25

Ekonomiyhdistystä

 13

Opiskelijayhteisöä

52 000

Jäsentä
Suomen Ekonomien yhdyshenkilö Porissa
Henri Jakonen

 

Kylteriyhdyshenkilö

henri.jakonen@ekonomit.fi

 040 756 3266

Suomen Ekonomit on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. Kauppatieteiden opiskelijat kuuluvat Suomen Ekonomeihin opiskelijayhteisöjen kautta. Porin Kylterit ry edustaa yhtä kolmestatoista opiskelijayhteisöstä ja siihen liittyessään opiskelija liittyy automaattisesti myös Suomen Ekonomeihin.

Suomen Ekonomeilla työskentelee 13 kylteriyhdyshenkilöä eli kylliä ympäri Suomea – yksi jokaisella kampuksella. Kylteriyhdyshenkilöt toimivat kylterien lähimpänä linkkinä Suomen Ekonomeihin ja esimerkiksi auttavat kaikissa edunvalvontaan ja työelämään liittyvissä asioissa.

Suomen Ekonomien jäsenedut

Kauppalehti sekä Ekonomi-lehti.

Palkkaneuvonta auttaa oikean palkkatason määrittämisessä töitä hakiessa. Kesätyöpalkka-, gradupalkkio- ja vastavalmistuneen palkkasuositukset löydät Suomen Ekonomien nettisivuilta.

Uraneuvonta ja –valmennus tarjoaa henkilökohtaisen palautteen esimerkiksi cv:stä tai työhakemuksesta, haastattelusparrausta työhaastattelua varten, laadukkaita webinaareja työnhausta sekä mahdollisuuden osallistua mentorointiin.

Lakipalveluissa voit tarkistuttaa työsopimuksesi ennen allekirjoittamista, kysyä apua sopimusneuvotteluun tai vaikkapa hankkia lisätietoa alasi työehtosopimuksista.

KOKO-työttömyysvakuutuskassa. (Ent. IAET-kassa) KOKO-kassan jäseneksi voit liittyä jo opiskelun aikana, kun olet liittymishetkellä palkkatyössä. Nykyisen työttömyysturvalain mukaan työssäoloehto on 26 viikkoa työtä (vähintään 18 h/vko), viimeksi kuluneiden 28 kuukauden aikana. Palkan on oltava työehtosopimuksen mukainen, tai jollei alalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan vähintään 1 211€/kk (2019). Opiskeluaika pidentää 28 kuukauden tarkastelujaksoa. Tämä tarkoittaa, että voit koko opiskeluajan kartuttaa työssäoloehtoa. Työssäoloehto täyttyy esimerkiksi:
•    Kahden kesän kokoaikaisista 3kk kesätöistä
•    Yhden kesän kokoaikaisesta 3kk kesätyöstä ja 3kk osa-aikatöistä (työaika yli 18h/vko)
•    Puolen vuoden kokoaikaisesta sijaisuudesta
•  Myös työharjoittelu voidaan huomioida, jos työaika ja palkka ovat kuten edellä mainittuAnsiopäiväraha on huomattavasti suurempi kuin Kelan työttömyysetuus. Jäsenmaksu maksaa itsensä nopeasti takaisin, jos on työtön, vaikka vain pari viikkoa.

KylteriPlus-lisäpalvelupaketilla (25€ / kalenterivuosi) voit täydentää maksuttoman kylterijäsenyyden palveluvalikoimaa missä tahansa opintojen vaiheessa. Lisää tietoa Suomen Ekonomeista löydät osoitteesta www.ekonomit.fi.

  Kylteri KylteriPlus
Oikeudellinen neuvonta x x
Yleiset urapalvelut x x
Palkkaneuvonta x x
Paikkakuntakohtaiset tilaisuudet ja koulutukset x x
Ekonomi-lehti x x
Kauppalehden ilmaisjaksot x x
Henkilökohtaiset urapalvelut   x
Oikeusturva- ja vastuuvakuutus   x
Kauppalehti (ml. digi ja Optio)   x
  Kylteriyhdistyksen liittymismaksulla 25 € / kalenterivuosi
Lisäksi kylteriyhdistyksen liittymismaksu