Vuoden 2023 hallituksen ennakkohakijat

HALLITUSHAKEMUKSET 2023 Puheenjohtajaksi Lotta Selenius Olen Lotta Selenius,  22-vuotias kolmannen vuosikurssin opiskelija. Olen opiskeluaikojeni alusta saakka ollut aktiivisesti mukana ainejärjestömme toiminnassa. Liityin heti aloitusvuoteni syksyllä haalaritiimiin ja myöhemmin hain tapahtumatoimikuntaan sekä lisäksi olen kuluneen vuoden toiminut Porin Kyltereiden hallituksessa tapahtumavastaavana. Olisin sopivin henkilö ainejärjestömme puheenjohtajaksi, koska minulla on paljon kokemusta ainejärjestössämme toimimisesta ja omaan pestiin vaadittavia ominaisuuksia. Olen koko opiskeluaikani ajan ollut mukana Porin Kylterien järjestötoiminnassa, joten ymmärrän miten järjestömme toimii, minulla on aito halu kehittää sen toimintaa eteenpäin ja toimin aina järjestön etua ajatellen. Kuluneen vuoden ajan olen toiminut PorKyn hallituksessa tapahtumavastaavana, ja tämä on kerryttänyt paljon arvokasta kokemusta ja taitoja, joista on myös puheenjohtajan pestissä hyötyä. Hallitsen suuria kokonaisuuksia, toimin hyvin paineenkin alla ja tulen hyvin toimeen ihmisten kanssa. Lisäksi olen määrätietoinen ja tuottelias, ja kun ryhdyn johonkin, suoritan sen kunnialla loppuun.  Tapahtumavastaavan pesti on kerryttänyt kokemusta oman tiimin johtamisesta, ja koen johtajana olevani luotettava, helposti lähestyttävä sekä kaikkien mielipiteet huomioon ottava. Nämä ovat ominaisuuksia, joita puheenjohtajalla olisi hyvä olla.  Puheenjohtajana haluan...
Read More

Vuoden 2022 hallituksen ennakkohakijat

Seuraavat henkilöt ovat asettuneet ehdolle alla mainittuihin tehtäviin Porin Kylterit ry:n hallitukseen toimikaudelle 2022. Uusi hallitus valitaan syyskokouksen yhteydessä keskiviikkona 17.11., ja myös vaali-illassa on vielä mahdollista asettua ehdolle. Puheenjohtajaksi Tuomas Sirén Olen toiminut yli kymmenen vuotta eri nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen hallituksissa ja toimikunnissa niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Viimeiset kuusi vuotta olen toiminut liike-elämässä pienten ja keskisuurten yritysten palveluksessa, erikoistuen liiketoiminnan kehittämiseen, laatu- ja ympäristöjärjestelmien rakentamiseen sekä hallintotehtäviin. Lisäksi toimin johtoryhmän jäsenenä kahdessa yrityksessä ja olen kolmen osakeyhtiön hallituksen jäsen. Motivaationi järjestötoiminnassa on aina lähtenyt nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamisesta. Nyt kylterinä haluan hyödyntää vuosien varrella keräämääni asiantuntemusta kaikkien Porin kyltereiden aseman edistämiseen. Olen parhaimmillani suurten kokonaisuuksien hallitsemisessa ja tiimien vetäjänä toimiessani. Olen analyyttinen, ratkaisukeskeinen toimija, joka kuuntelee kaikkia jäseniä tasapuolisesti ja motivoi tiimiä yhteisten lopputulosten saavuttamiseksi. Mielestäni erityisesti vapaaehtoistoiminnassa on tärkeää jakaa työmäärää tasaisesti kaikille vastuuhenkilöille ja samalla huolehtia, ettei kukaan jää oman työtaakkansa kanssa yksin. Puheenjohtajan tehtävänä on myös varmistaa, että kaikki sovitut asiat tehdään yhdistyksen kokouksien päätösten pohjalta,...
Read More

Vuoden 2021 hallituksen ennakkohakijat

Seuraavat henkilöt ovat asettuneet ehdolle alla mainittuihin tehtäviin Porin Kylterit ry:n hallitukseen toimikaudelle 2021. Uusi hallitus valitaan syyskokouksen yhteydessä keskiviikkona 18.11., ja myös vaali-illassa on vielä mahdollista asettua ehdolle. Puheenjohtajaksi Janina Kolkka Olen sopivin ehdokas PorKyn puheenjohtajaksi koska motivaationi tehdä ja kehittää asioita ainejärjestömme hyväksi on suuri, enkä pelkää tarttua haasteisiin. Olen kunnianhimoinen, uskon mahdollisuuksiin, sekä työskentelen sinnikkäästi saavuttaakseni ja ylittääkseni asetetut tavoitteet. Puheenjohtajana haluan tuoda esiin jokaisen hallituslaisen parhaat puolet, ja sopivasti kyseenalaistaa toimintatapoja, kunnioittaen kuitenkin ainejärjestömme arvokkaita perinteitä sekä ensi vuodelle luotua toimintasuunnitelmaa ja vuosille 2020-2025 kehitettyä strategiaa. Haluan olla mukana rakentamassa PorKylle entistä tiiviimpää ja toimivampaa yhteistyökumppaneiden verkostoa, sekä edistää jäsenistömme etuja ja hyvinvointia näitä verkostoja hyödyntäen ja samalla omaa yhteisöllisyyttämme vaalien. Henna Mäntylä Alusta lähtien minulla on ollut kiinnostusta ainejärjestöämme kohtaa ja koenkin, että parhaiten pääsisin kehittämään ainejärjestöämme puheenjohtajana. Minulta löytyy kokemusta hallitustoiminnasta sekä omaan hyvän käsityksen siitä, miten ainejärjestömme vaikuttaa ja toimii. Olen myös valmis laittamaan itseni täysin likoon ainejärjestömme vuoksi. Olen myös rohkea, enkä pelkää ottaa kantaa opiskelijoihin liittyviin asioihin. Haluan...
Read More

Ennakkoon hallitukseen toimikaudelle 2020 hakeneet

Seuraavat henkilöt ovat asettuneet ehdolle alla mainittuihin tehtäviin Porin Kylterit ry:n hallitukseen toimikaudelle 2020. Uusi hallitus valitaan syyskokouksen yhteydessä keskiviikkona 20.11., ja myös vaali-illassa on vielä mahdollista asettua ehdolle. Puheenjohtajaksi niklas pippola Haluan olla mukana Porin Kyltereiden hallituksessa 2020, koska kuluva vuosi hallituksessa yrityssuhdevastaavana antoi kattavan kuvan siitä, miten hallitus sekä ainejärjestömme toimii ja miten sitä voidaan edelleen kehittää. Haluan olla mukana luomassa hallitusta, joka nauttii jäsenistön edunvalvonnasta, toiminnan ylläpitämisestä ja toiminnan kehittämisestä toteuttamalla samaan aikaan toimintasuunnitelmaa ja pitkän ajan strategiaa. Olen paras ehdokas puheenjohtajaksi, koska tiedän tehtävän vastuut ja tehtävät. Osaan hallita monia asioita samaan aikaan ja pysyä rauhallisena vaativissakin tilanteissa paineen alla. Minulla on runsaasti tietoa hallituspesteistä sekä siitä, mitä niiden tehtävänkuvaan kuuluu. Tämä auttaa hallituksen organisoinnissa ja siinä, että pystyn olemaan muiden hallituslaisten tukena, kun siihen on tarve. Olen jatkuvasti paikalla kaikissa tapahtumissa ja muussa toiminnassa, kuten myös yleisesti yliopistokeskuksella. Tiedän hyvin ainejärjestömme eri sidosryhmät sekä niissä toimimisen ja vaikuttamisen koko PorKyn eduksi. anton venäläinen PorKy jäsenineen on antanut paljon kuluneen syksyn aikana....
Read More

Vuoden 2019 tiimit

Vuoden 2019 tiimit - biletiimi, markkinointitiimi ja NESU-hallitus - valittiin vuoden 2018 lopulla ja nyt maaliskuussa kaikki tiimit ovat täysillä jo työn touhussa! Tutustukaamme siis paremmin siihen, keitä näihin tiimeihin oikein kuuluu ja minkä parissa he tällä hetkellä työskentelevät. Biletiimi Biletiimin jäsenet - kuvassa alhaalla Eeva, Henna ja Nelli; takana Taika ja Kiia. "Meidän BT19 lähti tähän vuoteen viiden tytön porukalla, josta 4 oli ennestään tuttuja puputunneilta ja saatiin vielä yksi ALMA-opiskelija täydentämään tiimiämme. Back to Porkyssä heti kokoonnuttiin yhteen ja alettiin jo suunnittelemaan beerpong-turnausta. Meillä oli alusta asti tosi yhteiset sävelet ja yksimielisyys asioista, kuten pinkin värin käytöstä niin haalarimerkeissä kun kahvihetkessäkin, sekä tapahtuman kulusta. Jacuzzi varatiin ja innostuttiin vesibeerpong mahiksesta -toivottavasti saadaan se käyttöön vielä Porkyn tulevissa tapahtumissa! Tapahtuma itsessään oli meidän mielestämme onnistunut ja kaikilla oli hauskaa! Nyt ollaankin päästy sillistunnelmaan, kun ollaan metsästetty kissojen ja koirien kanssa sillispaikkaa, mikä on osoittautunut vaikeaksi tehtäväksi ja siksi tuntuikin hyvältä, kun saatiin yhdestä paikasta myöntävä vastaus. Olemme saaneet myös ekat sponssit ja lähdetään seuraavaksi...
Read More

