HALLITUSHAKEMUKSET 2023

Puheenjohtajaksi

Lotta Selenius

Olen Lotta Selenius,  22-vuotias kolmannen vuosikurssin opiskelija. Olen opiskeluaikojeni alusta saakka ollut aktiivisesti mukana ainejärjestömme toiminnassa. Liityin heti aloitusvuoteni syksyllä haalaritiimiin ja myöhemmin hain tapahtumatoimikuntaan sekä lisäksi olen kuluneen vuoden toiminut Porin Kyltereiden hallituksessa tapahtumavastaavana.

Olisin sopivin henkilö ainejärjestömme puheenjohtajaksi, koska minulla on paljon kokemusta ainejärjestössämme toimimisesta ja omaan pestiin vaadittavia ominaisuuksia. Olen koko opiskeluaikani ajan ollut mukana Porin Kylterien järjestötoiminnassa, joten ymmärrän miten järjestömme toimii, minulla on aito halu kehittää sen toimintaa eteenpäin ja toimin aina järjestön etua ajatellen. Kuluneen vuoden ajan olen toiminut PorKyn hallituksessa tapahtumavastaavana, ja tämä on kerryttänyt paljon arvokasta kokemusta ja taitoja, joista on myös puheenjohtajan pestissä hyötyä. Hallitsen suuria kokonaisuuksia, toimin hyvin paineenkin alla ja tulen hyvin toimeen ihmisten kanssa. Lisäksi olen määrätietoinen ja tuottelias, ja kun ryhdyn johonkin, suoritan sen kunnialla loppuun.  Tapahtumavastaavan pesti on kerryttänyt kokemusta oman tiimin johtamisesta, ja koen johtajana olevani luotettava, helposti lähestyttävä sekä kaikkien mielipiteet huomioon ottava. Nämä ovat ominaisuuksia, joita puheenjohtajalla olisi hyvä olla.  Puheenjohtajana haluan luoda hallituksen ympärille luotettavan ja avoimen keskustelukulttuurin, sekä pitää huolta hallituksen hyvinvoinnista ja motivoida heitä vaikeinakin hetkinä. Haluan tukea hallituksen jäseniä pesteissään, ja huolehtia työmäärän tasaisesta jakautumisesta.

Puheenjohtajana haluan edistää jäsenistömme hyvinvointia ja etuja sekä kehittää ainejärjestömme toimintaa eteenpäin kunnioittaen ja vaalien PorKyn pitkiä perinteitä, toimintasuunnitelmaa ja strategiaa unohtamatta. Etenkin tulevana juhlavuonna haluan vahvistaa ja vaalia ainutlaatuista PorKy-henkeämme ja olla mukana mahdollistamassa meille kaikille ikimuistoisen vuoden.

Jussi Hedman

Olen 21-vuotias toisen vuoden opiskelija ja pääaineena on laskentatoimi ja rahoitus. Kotoisin olen Turusta, mutta koulut on kuitenkin tullut käytyä Kaarinan puolella, joka on hieman pienempi paikkakunta Turun vieressä. Koulun ohessa olen liike-elämässä ollut mukana perheyhtiön kautta, jonka hallituksessa olen toiminut kolme vuotta ja tätä kautta oppinut paljon yrityksen pyörittämisestä.

Koen olevani sopivin henkilö puheenjohtajaksi, sillä minulla on ominaisuuksia mitä pesti vaatii sekä pidemmän ajan kokemus hallitustyöskentelystä. Olen toiminut eri opiskelijajärjestöissä erityyppisissä tehtävissä nyt noin 4 vuotta, samalla olen ollut mukana liike-elämässä, jossa olen ollut osakeyhtiön hallituksen jäsenenä nyt noin 3 vuotta. Haluni olla mukana opiskelijajärjestöjen toiminnassa on lähtenyt siitä, että minulla on halua vaikuttaa asioihin ja halu parantaa opiskelijoiden viihtyvyyttä. Parhaita puoliani on analyyttisyys, määrätietoisuus ja strateginen ajattelu, jota olen oppinut etenkin yritysmaailman puolelta. Haluan päästä vaikuttamaan ja viemään Porin Kyltereiden toimintaa eteenpäin ja tuoda etenkin pidemmän aikavälin strategista ajattelua. Haluaisin erityisesti kasvattaa yhteistyötä paikallisten sekä suurempien yritysten kanssa, mikä mahdollistaisi toiminnan kasvattamisen sekä toisi jäsenistölle mahdollisuuksia saada oman alan työkokemusta. Tulen toimeen hyvin erilaisten ihmisten kanssa ja minulle on tärkeää kaikkien hyvinvointi sekä jaksaminen. Puheenjohtajan roolissa työtaakan jakaminen on tärkeää ja haluan lähteä myös kehittämään tätä osa-aluetta. Etenkin nuorempien opiskelijoiden mahdollisuuksien lisääminen toimintaan osallistumiseen on minulle tärkeää, tämä onnistuu luomalla uusia työryhmiä tai tiimejä. Tätä kautta nuoret saadaan myös paremmin sitoutumaan aktiivisiksi ainejärjestön jäseniksi.

 


 

Varapuheenjohtajaksi

Jussi Hedman

Olen 21-vuotias toisen vuoden opiskelija ja pääaineena on laskentatoimi ja rahoitus. Kotoisin olen Turusta, mutta koulut on kuitenkin tullut käytyä Kaarinan puolella, joka on hieman pienempi paikkakunta Turun vieressä. Koulun ohessa olen liike-elämässä ollut mukana perheyhtiön kautta, jonka hallituksessa olen toiminut kolme vuotta ja tätä kautta oppinut paljon yrityksen pyörittämisestä.

Koen olevani sopivin henkilö varapuheenjohtajaksi, koska minulla on paljon aikaisempaa kokemusta ko. roolista. Toimin 3 vuotta lukiossa opiskelijakunnan varapuheenjohtajana ja tämän jälkeen olen toiminut vuoden Portfolio ry:n varapuheenjohtajana sekä yhteistyövastaavana. Minulla on myös paljon kokemusta Porin Kyltereiden toiminnasta myynti ja markkinointi tiimin kautta, jossa olen päässyt osallistumaan tapahtumien järjestämiseen sekä yhteistyökumppaneiden hankkimiseen. Ohessa olen toiminut myös 3 vuotta perheyhtiön hallituksen jäsenenä, josta olen saanut paljon kokemusta yritystoiminnan pyörittämisestä. Tätä kautta olen myös oppinut mitä yritykset haluavat yhteistyökumppaneiltaan. Minulla on palava halu auttaa ihmisiä heidän kohdatessaan ongelmia ja tästä syystä koen varapuheenjohtajan pestin sopivan minulle hyvin. Koen, että minulla olisi moneen eri pestiin annettavaa ja varapuheenjohtajan roolissa pääsisin hyödyntämään tätä kykyä, tukemalla muita hallituksen jäseniä. Vahvuutenani on yrityssuhteiden hoitaminen, joten etenkin yrityssuhdevastaavan tukeminen ja toiminnan kehittäminen olisi oma vahvuusalueeni. Lisäksi haluaisin lähteä kehittämään alumni toimintaa ja saada heitä enemmän osallistumaan toimintaan, sekä suunnitella enemmän tapahtumia joihin he olisivat kiinnostuneita osallistumaan.

Kalle Rautiainen

Olen Kalle Rautiainen, 22 vuotias alunperin Turun seudulta Raisiosta kotoisin oleva aktiivinen jokapaikan höylä. Innostun helposti uusista jutuista, jonka takia olen elämäni aikana harrastanut tai vähintäänkin kokeillut vaikka ja mitä. Vapaa-ajallani tykkään liikkua monella eri tavalla esimerkiksi jalkapalloa, padelia ja sulkapalloa pelaten, tai esimerkiksi luonnossa samoten. Kesällä vietän mieluiten aikaa saaristossa purjehtien. Olen myös harrastanut meripartiota jo yli 15 vuotta. Uteliaan luonteeni mukaisesti rakastan uuden tiedon hankkimista omista kiinnostuksen kohteistani, joita muuten löytyy paljon. Kuuntelen runsaasti äänikirjoja ja seuraan päivittäin uutisia joskus hieman liiankin reaaliaikaisesti

Minä olisin oikea henkilö varapuheenjohtajan pestiin kolmesta syystä:

1) Minulla on runsaasti kokemusta yhdistystoiminnasta partioharrastukseni kautta. Olen toiminut myös partiolippukuntani hallituksessa esimerkiksi vastuukipparin roolissa.

2) Tunnen Porin Kylterit ja olen kiinnostunut toimintamme kehittämisestä. Erityisesti liikuntamahdollisuuksien ylläpito ja kehittäminen kiinnostaa minua. Haluan myös kehittää ja ylläpitää PorKy henkeä, sekä parhaani mukaan varmistaa, että jokaisella jäsenellämme on mahdollisuus viihtyä ja löytää omanlaistaan toimintaa yhdistyksemme kalenterista.

3) Osaan tarvittaessa muuttaa olemustani rennosta reissumiehestä tiukkapipoksi ja takaisin. Tämä mahdollistaa toiminnan jouhevuuden ja tasapainon, sekä samalla myös yhteistyökyvyn monenlaisten ihmisten kanssa.

 


 

Talousvastaavaksi

Ulrika Lagerstam

Olen Ulrika, 20-vuotias, 2 vsk. opiskelija ja olen kotoisin Turusta. Pääaineeksi olen valinnut laskentatoimen ja rahoituksen, ja tämän lisäksi luen sivuaineena yritysjuridiikkaa. Olen mielelläni mukana ainejärjestön toiminnassa ja pystyn sitoutumaan sen vaatimaan ajankäyttöön. Kuulun vuoden 2022 biletiimiin ja tämän vuoden aikana järjestimme muun muassa PorKyn Silliksen sekä PorKy Galan. Olen vapaa-ajallani aktiivinen ja minulla on laajat sosiaaliset verkostot. Mukavinta on viettää aikaa hyvien ystävien kanssa.

Olisin hyvä valinta talousvastaavan pestiin, sillä minulla riittää aikaa ja jaksamista hoitaa talousvastaavan tehtäviä. Laskentatoimen kursseista on paljon hyötyä tässä ja olen valmis oppimaan paljon uutta. Tämä pesti opettaisi käytännön tasolla varmasti erittäin paljon kaikkea hyödyllistä. Vuoden 2022 biletiimiläisenä olen oppinut budjetoinnista, suunnittelusta ja kommunikoinnista hyvin paljon. Olen vakuuttunut, että nämä ovat ominaisuuksia, joita talousvastaavan olisi hyvä omata. Biletiimissä työskennellessäni olen myös kohdannut ongelmia ja hankalia tilanteita, joista olemme kuitenkin yhdessä tiimin kanssa selviytyneet. Vaikka pestin tehtävät saattavat välillä olla hyvinkin rankkoja ja vievät samalla paljon aikaa, näen tämän pestin antavan minulle paljon hyvää kokemusta ja tietoa. Olen valmis tekemään kaikki tehtävät kunnolla, huolellisesti ja tehokkaasti.


 

Yrityssuhdevastaavaksi

Emilia Järvinen

Olen ensimmäisen vuosikurssin opiskelija Emilia Järvinen. Pidempiaikainen toiminta järjestöissä koulun ja harrastusten myötä, on kehittänyt kykyäni hallita suuria kokonaisuuksia, opettanut pitkäjänteisyyttä ja järjestelmällisyyttä sekä rohkaissut entisestään olemaan oma-aloitteinen. Nähtyäni PorKy:n hallituksen toimintaa ensimmäisten viikkojen aikana, tiesin jo silloin haluavani olla osa sitä.

Vahvuuteni yrityssuhdevastaavan roolin kannalta löytyvät sosiaalisista taidoistani, joiden myötä verkostoituminen on jo pupusyksynä edennyt hyvällä mallilla. Vuosikurssini haalaritiimin toiminnanjohtajana olen oppinut lisää yritysyhteistyöstä ja tiimin johtamisesta, sekä projektin koordinoinnista.

Haluan olla mukana kehittämässä PorKy:n toimintaa vuodelle 2023 laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti, ja osana 20v. juhlavuoden organisointia. Koen, että aiempi kokemukseni ja taitoni vastaavat juuri sitä, mitä yrityssuhdevastaavalta vaaditaan.Toisaalta uskon yrityssuhdevastaavan roolin myös opettavan paljon, ja antavan mahdollisuuden pitkäaikaiseen järjestötoimintaan.

Yrityssuhdevastaavan pesti tarjoaa mahdollisuuden olla mukana toteuttamassa unohtumattomia tapahtumia ja vaikuttamassa järjestömme kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Tiedostan kuitenkin suuren vastuun varainhankinnan koordinoinnista, mikä tulee korostumaan etenkin näin ainejärjestömme juhlavuonna. Yrityssuhdevastaavana olisin innolla kehittämässä PorKy:n mainetta yhteistyökumppanina entisestään, mutta ennen kaikkea edistämässä opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja mahdollisuuksia tulevien ekonomien urapoluilla.

Eelis Välimaa

Olen 19-vuotias ja koko tähänastisen elämäni olen asunut Porissa. Luonteeltani olen kunnianhimoinen, mutta erityisesti reilu joukkuepelaaja. Nautin liikunnasta, useimmiten minut löytää kuntosalilta ja kesäisin golfkentältä. Tällä hetkellä työskentelen asiakasvastaavana yrityksessä, joka tarjoaa ratkaisuja palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

Uskon vahvasti olevani oikea henkilö hoitamaan meille PorKylaisille tärkeitä kumppanuuksia. Minulla on kokemusta kestävien- ja kannattavien asiakassuhteiden luomisesta, jonka ansiosta uskon kykyyni hoitaa nykyisiä suhteita, sekä luomaan uusia kumppanuuksia. Urallani olen päässyt toimimaan hyvin erilaisten asiakkaiden kanssa aina Private Banking asiakkuuksista kauppalehden ostajiin. Kaupparatsun urani aloitin 14-vuotiaana myymällä lehtiä puhelimessa. Omaan hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot ja pyrin aina molempia osapuolia hyödyttävään lopputulokseen. Minulla on laajat verkostot finanssi-, ja kaupallisella alalla ja niiden avulla voin avata uusia ovia PorKylle hyödynnettäväksi (LinkedIn 700+ kontaktia). Näiden kaikkien summana uskon olevani oikea valinta PorKyn yrityssuhdevastaavaksi vuodelle 2023.

 


 

Tapahtumavastaavaksi

Elmeri Leponiemi

Olen Elmeri Leponiemi, 22-vuotias toisen vuosikurssin opiskelija, pääaineena johtaminen ja organisointi. Vapaa-aika kuluu pääosin kuntosalilla ja yleisen urheilun parissa eri muodoissa.

 Minulta löytyy kokemusta tapahtumien järjestämisestä PorKy:n kautta biletiimistä, ja myös koulun ulkopuolelta töiden parissa on tullut vuosien mittaan järkättyä mm. erilaisia teemajuhlia. Tapahtumat ja ’bileet’ ovat siis ennestään tuttuja muustakin kuin juhlijan näkökulmasta. Hyvin järjestetyt tapahtumat ja yhteinen hauskanpito tuovat aina hymyn huulilleni.

 


 

Sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi

Sofia Paattilammi

Olen Sofia Paattilammi, 22v, toisen vuosikurssin opiskelija. Olen kotoisin Turun seudulta, Naantalista. Pääaineenani on laskentatoimi ja rahoitus.

Olen sopivin ehdokas Porin Kyltereiden sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi, koska olen kiinnostunut ylläpitämään ja kehittämään opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Koen olevani ystävällinen, sosiaalinen, omatoiminen ja helposti lähestyttävä, joka sopisi hyvin sopon rooliin Porkyn hallituksessa. Haluan luoda Porkyn ilmapiiristä kannustavan, sekä olla porkyläisten tukena erilaisissa asioissa.

Kuukausittaiset lajikokeilut ja viikoittaiset kahvihetket olisivat minulle mielekästä työtä. Porin Kyltereiden yhteisöllisyys ja sen osana oleminen on minulle tärkeää, joten sopon roolissa panostaisin sen vahvistamiseen. Kotimaan excursion järjestäminen olisi todella mielenkiintoista. Sen järjestämisessä yrittäisin ottaa huomioon eri pääaineiden opiskelijat ja heidän mielenkiintonsa. Haluan myös toimia häirintäyhdyshenkilöiden kanssa häirinnän ehkäisyssä ja toimia henkilönä, jolle matalalla kynnyksellä voi tulla juttelemaan.

Kulunut vuosi osana Porkyn tapahtumatoimikomiteaa eli Biletiimiä on opettanut minulle paljon. Esimerkiksi organisaatiotaidot ja tiimityöskentelytaidot, joita vuoden aikana on tullut kerrytettyä, ovat minulle varmasti hyödyksi sopon pestissä. Kokemus Porin Kyltereiden toiminnasta on aidosti herättänyt haluani osallistua vielä vahvemmin Porkyn toimintaan ja auttaa sitä kehittymään.

Taneli Ruusunen

Olen 22-vuotias toisen vuosikurssin opiskelija. Vapaa aika menee salin, jalkapallon ja kavereiden parissa. Koulun ohella teen sijaisuuksia ala-asteella, jossa työskentelen jo kolmatta vuotta.

Ihmisenä olen erittäin positiivinen ja olen aina kiinnostunut muiden asioista sekä hyvinvoinnista. Moni varmasti tietää tapani tulla aina juttelemaan ja kysymään kuulumisia ja koen olevani helposti lähestyttävä. Kykenen toimimaan rauhallisesti ja johdonmukaisesti tilanteessa kuin tilanteessa. Minulla riittää aikaa ja kiinnostusta jokaiselle. Minulla on myös vahva vietti auttaa muita. Esimerkiksi nuorempana ryhdyin isoseksi ja aina kun aikaa löytyy, teen sijaisuuksia ala-asteella, jossa olen tehnyt myös vakituisesti töitä kaksi vuotta sitten. Porky on kuin toinen perhe minulle ja koen että sopon rooli olisi paras tapa päästä auttamaan tavalla, jossa minun vahvuuteni tulisivat esiin. Osaan katsoa tilanteita kokonaisuuksina ja keksimään ratkaisuja. Olen myös viimeiset viisi vuotta tasapainotellut koulua, sosiaalista elämää, kuntosalia ja harrastuksia niin aikatauluttaminen ei ole ongelma.

Kahvihetkien järjestämisestä ei olisi ongelma, sillä olen leiponut jo ala-asteikäisestä lähtien. Nykyäänkin minä olen aina vastuussa leipomisesta meidän sukujuhliin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin. Kaikki leivontaan tarvittavat välineet, tarvikkeet ja reseptit ovat helposti saatavilla, sillä isoäitini asuu vain kivenheiton päässä ja hän on luvannut lainata niitä aina kuin vain tarvitsen, joten kaikki tarvittava apu on lähellä.

