Ensin uudistettiin kandivaiheen tutkinto ja tämän lukuvuoden alussa uudistettiin myös maisterivaiheen tutkinto. Moni vanhemman vuosikurssin opiskelija on varmaan huomannut kuluneina vuosina muutoksen kurssien sisällössä ja suoritustavassa verrattuna siihen millaisia ne olivat ensimmäisinä lukuvuosinaan. Tämä johtuu Turun kauppakorkeakoulussa lähes viisi vuotta käynnissä olleesta akkreditointiprosessista, minkä tavoitteena on päästä osaksi hieman yli 800 akkreditoidun kauppakorkeakoulun joukkoa.

Mutta mitä akkreditointi käytännössä tarkoittaa ja miten se näkyy opetuksessa? Kauppakorkeakouluille tarjotaan akkreditointia kahdelta järjestöltä, joita ovat Yhdysvaltalainen AABSC (Association to Advance Collegiate Schools of Business) sekä Belgialainen EQUIS (European Quality Improvement System). TuKKK on hakenut akkreditointia AABSC:ltä ja prosessi on nyt avain loppusuoralla huipentuen järjestön edustajien vierailuihin Turussa 25.2.-28.2.2019. Aiemmin he olivat käymässä Porin kampuksella loppusyksystä suorittamassa esihaastatteluja, joihin itsekin osallistuin usean muun opiskelijan sekä alumnin kanssa. Näihin vierailuihin kuuluu koulun johdon, professorien, henkilökunnan, kandidaatin-, maisteri- ja tohtoritutkintoja opiskelevien haastatteluihin. Paikalla on sekä Turun että Porin yksikön henkilökuntaa ja opiskelijoita. Akkreditointi voidaan nähdä laatusertifikaattina opetuksen sekä tieteellisten kontribuutioiden tasokkuudesta.

Opetuksessa akkreditointi on näkynyt tutkinto-ohjelmien uudistamisena vastaamaan AABSC:n standardeja. Opetukseen on tuotu mukaan uusia ja innovatiivisia tapoja oppia ja opetuksen laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Yksi tärkeimmistä osista akkreditointia on AoL, Assurance of Learning, joka käytännössä tarkoittaa jatkuvaa opettamisen ja toiminnan kehittämistä. Tämän vuoksi teidän antamanne kurssipalaute sekä koulutuksen kehittämisideat PorKyn kopolle ovat erittäin tärkeitä asioiden muuttamiseksi. On mahdotonta korjata ongelmaa, mikäli sen olemassaolosta ei tiedetä.

Prosessissa tärkeitä teemoja ovat koulumme missio, visio sekä arvot. Turun kauppakorkeakoulun missioksi on muodostunut päämäärä luoda korkeatasoisia tutkimuksia sekä julkaisuja monitieteenalaisella pohjalla. Tämä tarkoittaa sitä, että TuKKK pyrkii olemaan entistä varteenotettavampi paikka tehdä vaikuttavaa tieteellistä tutkimusta muiden Turun ylipiston tiedekuntien, yliopistojen ja eri sidosryhmien kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Toinen päämäärä on kouluttaa vastuullisia johtajia niin kotimaisille kuin globaaleille markkinoille sekä Suomen julkiselle sektorille. TuKKK:n visio on puolestaan tulla tunnetuksi merkityksellisestä tutkimuksesta, inspiroivasta opetuksesta, tulevaisuusorientoituneesta ajatusmallistaan sekä onnistuneesta yhteistyöstä ulkoisten sidosryhmien kanssa. Arvoihin kuuluu tieteellinen lähestymistapa, mikä antaa tilaa luovuudelle ja avoimuudelle. Näin ollen tulevaisuudelle avoin ajattelutapa on tärkeää sekä opetushenkilöstölle että opiskelijoille – ”TSE is a Great Place to Think Ahead”.

                                

Christian Ström

Puheenjohtaja
Porin Kylterit – PorKy ry