden ottanut suuren vastuun PorKyn näkyvyydestä mahdollisimman monessa NESU tapahtumassa. Olen käynyt ulkkari sitseillä todennäköisesti eniten, jonka johdosta minulle on tullut erittäin tutuksi monet eri NESU-aktiivit ja esimerkiksi Syksyn NESU konferenssin ja näiden sitsien kautta, olen saanut monia todella läheisiäkin ystäviä. Moni ystävistäni onkin NESU:n entisiä, nykyisiä ja tulevia puheenjohtajia, joilta tiedän tulevani saamaan paljon neuvoja ja vinkkejä koko vuoden ajan. Nämä verkostot tulevat helpottamaan kylterikaupunkien välistä kommunikaatiota jo ennestään ja lisäämään kaupunkien keskinäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.  

Henkilökohtainen vahvuuteni on ihmistuntemus, sosiaalisuus ja halu olla tekemisissä monien eri ihmisten kanssa. Myös johtamisen taitoni on ollut vahvuuteni, mutta se on kehittynyt paljon erityisesti viimeisen vuoden aikana. PorKyn hallituksen kautta olen päässyt seuraamaan läheltä tiimeistä vastuussa olevia henkilöitä, sekä meidän puheenjohtajamme johtamistaitoja. Myös työpaikkani puolesta olen päässyt tarkkaan seuraamaan ja olemaan osa sitä, miten viiden hengen tiimiä johdetaan. 

Onko sinulla tulevana vuonna suunnitelmia / projekteja tms. jotka menevät päällekkäin hallitustehtävien kanssa? 

Olen töissä nollasopimuksella, eli saan määrittää kokonaan omat päiväni, joten ne eivät rajoita vastuun hoitamista millään tavalla. 

PROJEKTIVASTAAVA: 

BEA PEKOLA 

Kerro itsestäsi lyhyesti: 

Olen 21-vuotias Turusta Poriin muuttanut rahoituksen ja laskentatoimen opiskelija. Sydäntäni lähellä on harrastukseni partio, urheilu ja ennen kaikkea kaikenlaiset projektit, joissa pääsen haastamaan itseäni. Tulevana vuonna toivonkin haastavani itseäni Porin Kyltereiden projektivastaavana! 

Miksi haet Porin Kyltereiden hallitukseen? 

Olen ollut mukana haalaritiimin, vuosijuhlatiimin ja nyt viimeisimpänä tutor-toiminnassa, jotka ovat olleet minulle tarvitsemaani vastapainoa opinnoille. Nämä tehtävät ovat haastaneet ja opettaneet minua sekä avanneet silmäni sille, kuinka mahtavaa työtä ainejärjestömme hallituksessa tehdään. Täten haluaisin päästä kehittämään itseäni lisää ja ennen kaikkea päästä antamaan panokseni Porin Kyltereille sekä olemaan osa mahtavan työnjäljen jatkumoa. 

Miksi juuri sinä olisit oikea henkilö hakemaasi pestiin?

Olen oikea henkilö Porin Kyltereiden seuraavaksi projektivastaavaksi, sillä minulta löytyy halua ja sitäkin enemmän innokkuutta toimia Porin Kyltereiden hyväksi. Tämän vuoden vuosijuhlatiimissä toimiminen tutustutti minua projektivastaavan tehtävänkuvaan ja ennen kaikkea antoi minulla valmiuksia toimia pestissä. Koen projektivastaavan pestin yhdistävän erinomaisesti vahvuuksiani, kuten luovuutta, vastuunkantoa ja kykyä toimi hyvin yksin, mutta myös jakamaan vastuuta ja toimimaan yhteistyössä kaikenlaisten ihmisten kanssa.  

Lisäksi yhdistystoiminta on minulle tuttua, sillä olen toiminut viimeisen kahden vuoden ajan turkulaisen partiolippukunnan johdossa sekä hallituksessa, suunnitellen ja organisoiden tapahtumia isolle ihmismäärälle. Tämä on opettanut minulle hyviä johtamis- ja suunnittelutaitoja sekä ennen kaikkea hyviä sosiaalisia taitoja, jotka ovat ehdottoman tärkeitä myös projektivastaavan pestissä. Unohtamatta myös hyviä ajankäytöllisiä taitoja sekä järjestelmällisyyttä. 

Onko sinulla tulevana vuonna suunnitelmia / projekteja tms. jotka menevät päällekkäin hallitustehtävien kanssa? 

Ei ole. Tavoitteenani on valmistua kauppatieteiden kandidaatiksi syksyllä 2024, mutta tämä ei vaikuta hallitustehtävien suorittamiseen, sillä suurin osa kandiopinnoistani on jo tehtynä. 

QVERK - KAUPPAKORKEAKOULUN TYÖPAIKKAPÖRSSI

Työpaikkoja opiskelijoille ja vastavalmistuneille

Haetpa sitten kesätöitä, harjoittelupaikkaa, määräaikaista tai vakituista työtä, Qverk avaa ovet uusiin mahdollisuuksiin vain yhdellä hakijaprofiililla.

Rekisteröidy tästä

Työpaikkapörssi nyt myös Facebookissa

Olemme avanneet työpaikkapörssille oman Facebook-sivun, jossa ilmoitamme uusista työpaikoista.

Vieraile sivulla

2022

Tuomas Siren - Puheenjohtaja

Jasse Vihtkari - Varapuheenjohtaja

Markus Mäkitalo - Talousvastaava

Tiitus Mäkelä - Yrityssuhdevastaava

Lotta Selenius - Tapahtumavastaava

Salla Nurmi - Viestintävastaava

Julia Lehtola - Koulutuspoliittinen vastaava

Assi Rusi - Sosiaalipoliittinen vastaava

Silvia Saloniemi - NESU-vastaava

Niklas Rauvola - Projektivastaava

2021

Anton Venäläinen - Puheenjohtaja

Janina Merisalo - Varapuheenjohtaja

Elina Virolainen - Talousvastaava

Joonatan Rantala - Tapahtumavastaava

Aki Strengell - Viestintävastaava

Tommi Suominen - Koulutuspoliittinen vastaava

Ella Fonsen - Sosiaalipoliittinen vastaava

Olga Tuominen - NESU-vastaava

Iida Halonen - Projektivastaava

2020

Niklas Pippola - Puheenjohtaja

Santeri Aro - Varapuheenjohtaja

Taneli Puotiniemi - Talousvastaava

Anton Venäläinen - Yrityssuhdevastaava

Henna Mäntylä - Tapahtumavastaava

Pinja Korvenranta - Viestintävastaava

Erika Hutri - Koulutuspoliittinen vastaava

Kristian Leinonen - Sosiaalipoliittinen vastaava

Helene Hartikainen - NESU-vastaava

Kia Vasko - Projektivastaava

2019

Christian Ström - Puheenjohtaja

Anni Valtonen - Varapuheenjohtaja

Daniel Böning - Talousvastaava

Niklas Pippola - Yrityssuhdevastaava

Sami Lampola - Tapahtumavastaava

Essi Gröndahl - Viestintävastaava

Emma-Inkeri Pösö - Koulutuspoliittinen vastaava

Noora Jyrämä - Sosiaalipoliittinen vastaava

Olivia Lehtonen - NESU-vastaava

Julianna Hänti - Projektivastaava

2018

Emma Kalliola - Puheenjohtaja

Julius Kujala - Varapuheenjohtaja

Juhani Hietaranta - Talousvastaava

Daniel Böning - Yrityssuhdevastaava

Kaisa Pietilä - Tapahtumavastaava

Marikka Goyal - Viestintävastaava

Christian Ström - Koulutuspoliittinen vastaava

Emma Korri - Sosiaalipoliittinen vastaava

Tuomas Laurila - Webmaster

Stina Seitsonen - NESU-vastaava

2017

Jonatan Jarkia - Puheenjohtaja

Rico Rokka - Varapuheenjohtaja

Roope Tamminen - Talousvastaava

Kasperi Onnela - Yrityssuhdevastaava

Taija Viklund - Tapahtumavastaava

Jenni Vuorela - Markkinointi- ja viestintävastaava

