Porin Ylioppilasyhdistys ry on Porin yliopistokeskuksen opiskelijayhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna 1988, kun korkeakouluopetus vakiintui Porissa. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Porin yliopistokeskuksen tutkinto-opiskelijoita sekä toimia heidän edunvalvojinaan Porissa ja yliopistokeskuksessa. Pointer ry ylläpitää opiskelijapalveluja, joista noudetaan muun muassa tilatut opiskelijakortit, ja tarjoaa kopiointipalveluja, liikuntapalveluja sekä opiskelijatapahtumia. Pointeria edustaa hallitus, joka valitaan vuodeksi kerrallaan vuodenvaihteessa, ja johon opiskelijat voivat hakea edustamaan omaa yksikköään. Pointerin puheenjohtajana on toiminut vuosina 2017 – 2020 Turun Kauppakorkeakoulun Porin yksikön opiskelijoita. Pointerin hallituksessa on yleensä istunut lisäksi lukuisia muita PorKyn jäseniä.

Opiskelijapalvelupiste, Pointerin toimisto, sijaitsee Porin yliopistokeskuksen aulassa. Siellä myydään muun muassa lippuja Pointerin ja PorKyn tapahtumiin, Turun yliopiston ylioppilaskunnan lukuvuosikalentereita ja Yliopistokeskuksen ainejärjestöjen haalarimerkkejä.

Porin Yliopistokeskuksessa toimivat PorKyn lisäksi seuraavat ainejärjestöt

Kulma ry

Kulma ry on Turun yliopiston Kulttuurituotannon- ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opiskelijoiden ainejärjestö ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) alayhdistys.

PoTka

Porin teekkarit, PoTka, on Tampereen teknillisen yliopiston Porissa opiskelevien teekkarien ainejärjestö. Porin Yliopistokeskuksessa opiskelee teekkareita kolmelta opintoalalta, jotka ovat elektroniikka, tietotekniikka sekä tuotantotalous; PoTka toimii kaikkien kolme alan ”kiltana”.

Utopia ry

Utopia ry on Tampereen yliopiston Porin yksikön ainejärjestö. Porissa sijaitseva yksikkö on osa Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköä.