Porin yliopistokeskus (University Consortium of Pori – UCPori) oon 2 000 opiskelijan, 170 asiantuntijan ja neljän yliopiston muodostama, verkostomaisesti toimiva monitieteinen tiede- ja taideyhteisö. Se sijaitsee Porin Puuvillan, entisen puuvillatehtaan, kiinteistössä Porin keskustassa, Kokemäenjoen Pohjoisrannalla.

Porin yliopistokeskus on neljän emoyliopiston verkostomamaisesti toimiva monitieteinen tiede- ja taideyhteisö. Se harjoittaa tieteellistä tutkimusta ja taiteellista toimintaa, antaa niihin perustuvaa opetusta, edistää alueen akateemista yrittäjyyttä ja elinkeinoelämän kansainvälistymistä. Yliopistokeskuksen tehtävänä on kohottaa maakunnan väestön koulutus- ja osaamistasoa. Tehtäväänsä yliopistokeskus toteuttaa tutkimuksen, siihen perustuvan opetuksen sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja alueellisen vaikuttavuuden keinoin.

Yliopistollinen toiminta Porissa alkoi vuonna 1983, jolloin Tampereen teknillinen korkeakoulu aloitti tutkimus- ja koulutustoiminnan Porin Koulutus- ja tutkimuskeskuksessa. Porin yliopistokeskuksen toiminta käynnistyi 1.1.2013.Toimintaa on kehitetty yhteistyössä opetusministeriön kanssa nykyiseen muotoonsa, jossa neljä emoyliopistoa tekee tutkimusta ja tarjoaa siihen perustuvaa opetusta.

Porin yliopistokeskuksessa akateemisen tutkinnon voi suorittaa viidellä tieteenalalla, jotka ovat: taide ja media, yhteiskuntatieteet, tekniikka ja talous, kauppatieteet sekä kulttuuri ja maisemantutkimus. Yliopistokeskuksessa toimii neljä ainejärjestöä: Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön ainejärjestö PorKy ry, Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman Kulma ry, Tampereen teknillisen yliopisto Porin yksikön ainejärjestö PoTka sekä Tampereen yliopiston Porin yksikön ainejärjestö Utopia ry. Porin yliopistokeskuksen opiskelijayhdistys on aikaisemmin esitelty Pointer ry.