Suvi Seitsonen - Koulutuspoliittinen vastaava

Emma Kalliola - Sosiaalipoliittinen vastaava

Tuomas Laurila - Webmaster

Alisa Kuusisto - NESU-vastaava

2016

Aleksi Olander - Puheenjohtaja

Lassi Siren - Varapuheenjohtaja

Ville Setälä - Talousvastaava

Jonatan Jarkia - Yrityssuhdevastaava

Jemina Santikko - Tapahtumavastaava

Essi Sundström - Markkinointi- ja viestintävastaava

Matias Ojala - Koulutuspoliittinen vastaava

Minna Alho - Sosiaalipoliittinen vastaava

Santeri Ojala - Webmaster

Mira Laaksonen - NESU-vastaava

2015

Retu Parilo - Puheenjohtaja

Joonas Marjamäki - Varapuheenjohtaja

Arttu Grandell - Talousvastaava

Matias Ottila - Yrityssuhdevastaava

Venla Määttä - Tapahtumavastaava

Heidi Mannila - Markkinointi- ja viestintävastaava

Aleksi Olander - Koulutuspoliittinen vastaava

Sandra Gustafsson - Sosiaalipoliittinen vastaava

Ira Ojanperä - Webmaster

Ville Terenius - NESU-vastaava

2014

Roosa Joenpolvi - Puheenjohtaja

Valtteri Tikakoski - Varapuheenjohtaja

Joona Ruissalo - Rahastonhoitaja

Matias Lehtimäki - Yrityssuhdevastaava

Laura Kallio - Tapahtumavastaava

Nico Paajanen - Markkinointi- ja viestintävastaava

Ossi Jokela - Koulutuspoliittinen vastaava

Heidi Ruohonen - Sosiaalipoliittinen vastaava

Retu Parilo - Webmaster

2013

Sini Elomaa - Puheenjohtaja

Joanna Hassel - Varapuheenjohtaja

Mikko Laaksonen - Rahastonhoitaja

Saku Vaihinen - Yrityssuhdevastaava

Nico Paajanen - Tapahtumavastaava

Jarkko Kuikka - Markkinointi- ja viestintävastaava

Mikko Hohkuri - Koulutuspoliittinen vastaava / KV-linkki

Roosa Joenpolvi - Sosiaalipoliittinen vastaava

Joona Ruissalo - Webmaster

2012

Suvi Kaskimäki - Puheenjohtaja

Otto Oksanen - Varapuheenjohtaja / sidosryhmävastaava

Saija Parkkinen - Rahastonhoitaja

Jarkko Kuikka - Yrityssuhdevastaava

Emilia Löfroos - Tapahtumavastaava

Karoliina Pohjanheimo - Markkinointi- ja viestintävastaava

Suvi Hussi - Koulutuspoliittinen vastaava / KV-linkki

Asta Kiiski - Sosiaalipoliittinen vastaava / sihteeri

Joonas Tirkkonen - Webmaster

2011  

Anna Johansson - Puheenjohtaja

Aleksi Väänänen - VPJ ja sidosryhmävastaava

Noora Kauranen - Sihteeri

Saara Lähdetie - Rahastonhoitaja

Annika Kettula - Yrityssuhdevastaava

Suvi Kaskimäki - Tapahtumavastaava

Asta Kiiski - Viestintä- ja markkinointivastaava

Iina Ikonen - Kopo- ja sopovastaava ja kv-linkki

Jani Wahlman - Webmaster

2010  

Maija Pyydönniemi - Puheenjohtaja

Juuli Mustonen - VPJ ja sidosryhmävastaava

Veronica Novara - Sihteeri

Johanna Kirvesniemi - Rahastonhoitaja

Lari Viinikkala - Yrityssuhdevastaava

Tapani Vaurio - Tapahtuma- ja NESU-vastaava

Lotta Tuoriniemi - Viestintä- ja markkinointivastaava

Aleksi Väänänen - Kopo- ja sopovastaava ja kv-linkki  

Jani Wahlman - Webmaster (hallituksen toimihenkilö)

2009  

Janne Lehtonen - Puheenjohtaja

Tuomo Hassi - VPJ ja yrityssuhdevastaava

Maarit Vartama - Sihteeri

Maija Pyydönniemi - Rahastonhoitaja

Maria Järvinen - Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava sekä kv-linkki

Antti Hyttinen/Aki Uotila - Viestintävastaava

Aki Uotila/Ilpo Heikkinen - Www-vastaava

Johanna Kirvesniemi - Tapahtumavastaava

2008  

Tuomo Hassi - Puheenjohtaja

Riina Taimisto - Varapuheenjohtaja ja sihteeri

Juuli Mustonen - Yrityssuhdevastaava

Niina Inberg - Rahastonhoitaja

Janne Lehtonen - Sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava, kv-vastaava

Verneri Fonsén - Viestintävastaava

Aki Lehtivuori/Jussi Oja - Www- vastaava

Susanna Rantanen - Tapahtumavastaava

2007  

Jan Laurell - Puheenjohtaja

Reetta Heikkilä - Varapuheenjohtaja ja sihteeri

Saija Kemppi - Yrityssuhdevastaava

Riikka Salmi - Rahastonhoitaja

Inka Lehtinen - Sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava, kv-vastaava

Tapani Vaurio - Viestintävastaava

Jouni Mustalahti - Www- vastaava

Ville Jussila - Tapahtumavastaava

2006  

Elina Teuri - Puheenjohtaja

Outi Wolin - Varapuheenjohtaja ja sihteeri

Marjo Laakso - Rahastinhoitaja

Salla Niskonen - Opinto- ja sosiaalivastaava/kv-linkki

Jaakko Rausti - Tiedotus- ja yhteysvastaava

Henri Kemppi - Www- vastaava

Jan Laurell - Tapahtumavastaava

2005  

Nora Heino - Puheenjohtaja

Jaakko Rausti - Varapuheenjohtaja / tapahtumavastaava

Hanna Luoto - Sihteeri

Jenita Pernell - Rahastonhoitaja

Salla Niskonen - Yhteysvastaava

Pauliina Hakala - Opintasiainvastaava / KV- linkki

Jessi Illman - Sosiaaliasiainvastaava

Outi Wolin - Tiedotusvastaava

Tuukka Metsäaho - Www- vastaava

2004  

Jenita Pernell - Puheenjohtaja

Jaakko Rausti - Sihteeri

Petra Salminen - Tapahtumavastaava

Jessi Illman - Tiedotusvastaava

Helena Kajo - KV- linkki / Opo-vastaava

Vesa Hietikko - Yhteysvastaava

2003  

Jenita Pernell - Puheenjohtaja

Ella Äijälä - Varapuheenjohtaja

Helena Kajo - Sihteeri

Hanna Luoto - Rahastonhoitaja

Vesa Hietikko - Yhteysvastaava

Jessi Illman - Tapahtumavastaava

Juha Tuominen - Www- vastaava

Tämän sivun luominen on kesken! Pahoittelut.

OP Länsi-Suomi

OP Länsi-Suomi on osa osuustoiminnallista OP Ryhmää. Tarjoamme pankki-, vakuutus-, kiinteistönvälitys- ja hyvinvointipalveluita sekä henkilö- että yritysasiakkaille. Meillä voit asioida paikan päällä konttoreissamme, tai digisti verkkoneuvottelemalla vaikka kotisohvaltasi. Palvelua saat joustavasti arkipäivisin klo 8-20 ja puhelimitse klo 22 saakka. OP Länsi-Suomen omistaja-asiakkaana kerrytät OP-bonuksia, joilla saat rahanarvoisia etuja käyttöösi. Kerromme mielellämme lisää eduista, jotka meillä odottavat juuri sinua.