Lajikokeiluihinkin löytyy jo nyt monta ideaa. Olin yläasteen urheiluluokalla, missä kävimme testaamassa ympäri Turkua viikoittain erilaisia lajeja, joten niitä on tullut kokeiltua laidasta laitaan. Lukiossakin kävin koulukohtaisen lajikurssin, missä lajikokeilut jatkuivat. Minulta löytyy jo nyt verkostoja muutaman liikuntapaikan omistajaan Porissa, mihin olisi mahdollista päästä.

 


 

Viestintävastaavaksi

Anna Villman

Moikka! Olen Anna Villman toisen vuoden opiskelija Suomusjärveltä. Luonteeltani olen aurinkoinen ja ”jalat maassa oleva tyyppi”. Lähestymistapani asioihin on maanläheinen ja ratkaisukeskeinen. Pyrin ottamaan muiden ajatukset huomioon ja luomaan ympärilleni positiivista virettä.

Kiinnostukseni viestintävastaavan pestiä kohtaan kasvoi, kun sain toimia vuoden 2022 myynti- ja markkinointitiimissä ja sain mahdollisuuden nähdä ainejärjestömme toimintaa läheltä. Tiimissä pääsimme osallistumaan esimerkiksi tapahtumien markkinointiin ja opimme delegoimaan erilaisia työtehtäviä tiimin jäsenten kesken niin, että kaikkien parhaat puolet tulivat esiin. Jäin kuitenkin kaipaamaan vielä lisää uusia haasteita ja siksi päätin hakea viestintävastaavaksi. Haluan oppia uutta ja kehittää omaa osaamistani viestinnän saralla sekä luoda selkää ja ytimekästä viestintää.

Viihdyn erilaisten ihmisten kanssa ja olisi mahtavaa päästä ohjaamaan omaa tiimiä ja tehdä sen kanssa yhä tiiviimpää yhteistyötä. Vuoteni myynti- ja markkinointitiimissä auttaa minua paljon viestintävastaavan pestissä, kun tiedän, mitä kaikkea tiimissä työskentely vaatii.

Haluan kehittää Porin Kyltereiden hallituksen ja tiimien välistä kommunikaatiota sekä antaa selkeät aikataulut ja tavoitteet projekteille. Tavoitteenani on myös tuoda PorKyä yhä tutummaksi laajemmalle yleisölle ja luoda positiivista kuvaa meistä ainejärjestönä, esimerkiksi lyhyiden videoiden muodossa ja näyttää ulkopuolisille, millainen me-henki yhteisössämme on.

 


 

NESU-vastaavaksi

Niko Tanttu

Olen toisen vuoden opiskelija ja pääaineeni on johtaminen ja organisointi. Olen 23-vuotias ja alunperin Espoosta kotoisin. Olen sosiaalisesti ulospäin suuntautunut, helposti lähestyttävä ja yleisesti rento ihminen. Olen asiallinen ja pystyn toimimaan yhteistyössä lähes kaikkien kanssa. Olen ollut aktiivisesti mukana ainejärjestön toiminnassa ensin osallistujan ja myöhemmin myös järjestäjän roolissa. Tammikuun alusta olen toiminut NESU-PorKy:n sitsivastaavana ja olen päässyt hyvin mukaan tapahtumien järjestämiseen Porissa. Olen innokas vaalimaan vanhoja perinteitä, mutta myös kehittämään toimintaa uusiin suuntiin. Ymmärrän melko hyvin hallituksen työtaakan ja uskon pystyväni sen onnistuneesti ja kehittävästi kantamaan myös NESU-toiminnan ulkopuolella. Sanoin joulukuussa NESU-hallituksen haastattelussa, että tavoitteena olisi tehdä Porista Suomen paras sitsikaupunki, eikä tavoite ole muuttunut.

