Seuraavat henkilöt ovat asettuneet ehdolle alla mainittuihin tehtäviin Porin Kylterit ry:n hallitukseen toimikaudelle 2022. Uusi hallitus valitaan syyskokouksen yhteydessä keskiviikkona 17.11., ja myös vaali-illassa on vielä mahdollista asettua ehdolle.

Puheenjohtajaksi

Tuomas Sirén

Olen toiminut yli kymmenen vuotta eri nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen hallituksissa ja toimikunnissa niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Viimeiset kuusi vuotta olen toiminut liike-elämässä pienten ja keskisuurten yritysten palveluksessa, erikoistuen liiketoiminnan kehittämiseen, laatu- ja ympäristöjärjestelmien rakentamiseen sekä hallintotehtäviin. Lisäksi toimin johtoryhmän jäsenenä kahdessa yrityksessä ja olen kolmen osakeyhtiön hallituksen jäsen. Motivaationi järjestötoiminnassa on aina lähtenyt nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamisesta. Nyt kylterinä haluan hyödyntää vuosien varrella keräämääni asiantuntemusta kaikkien Porin kyltereiden aseman edistämiseen.

Olen parhaimmillani suurten kokonaisuuksien hallitsemisessa ja tiimien vetäjänä toimiessani. Olen analyyttinen, ratkaisukeskeinen toimija, joka kuuntelee kaikkia jäseniä tasapuolisesti ja motivoi tiimiä yhteisten lopputulosten saavuttamiseksi. Mielestäni erityisesti vapaaehtoistoiminnassa on tärkeää jakaa työmäärää tasaisesti kaikille vastuuhenkilöille ja samalla huolehtia, ettei kukaan jää oman työtaakkansa kanssa yksin. Puheenjohtajan tehtävänä on myös varmistaa, että kaikki sovitut asiat tehdään yhdistyksen kokouksien päätösten pohjalta, jäsenistön etua palvellen. Sekä tietenkin vaalia PorKy-henkeä ja mahdollistaa kaikille kyltereille unohtumattomat opiskeluvuodet Porissa.

Jasse Vihtkari

Koen olevani sopiva henkilö organisoimaan hallitusta jouheasti ja edustamaan Porin kyltereitä sisäisesti ja ulkoisesti. Pystyn tukemaan ja avustamaan muita hallituksen jäseniä työssään olemalla tavoitettavissa ja läsnä. Osaan luoda porukkaan yhteishenkeä ja tiimipeliä, joita tarvitaan tehokkaan hallituksen toimimiseen.

Haluan vaikuttaa porkyn toimintaan, kehittää ja viedä eteenpäin yhteisiä projekteja, jotka vaikuttavat opiskelijoiden hyvinvointiin, sekä asettaa jatkumoa porkyn perinteisiin. Haluan etenkin kasvattaa ainejärjestön ja paikallisten yritysten välistä yhteistyötä tasolle, joka avaisi suuremmat mahdollisuudet Porin kyltereille saada oman alan työkokemusta mm. harjoittelu ja kesätyöpaikkojen muodossa.

 

Varapuheenjohtajaksi

Jasse Vihtkari

Samoilla ominaisuuksilla, joilla haen puheenjohtajan rooliin, kykenen myös täyttämään varapuheenjohtajan roolin, mikäli minua ei puheenjohtajaksi valita.

 

 

 

 

 

 

Talousvastaavaksi

Markus Mäkitalo

Jo omalla aloitusviikollani syksyllä 2020 minulla syttyi kiinnostus Porin Kyltereiden toimintaa kohtaan. Tämä kiinnostus on näkynyt osallistumisellani haalaritiimiin 2020 tiiminvetäjän roolissa, sekä Biletiimiin 2021. Porin Kylterit on antanut paljon opiskeluaikanani, joten koen, että on myös aika antaa takaisin. Talousvastaavan pestissä uskon pystyväni tähän parhaiten.

Uskon, että talousvastaavan pesti on vuonna 2022 entistäkin tärkeämpi olosuhteiden palautuessa COVID-19-pandemian jälkeen normaalia kohti. Myös Porin Kyltereiden juhlavuosi vuonna 2023 vaatii jo tulevalta hallituskaudelta valmistelua sekä motivoitunutta ja pitkäjänteistä talouden ohjausta. Näissä muuttuvissa olosuhteissa koen voivani talousvastaavana parhaiten kehittää Porin Kyltereiden toimintaa kokonaisvaltaisesti luoden edellytyksiä sekä lyhyen että pitkän aikavälin opiskelijatoiminnan kasvulle ja kehitykselle. Tämän lisäksi kiinnostukseni taloushallintoon ja organisaation taloudellisen toiminnan osa-alueisiin on mielestäni olennainen voimavara talousvastaavan pestissä, sekä tärkeä tekijä toiminnan kehittämisessä.

Vahvaa kiinnostustani taloushallintoa kohtaan täydentää motivaationi PorKy:n toimintaa kohtaan, sekä analyyttinen ja huolellinen ote, joita sovellan kaikessa tekemässäni. Pidän yhtenä tärkeimpänä tekijänä organisaation ja yksilön menestykselle yhteistyö- ja tiimityöskentelytaitoja, ja pidänkin näitä taitoja kenties suurimpana vahvuutenani. Aikaisempi kokemukseni PorKy:n järjestötoiminnasta on luonut hyvän pohjan toimimiselle järjestön talousasioissa. Budjettien valvominen sekä tulojen ja kulujen arviointi ja niiden sovittaminen järjestelyjen tarpeisiin on tuonut kokemusta ja varmuutta talousasioiden hoitamiseen. Minulla on myös suuri halu oppia enemmän ja kehittyä taloushallinnon eri osa-alueilla, sekä into soveltaa jo oppimaani niin teorian kuin käytännön asioitakin PorKy:n toiminnassa.

 

 

Taneli Ruusunen

Koska minulla on suuri kiinnostus osallistua hallituksen toimintaan ja päästä vaikuttamaan. Tiedän myös että osaamiseni on juuri sopiva roolin ja lisäksi minulla on paljon ylimääräistä aikaa tuhlattavana.

Olen erittäin taitava numeroiden kanssa, jopa hieman pakkomielteinen Tiedän että kiinnostukseni rooliin olisi suuri joten olen varma että hoitaisin homat hyvin. Plus kenellä muilla on enemmän ylimääräistä aikaa kun pupuilla.

 

 

 

 

 

Yrityssuhdevastaavaksi

Tiitus Mäkelä

Olen sopivin ehdokas yrityssuhdevastaavaksi, sillä minulla on aiempaa kokemusta työkuvaan liittyvistä tehtävistä. Olen myös hyvin ihmisläheinen persoona ja pidän erilaisesta kanssakäymisestä erityyppisten henkilöiden kanssa. Olin myös syksyllä haalaritiimin vetäjä ja haalareiden hankinta on sujunut melko kivuttomasti.

Lisäksi on olennaista ajatella ainejärjestömme tulevaisuutta ja kerryttää kokemusta niille henkilöille, jotka ovat valmiita kehittämään PorKyn toimintaa vielä jatkossakin. Harkinnassani oli jo tänä vuonna hakea PJ:n tai VPJ:n pestiin, mutta koen tärkeäksi saada konkreettista kokemusta PorKyn hallituksen toiminnasta.

 

 

 

Tapahtumavastaavaksi

Lotta Selenius

Pidän todella paljon erilaisten tapahtumien suunnittelusta ja järjestämisestä, ja haluan jatkossakin päästä järjestämään unohtumattomia tapahtumia jäsenistöllemme. Biletiimissä pääsin jo hieman kokemaan ja näkemään millaista tapahtumien järjestäminen todellisuudessa on. Vuosi Biletiimissä opetti ja kehitti tapahtumien järjestämisen lisäksi yhteistyötaitoja sekä organisointikykyä, joiden koen olevan tärkeitä ominaisuuksia tässä pestissä. Lisäksi olen luonteeltani sosiaalinen ja energinen ja toimin hyvin paineenkin alla. Entisenä biletiimiläisenä koen myös, että olisin sopiva henkilö ohjamaan tulevaa biletiimiä.

Olen alusta alkaen ollut kiinnostunut PorKyn toiminnasta. Liityin heti omalla aloitusviikollani haalaritiimiin ja myöhemmin biletiimin. Haluan myös jatkossa olla mukana ainejärjestömme toiminnassa ja kehittää sitä entistä paremmaksi. PorKy on antanut lyhyessä ajassa minulle valtavasti ja haluan nyt antaa takaisin ainejärjestöllemme. Vuoteni biletiimissä herätti kiinnostuksen tapahtumavastaavan pestiä kohtaan, sillä pidin erittäin paljon tapahtumien järjestämisestä. Valitettavasti kulunut vuosi jäi tapahtumien järjestämisen osalta hieman vajaaksi, mutta se vain kasvatti intoani hakea tähän pestiin. Haluaisin jatkossa päästä järjestämään tapahtumia jälleen normaaliin tapaan monien etätapahtumien jälkeen, mikäli tilanne sen vain sallii.

 

Viestintävastaavaksi

 

Koulutuspoliittiseksi vastaavaksi

Julia Lehtola

Koulutuspoliittisena vastaavana olen kiinnostunut kehittämään kursseja, enkä pelkää tuoda ilmi mielipiteitäni. Koen tärkeäksi, että jokaisella on mahdollisuus tuoda äänensä kuuluviin entistä paremmin ja haluankin ottaa huomioon muiden opiskelijoiden mielipiteet asioita päätettäessä. Koen myös vahvuutenani olevan aikaisempi joukkueurheilutaustani, jonka myötä olen oppinut tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja toimimaan yhteisen päämäärän hyväksi. Yhtenä vahvuutenani koen myös olevan aikaisempi opiskelutaustani Vaasan yliopistossa, jossa toimin myös tuutorina sekä näin erilaisen oppimisympäristön. Tämän myötä myös tuutoritoiminnan kehittäminen kiinnostaa minua.

Olen ollut opintojeni alusta asti kiinnostunut Porkyn toiminnasta, joka on näkynyt toimiessani niin haalaritiimissä kuin myös myynti- ja markkinointitiimissä. Haluan myös jatkossa olla mukana kehittämässä Porkyn toimintaa ja tuoda opiskelijoiden ääntä kuuluviin opintoihin liittyvissä asioissa. Uskon tulevaisuudessa kopon pestin tärkeyden korostuvan entisestään, kun opetus muuttuu yhä enemmän lähiopetuspainotteiseksi. Tämän myötä onkin erittäin tärkeää ylläpitää koulun ja opiskelijoiden välillä vuorovaikutusta. Koen lähiopetuksen olevan olennainen osa oppimista sekä opiskelijoiden välistä sosiaalista kanssakäymistä, jota ei etäopiskelun lomassa ole päässyt kokemaan. Eri opetustavoissa on omat hyvät ja huonot puolensa, joissa opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä, kun näistä asioista päätetään. Kopona toimiminen onkin mielestäni todella tärkeä ja mielenkiintoinen pesti, jossa minua kiinnostaa olla kehittämässä niin kursseja kuin myös tuoda opiskelijoiden ääntä kuuluviin.

 

 

Sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi

Niklas Rauvola

Olen sopivin ehdokas sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi, koska tiedän hyvinvoinnin merkityksen opiskeluissa jaksamiseen ja olen kiinnostunut kehittämään siihen liittyviä asioita eteenpäin. Olen ahkera, ystävällinen ja valmis oppimaan uutta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat minulle tärkeitä arvoja ja sopon roolissa pystyy vaikuttamaan, että jokainen porkylainen tuntee olonsa hyväksytyksi. Odotettu paluu takaisin lähiopetukseen on suuri muutos varsinkin opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet ainoastaan korona-aikana. Tällöin opiskelijoiden hyvinvoinnin huomioonottaminen korostuu entistä enemmän. Yhteisöllisyyden palauttaminen etävuosien jälkeen on tärkeää ja tässä sopon rooli korostuu kahvihetkien ja lajikokeilujen järjestämisen ja kehittämisen myötä. Lisäksi kotimaan excursion järjestäminen kiinnostaa minua.

Olen osallistunut kahden vuoden aikana aktiivisesti ainejärjestön tapahtumiin ja tutor-toimintaan. Nämä ovat herättäneet minussa halun osallistua myös hallitustoimintaan. Vuonna 2022 palataan todennäköisesti normaaliin toimintaan ja haluan tuoda oman panokseni ainejärjestön kehittämiseen.

 

 

Assi Rusi

Porin Kyltereiden hallitus tekee mielestäni todella hienoa työtä opiskelijoidemme eteen ja minusta olisikin hienoa päästä antamaan oma panokseni PorKyn hallitustoimintaan. Vuosi Tapahtumatoimikunnassa oli erittäin rikastuttava kokemus, jonka myötä innostuinkin hakemaan myös hallitukseen.

Sekä urheilu, että hyvä yhteishenki ovat lähellä sydäntäni ja uskoisinkin niiden osittain kulkevan myös käsikädessä. Olen aidosti kiinnostunut Sopon-pestiin kuuluvista tehtävistä, kuten lajikokeilujen ja yhteisten kahvihetkien järjestämisestä. On ollut huikeaa huomata, kuinka hyvä me-henki PorKyssä on ja olisikin hienoa päästä Sopon hommissa boostaamaan tätä vielä entisestään. Sopona haluan olla aidosti läsnä ja kuunnella mitä opiskelijoille kuuluu, sekä ottaa heidän toiveitaan vastaan muun muassa lajikokeilujen osalta. Lisäksi uskon olevani pullantuoksuinen Sopo, sekä hyvä tiimipelaajavahvistus hallitukseen kaudelle 2022.

 

 

 

NESU-vastaavaksi

Silvia Saloniemi

Olen sopivin ehdokas NESU-vastaavaksi, koska haluan tehdä töitä NESU:n ja PorKy:n eteen, enkä pelkää haastaa itseäni. Erityisen innoissani olen NESU-tiimin vetämisestä, sillä tänä vuonna tiimin hyödyntäminen jäi minimiin. Olisi mahtavaa päästä tekemään töitä sekä hallituksen että NESU-tiimin jäsenenä. Tänä vuonna olin mukana järjestämässä sekä asiatapahtumia, että isompia viihdetapahtumia, joten tapahtumajärjestämisessä olen päässyt jo hieman alkuun. Tästä olisi niin sanotusti hyvä jatkaa…

Ensimmäisen hallitusvuoteni jälkeen jäi vielä tekemättä, näkemättä ja kokematta niin paljon, että haluan ehdottomasti jatkaa hallituksessa toimimista. Haluan omalta osaltani olla mukana tuomassa hallitustyöskentelyyn jatkuvuutta.

Jos en olisi ollut hallituksessa kaudella 2021, olisin hakenut NESU-tiimiin, jonka vuoksi NESU-vastaavan pesti on johdonmukainen seuraava askel. NESU:n toiminnassa erityisesti kiinnostaa yhteisöllisyys, uusien ihmisten tapaaminen ja upeiden sitsien järjestäminen. Olisi mahtavaa päästä jatkamaan sitä työtä, mitä NESU-PorKy:n eteen on aikaisempina vuosina tehty.

Tämän hallitusvuoden aikana PorKy itsessään on omalla kierolla tavallaan tullut tärkeäksi ja haluaisin päästä tekemään töitä sen eteen, että PorKy jatkaa kulkuaan myös tulevana vuonna.

 

 

Projektivastaavaksi