Meidän mielestämme nuorissa on tulevaisuus! Olemme mielellämme mukana opiskelijoiden elämän ja tulevaisuuden käänteissä. Olemme myös aktiivisesti mukana opiskelijoiden arjessa osallistumalla tapahtumiin ja tekemällä yhteistyötä erilaisten opiskelijajärjestöjen kanssa. Vuonna 2015 panostimme satakuntalaiseen yliopistokoulutukseen lahjoittamalla miljoona euroa, jotta Satakunnassa voidaan jatkossakin tarjota laadukasta yliopisto-opetusta.

OP - ryhmän verkkopalveluita

Yhteystiedot ja aukioloajat

Olethan jo ladannut Pivon? Sieltä löydät lukuisia rahanarvoisia etuja käyttöösi, niin meiltä, kuin muiltakin paikallisilta yrityksiltä. Lataa Pivo sovelluskaupastasi!

Rahansiirto onnistuu kätevästi nykyään OP Siirron kautta

Oletko pohtinut yrittäjyyttä opintojesi ohella? OP Kevytyrittäjä -palvelu on hyödyllinen ratkaisu sinulle, jos olet päättänyt lähteä yrittäjyyden tielle osa-aikaisesti tai päätoimisesti.

OP - ryhmän opiskelijoille suunnatut palvelut

OP opiskelijaelämää -sivusto

Miten haen opintolainaa?

Mitä pitää muistaa, kun aloitan opintoni?

Olen aikuisopiskelija – mitä kannattaa huomioida?

Miten hoidan arjen raha-asiani?

Opiskelu tai harjoittelu ulkomailla – miten kaikki hoituu?

Mitä pitää huomioida, kun muutan pois kotoa?

ASP-tili

Opiskelijan OP-Visa -kortti

Porin Konttorikone

Porin Konttorikone on paikallinen, porilainen toimistokumppani, jonka toiminnalla on pitkät ja vankat juuret Satakunnassa. Konttorikoneen palveluihin kuuluvat laajasti erilaiset ja räätälöidyt toimistoratkaisut niin kopiokoneista kalustukseen ja kahvikoneisiin. Porin Konttorikone tuntee paikallisen elinkeinoelämän ja osaa tarjota asiakkailleen liiketoimintaan oikein mitoitetut sekä hyvin sopivat toimistolaitteet ja -tarvikkeet sekä huoltopalvelut. Porin Konttorikone onkin elänyt satakuntalaisten koulujen, virastojen ja konttoreiden arjen muutoksen vuosikymmenet uudistuen pitkäaikaisten ja uusien asiakkaidensa kanssa.

Porin Konttorikone palvelee myös opiskelijoita muun muassa opiskelutarvikkeiden muodossa. Konttorikoneen myymälän löydät Länsi-Porista aivan Prisman läheltä Tommilantieltä ja se on avoinna arkisin 8-16.30. Verkkokauppaan pääset tästä!

Seasons HR Management

Seasons HR-Management on moderni, kansainväliseen kasvuun tähtäävä, luotettava henkilöstö yritys Porissa ja Turussa. Seasons HR Management on perustettu vuonna 2011 Porissa ja yritys kasvaa ja laajenee mukavalla tahdilla niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Onnistuneen rekrytointiprosessin tuloksena on tehokas, laadukas ja työstään nauttiva tekijä. Seasons HR Management on kumppani henkilöstöasioissa. Rekrytoimme, konsultoimme ja koulutamme henkilöstöä eri alojen erityyppisiin ja -mittaisiin työtarpeisiin.

Toimintamme lähtökohtana on korkealuokkainen laatu ja palvelutaso. Palvelemme ja autamme kaikissa rekrytointikysymyksissä. Me tutustumme huolella asiakasyrityksen toimintaympäristöön ja tarpeisiin löytääksemme parhaiten soveltuvan tekijän, jonka ammattitaito ja työpersoona vastaavat asiakkaan toiveita sekä auttaa asiakasyritystä menestymään.

Tuemme yrityksiä eri alojen toimihenkilö-, suorite- sekä johto- ja asiantuntijatason rekrytoinneissa. Asiakasyrityksen niin toivoessa, voimme osallistua rekrytointiprosessiin myös muilta tarvittavilta osilta.

www.seasons.fi

Linkki strategian esittelyyn: Strategia 2020-2024: "PorKy kokoaan suurempana."