Lähden hakemaan hallitukseen lähinnä siitä syystä, että haluaisin suurimman vastuun Porin NESU-toiminnasta. Melkein voisi jopa sanoa, että haen enemmänkin NESU-hallituksen puheenjohtajaksi, kuin PorKy:n hallituksen pestiin, sillä en ole kiinnostunut muista pesteistä. Tiedostan kuitenkin, että NESU-vastaavalla on paljon hallitusvastuita myös sitsien ulkopuolella ja olen innokas täyttämään kalenterini niilläkin. NESU:ssa päätökset tehdään demokraattisesti enkä halua sitä lähteä muuttamaan, mutta loppujen lopuksi puheenjohtajalla on vastuu siitä, että toimintaa kehitetään ja vastuut kannetaan. Olen täysin valmis kyseisen vastuun kantamaan. Olen innokas viemään PorKy-perheen ilosanomaa NPV:n kautta ympäri Suomea ja olen valmis uhraamaan siihen paljon aikaa. Ensi vuonna PorKy:llä on juhlavuosi, mutta myös NESU-PorKy:llä on juhlavuosi, sillä rakas NESU-PorKy:mme täyttää 10 vuotta. Minulla on paljon ideoita ja suunnitelmia kyseisen juhlavuoden kunniaksi ja uskon, että jos saan kunnian toimia NESU-vastaavana, pääsemme yhdessä nauttimaan unohtumattomasta vuodesta myös NESU-tapahtumien osalta.

Laura Vanhalukkarla

Tämän vuoden toiminta NESUssa on vaan vahvistanut omia tuntemuksia siitä, että tapahtumien järjestäminen on mun juttu. Ongelmanratkaisutaidot ja kyky tulla kaikkien kanssa toimeen on ollut mun vahvuuksia pitkään sekä nautin aidosti kaikenlaisesta organisoimisesta, oli se sitten viikonloppureissun suunnitteleminen tai sitsivastaavana toimiminen. Vaikka tykkään ottaa välillä vähän rennommin, osaan priorisoida ja panostaa täysillä niihin asioihin, jotka on tärkeitä ja mihin riittää paljon motivaatiota; kuten hallitustoiminta. Olen myös hyvin sosiaalinen ja autan mielelläni aina muita, vaikka itelläkin olisi kädet täynnä hommia. Oon valmis ottamaan lisää vastuuta ja näyttämään omat taitoni.

NESU-vastaavan pesti on ollut mielessä jo pitkään, sillä mulla on ollut niin kivaa olla osa NESU-hallitusta, etten haluaisi ihan vielä päästää irti. Samalla oon saanut hyvän käsityksen sen toiminnasta ja sitsejä järjestäessä ollaan kaikki opittu toimimaan haastavissakin tilanteissa. Haluaisin päästä lisäämään Porkyn näkyvyyttä NESU-piireissä ja kannustaa porkylaisia ulkkaroimaan vielä entistä enemmän. Uskon, että mun taidoista olisi hyötyä tässä pestissä ja saataisiin NESU-Porkyn kanssa järjestettyä upeita tapahtumia aikaisempien vuosien perinteitä kunnioittaen.

 


 

Projektivastaavaksi

Anni Turunen

Olen Anni Turunen, 20 vuotias markkinoinnin pääaineen opiskelija. Olen kotoisin Oulusta ja aloitin pupuna Porkyssä 2021 syksyllä. Jos läheisten pitäisi kuvailla minua jotenkin, niin esille varmaan nousisi että olen aurinkoinen, kiltti, iloinen ja määrätietoinen ihminen. En ole uudessa porukassa se näkyvin tyyppi, mutta kun rentoudun niin musta kuoriutuu omasta mielestäni kiva ja rento tyyppi. 🙂