Olemme jo pidemmän aikaa PorKyssä halunneet laatia suuntaviivoja tulevaisuudelle. Olemme halunneet laittaa sanoiksi sen, mitä me olemme, miksi olemme ja mihin suuntaan tahdomme mennä. Tartuimme tuumasta toimeen ja niin yhdeksi pääpainopisteeksi vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan kirjattiin pitkän aikavälin strategian laatiminen.

Perustimme keväällä 2019 strategiatyöryhmän, joka koostui pitkälti Perinneseuran jäsenistä. Työskentelimme strategian laatimisen parissa läpi syksyn muun muassa toteuttamalla monia haastatteluita ja keskustelemalla useiden eri tahojen kanssa. Pyrimme koko prosessin ajan läpinäkyvyyteen niin, että mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua strategiatyöhön, varsinkin kaikkein tärkeimmällä: jokaisella jäsenellä.

Kuultujen mielipiteiden ja kokemusten pohjalta määrittelimme ensin PorKyn mission ja vision, sekä arvot, jotka toimivat kaiken toimintamme perustana. Nämä kantavat vuodesta toiseen, toisin kuin viideksi vuodeksi laaditut strategiset pääpainopisteet. Haastatteluissa ja strategiatyöpajoissa nousi esiin tiettyjä toiveita ja pieniä kipukohtia, jotka kokosimme parhaamme mukaan näiksi strategian kolmeksi pääpainopisteeksi: hyvinvoiva kylteri, unohtumattomien hetkien yhteisö ja uskottava vaikuttaja.

Tämä yhdistyksen syyskokouksen hyväksymä strategia vuosille 2020–2024 kantaa nimeä PorKy kokoaan suurempana, jolla haluamme korostaa oman järjestömme ainutlaatuisuutta, ja sitä, miten näemme pienuutemme voimavaranamme. Yhdessä voimme olla kokoamme suurempi.

Emma Kalliola
Strategiatyöryhmän jäsen


OP Länsi-Suomi on osa osuustoiminnallista OP Ryhmää. Tarjoamme pankki-, vakuutus-, kiinteistönvälitys- ja hyvinvointipalveluita sekä henkilö- että yritysasiakkaille. Meillä voit asioida paikan päällä konttoreissamme, tai digisti verkkoneuvottelemalla vaikka kotisohvaltasi. Palvelua saat joustavasti arkipäivisin klo 8-20 ja puhelimitse klo 22 saakka. OP Länsi-Suomen omistaja-asiakkaana kerrytät OP-bonuksia, joilla saat rahanarvoisia etuja käyttöösi. Kerromme mielellämme lisää eduista, jotka meillä odottavat juuri sinua.

Meidän mielestämme nuorissa on tulevaisuus! Olemme mielellämme mukana opiskelijoiden elämän ja tulevaisuuden käänteissä. Olemme myös aktiivisesti mukana opiskelijoiden arjessa osallistumalla tapahtumiin ja tekemällä yhteistyötä erilaisten opiskelijajärjestöjen kanssa. Vuonna 2015 panostimme satakuntalaiseen yliopistokoulutukseen lahjoittamalla miljoona euroa, jotta Satakunnassa voidaan jatkossakin tarjota laadukasta yliopisto-opetusta.

 

OP - ryhmän verkkopalveluita

Yhteystiedot ja aukioloajat

Olethan jo ladannut Pivon? Sieltä löydät lukuisia rahanarvoisia etuja käyttöösi, niin meiltä, kuin muiltakin paikallisilta yrityksiltä. Lataa Pivo sovelluskaupastasi!

Rahansiirto onnistuu kätevästi nykyään OP Siirron kautta

Oletko pohtinut yrittäjyyttä opintojesi ohella? OP Kevytyrittäjä -palvelu on hyödyllinen ratkaisu sinulle, jos olet päättänyt lähteä yrittäjyyden tielle osa-aikaisesti tai päätoimisesti.

 

OP - ryhmän opiskelijoille suunnatut palvelut

OP opiskelijaelämää -sivusto

Miten haen opintolainaa?

Mitä pitää muistaa, kun aloitan opintoni?

Olen aikuisopiskelija – mitä kannattaa huomioida?

Miten hoidan arjen raha-asiani?

Opiskelu tai harjoittelu ulkomailla – miten kaikki hoituu?

Mitä pitää huomioida, kun muutan pois kotoa?

ASP-tili

Opiskelijan OP-Visa -kortti

PorKyn NESU-hallitus pitää huolta porkyläisten hauskuuttamisesta järjestämällä sitsejä eli perinteisiä akateemisia pöytäjuhlia jopa neljä kertaa vuodessa. NESU antaa mahdollisuuden verkostoitumiseen Porissa sekä muissa kylterikaupungeissa tuoden opiskelijoiden arkeen vauhdikkaita ja äänekkäitä pöytäjuhlia. Nämä tapahtumat yhdessä muiden kanssa varmistavat, että juuri sinun opiskeluajastasi tulee ikimuistoinen!

NESU-hallituksen tehtävä on yhdistää kauppatieteiden opiskelijoita eri kaupungeista luoden mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja tietenkin hauskanpitoon. NESU-hallitus on vastuussa PorKyn sitsien järjestämisestä sekä NESUn näkyvyyden parantamisesta Porissa sekä porilaisen sitsikulttuurin viemisestä muihin kaupunkeihin. NESU-hallitus aloittaa vuotensa edustamalla NESU-Dageneilla tammikuussa, jossa NESU-kaupunkien uudet hallitukset ja NESU-aktiivit pääsevät hieromaan yhteistyötä tulevalle vuodelle. Vuonna 2020 NESU-PorKy järjesti NESU-Dagenit Porissa.

NESU-hallitus edustaa PorKyä ympäri Suomea (ja Pohjoismaita) järjestettävissä NESU-tapahtumissa, kuten muiden kylterikaupunkien sitseillä, NESU-Dageneilla, Wappurundilla, Kesämöksällä ja viikon mittaisissa Semmoissa kaksi kertaa vuodessa. NESU-hallitusta johtaa NESU-vastaava, joka istuu myös Porin Kylterit Ry:n hallituksessa. Muu NESU-hallitus koostuu ahkerista sekä luotettavista opiskelijoista, jotka tulevat valituiksi tiukassa hakijakarsinnassa. NESU-hallituksen tehtävät vaativat ja myös opettavat organisointia, yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa sekä käytännön kokemusta tapahtumien järjestämisestä. NESU-hallituksessa toimiminen antaa mahdollisuuden omien ideoiden toteutumiseen ja tilaisuuden vaikuttaa koko PorKyn opiskelijoiden hauskanpitoon.

NESU-hallitus valitaan vuosittain vuoden lopussa. Jos olet täynnä uusia ideoita, haluat järjestää opiskelijakavereillesi ikimuistoisia tapahtumia ja sinulla riittää energiaa, älä missään nimessä missaa tätä ainutlaatuista tilaisuutta!

NESU-Porky takaa hauskanpidon koko vuodelle!

NESU Puheenjohtaja: Niko Tanttu

Varapuheenjohtaja: Laura Vanhalukkarla

Yrityssuhdevastaava: Otto Lecklin

Sitsivastaava: Madelein Mattila

Sitsivastaava: Sofia Paattilammi

Some-vastaava: Tea Laine

Tiedottaja: Milla Hyyrynen

Muista seurata NESUa Instagramissa @nesuporky sekä Facebookissa @NESU-PorKy!

Kuvassa alhaalla vasemmalta oikealle: Tea Laine, Madelein Mattila, Laura Vanhalukkarla, Niko Tanttu, Otto Lecklin, Milla Hyyrynen ja Sofia Paattilammi.

 

2011  
Anna Johansson Puheenjohtaja
Aleksi Väänänen VPJ ja sidosryhmävastaava
Noora Kauranen Sihteeri
Saara Lähdetie Rahastonhoitaja
Annika Kettula Yrityssuhdevastaava
Suvi Kaskimäki Tapahtumavastaava
Asta Kiiski Viestintä- ja markkinointivastaava
Iina Ikonen Kopo- ja sopovastaava ja kv-linkki
Jani Wahlman  Webmaster
   
2010  
Maija Pyydönniemi Puheenjohtaja
Juuli Mustonen VPJ ja sidosryhmävastaava
Veronica Novara Sihteeri
Johanna Kirvesniemi Rahastonhoitaja
Lari Viinikkala Yrityssuhdevastaava
Tapani Vaurio Tapahtuma- ja NESU-vastaava
Lotta Tuoriniemi Viestintä- ja markkinointivastaava
Aleksi Väänänen Kopo- ja sopovastaava ja kv-linkki
 Jani Wahlman  Webmaster (hallituksen toimihenkilö)
   
   
2009  
Janne Lehtonen Puheenjohtaja
Tuomo Hassi VPJ ja yrityssuhdevastaava
Maarit Vartama Sihteeri
Maija Pyydönniemi Rahastonhoitaja
Maria Järvinen Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava sekä kv-linkki
Antti Hyttinen/Aki Uotila Viestintävastaava
Aki Uotila/Ilpo Heikkinen Www-vastaava
Johanna Kirvesniemi Tapahtumavastaava
   
   
   
2008  
Tuomo Hassi Puheenjohtaja
Riina Taimisto Varapuheenjohtaja ja sihteeri
Juuli Mustonen Yrityssuhdevastaava
Niina Inberg Rahastonhoitaja
Janne Lehtonen Sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava, kv-vastaava
Verneri Fonsén Viestintävastaava
Aki Lehtivuori/Jussi Oja Www- vastaava
Susanna Rantanen Tapahtumavastaava
   
   
   
2007  
Jan Laurell Puheenjohtaja
Reetta Heikkilä Varapuheenjohtaja ja sihteeri
Saija Kemppi Yrityssuhdevastaava
Riikka Salmi Rahastonhoitaja
Inka Lehtinen Sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava, kv-vastaava
Tapani Vaurio Viestintävastaava
Jouni Mustalahti Www- vastaava
Ville Jussila Tapahtumavastaava
   
   
   
2006  
Elina Teuri Puheenjohtaja
Outi Wolin Varapuheenjohtaja ja sihteeri
Marjo Laakso Rahastinhoitaja
Salla Niskonen Opinto- ja sosiaalivastaava/kv-linkki
Jaakko Rausti Tiedotus- ja yhteysvastaava
Henri Kemppi Www- vastaava
Jan Laurell Tapahtumavastaava
   
   
   
2005  
Nora Heino Puheenjohtaja
Jaakko Rausti Varapuheenjohtaja / tapahtumavastaava
Hanna Luoto Sihteeri
Jenita Pernell Rahastonhoitaja
Salla Niskonen Yhteysvastaava
Pauliina Hakala Opintasiainvastaava / KV- linkki
Jessi Illman Sosiaaliasiainvastaava
Outi Wolin Tiedotus vastaava
Tuukka Metsäaho Www- vastaava
   
   
   
2004  
Jenita Pernell Puheenjohtaja
Jaakko Rausti Sihteeri
Petra Salminen Tapahtumavastaava
Jessi Illman Tiedotusvastaava
Helena Kajo KV- linkki / Opo-vastaava
Vesa Hietikko Yhteysvastaava
   
   
   
2003  
Jenita Pernell Puheenjohtaja
Ella Äijälä Varapuheenjohtaja
Helena Kajo Sihteeri
Hanna Luoto Rahastonhoitaja
Vesa Hietikko Yhteysvastaava
Jessi Illman Tapahtumavastaava
Juha Tuominen Www- vastaava
Käyntiosoite
Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28100 Pori
Postiosoite
Porin Yliopistokeskus, PL 181, 28101 Pori
Sähköposti
hallitus@porinkylterit.fi

Porin Kylterit ry

Tuttavallisemmin ”PorKy” on Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö.
chevron-downmenu-circlecross-circle