Olen sopivin ehdokas projektivastaavaksi, sillä olen luova, hyvä tiimipelaaja, ja minulla on aiempaa kokemusta Porin Kyltereiden toiminnasta. Aloitin pupusyksynäni 2021 haalaritiimissä, ja samana syksynä hain ja pääsin myös tapahtumatoimikuntaan, Biletiimiin. Kuluneen vuoden aikana tuli opittua paljon, josta päällimmäisenä mielessä stressinsietokyky, ajankäytön suunnittelu sekä ryhmässä työskentely monenlaisissa olosuhteissa. Biletiimivuoden aikana sai nauttia siitä, kun ihmiset viihtyy tapahtumissa, joita on ollut itse järjestämässä, ja se jano ei ole vielä sammunut. Koen, että Biletiimivuodesta on projektivastaavan pestissä hyötyä. Olen määrätietoinen ihminen, enkä kyllä anna vaikeissa tilanteissa periksi. Toimin siis erittäin hyvin paineen alla! Koitan muutenkin elää elämää positiivisella asenteella, ja siitä olisi varmasti hyötyä pestissä. Olen tehokas hoitamaan asioita ja minusta elämässä pitää asettaa itselleen hieman haasteitakin.  

Sopisin projektivastaavaksi myös siksi, että olen halukas ja valmis oppimaan uutta, enkä pelkää haasteita. Ensi vuonna, kun esimerkiksi vuosijuhlat ovat juhlavuoden seurauksena entistäkin isommat, projektivastaavan pesti antaa sekä vastuuta mutta myös loistavat mahdollisuudet toteuttaa itseään ja päästä oppimaan. Sanoisin, että minusta löytyy pestiin tarvittavaa sisua! En myöskään pelkää pyytää apua, vaan ennemmin pyydän sitä aika matalallakin kynnyksellä, jotta asiat tulee hoidettua kerralla hyvin. Vuju- ja approtiimin koordinointi ja heidän kanssaan toimiminen tuovat pestiin varmasti paljon, ja se kiinnostaa. 

Vuoden 2022 vuosijuhlat olivat minulle ensimmäiset, ja ne olivat yksi ihanimmista tapahtumista koko vuonna! Ylipäätään, kulunut vuosi tarjosi niin mahtavia asioita tiimissä ollessa, että en halua vielä luopua tapahtumien järjestämisestä.

Laura Vanhalukkarla

Tämän vuoden toiminta NESUssa on vaan vahvistanut omia tuntemuksia siitä, että tapahtumien järjestäminen on mun juttu. Ongelmanratkaisutaidot ja kyky tulla kaikkien kanssa toimeen on ollut mun vahvuuksia pitkään sekä nautin aidosti kaikenlaisesta organisoimisesta, oli se sitten viikonloppureissun suunnitteleminen tai sitsivastaavana toimiminen. Vaikka tykkään ottaa välillä vähän rennommin, osaan priorisoida ja panostaa täysillä niihin asioihin, jotka on tärkeitä ja mihin riittää paljon motivaatiota; kuten hallitustoiminta. Olen myös hyvin sosiaalinen ja autan mielelläni aina muita, vaikka itelläkin olisi kädet täynnä hommia. Oon valmis ottamaan lisää vastuuta ja näyttämään omat taitoni.

Projektivastaavan roolissa olisi upeaa päästä lisäämään omia ideoita vuosijuhlien ja approjen toteutukseen. Sitsien järjestämisessä olen oppinut toimimaan paineenkin alla ja ymmärrän, mitä kaikkia vaiheita sekä järjestelyjä tapahtuman luomiseen vaaditaan. Projektivastaavana pääsisin haastamaan itseäni ja soveltamaan taitojani suurempien tapahtumien parissa. Johtamistaitoni pääsisivät käyttöön vujutiimiä ohjaessani, mitä odotan innolla. Onneksi isosena, haalaritiimissä ja NESUssa toimiminen on auttanut kartuttamaan itseluottamusta omiin kykyihin ja opettanut toimimaan yhtenä tiiminä.