TSE: a Great Place to Think Ahead

Ensin uudistettiin kandivaiheen tutkinto ja tämän lukuvuoden alussa uudistettiin myös maisterivaiheen tutkinto. Moni vanhemman vuosikurssin opiskelija on varmaan huomannut kuluneina vuosina muutoksen kurssien sisällössä ja suoritustavassa verrattuna siihen millaisia ne olivat ensimmäisinä lukuvuosinaan. Tämä johtuu Turun kauppakorkeakoulussa lähes viisi vuotta käynnissä olleesta akkreditointiprosessista, minkä tavoitteena on päästä osaksi hieman yli 800 akkreditoidun kauppakorkeakoulun joukkoa. Mutta mitä akkreditointi käytännössä tarkoittaa ja miten se näkyy opetuksessa? Kauppakorkeakouluille tarjotaan akkreditointia kahdelta järjestöltä, joita ovat Yhdysvaltalainen AABSC (Association to Advance Collegiate Schools of Business) sekä Belgialainen EQUIS (European Quality Improvement System). TuKKK on hakenut akkreditointia AABSC:ltä ja prosessi on nyt avain loppusuoralla huipentuen järjestön edustajien vierailuihin Turussa 25.2.-28.2.2019. Aiemmin he olivat käymässä Porin kampuksella loppusyksystä suorittamassa esihaastatteluja, joihin itsekin osallistuin usean muun opiskelijan sekä alumnin kanssa. Näihin vierailuihin kuuluu koulun johdon, professorien, henkilökunnan, kandidaatin-, maisteri- ja tohtoritutkintoja opiskelevien haastatteluihin. Paikalla on sekä Turun että Porin yksikön henkilökuntaa ja opiskelijoita. Akkreditointi voidaan nähdä laatusertifikaattina opetuksen sekä tieteellisten kontribuutioiden tasokkuudesta. Opetuksessa akkreditointi on näkynyt tutkinto-ohjelmien uudistamisena vastaamaan AABSC:n...
Read More

Ennakkoon hallitukseen toimikaudelle 2019 hakeneet

Seuraavat henkilöt ovat asettuneet ehdolle alla mainittuihin tehtäviin Porin Kylterit ry:n hallitukseen toimikaudelle 2019. Uusi hallitus valitaan syyskokouksen yhteydessä 21.11., ja myös vaali-illassa on vielä mahdollista asettua ehdolle. Puheenjohtajaksi Daniel Böning Olen läpi nuoren PorKy-urani ajan kulkenut eteenpäin pienin askelin, ensin pääsin pupuna toimimaan haalaritiimissä johtavassa asemassa ja tämän jälkeen kuluvan vuoden aikana olen saanut kunnian toimia hallituksessa yrityssuhdevastaavana. Alusta lähtien minulla on ollut vahva palo päästä toimimaan yhteisen hyvän eteen ja tehdä ainejärjestöstämme suurempaa ja parempaa. Seuraava askel, jonka haluaisin ottaa eteenpäin kehittääkseni edelleen rakasta ainejärjestöämme olisi puheenjohtajan pesti. Yrityssuhdevastaavan pestissä olen päässyt laittamaan itseäni likoon läpi vuoden. Olen ollut mukana vuoden mittaan hankkimassa yhteistyökumppaneita ainejärjestöllemme, keskustelemassa vuosisopimuksista, neuvottelemassa vuosijuhlayhteistyöstä, järjestämässä isossa roolissa Yrjönkadun approa sekä järjestämässä tapahtumia yhdessä yrityksien kanssa. Tämän päälle olen tottunut jatkuvasti olemaan yhteyksissä eri tahoihin. Satakunnan alueen tärkeät sidosryhmät ainejärjestöllemme ovat tulleet tutuiksi. Tämän myötä olen oppinut, miten hallituksen kanssa työskennellään, miten asioita organisoidaan ja miten aikaa tulee käyttää, jotta lopputuloksena on paras kokonaisuus jäsenistölle. Puheenjohtajalla tulee olla...
Read More

Vuoden 2018 tiimien terveiset

Millaista on olla markkinointitiimissä? Markkinointi-tiimi 2018 Markkinointitiimi järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa tässä muodossa ja se antoi meille hyvin vapaat kädet siihen, mitä halusimme tehdä. Meillä oli pari isompaa projektia ja pari pienempää. Suurin osa meidän tehtävistä kuitenkin oli videoiden suunnittelua, kuvaamista ja editoimista. Ensimmäinen isompi projekti oli kevään poikkitieteellisten haalaribileiden markkinointi, markkinointivideoiden teko ja haalarimerkin suunnittelu. Mainosvideoiden teko oli hauskaa, koska saimme itse suunnitella kaikki videon sisällöistä toteutukseen asti. Toinen isompi projektimme oli auttaa yrityssuhdevastaavaa Yrjönkadun Approjen yhteistyökumppaneiden hankinnassa. Näiden isompien projektien lisäksi meillä oli muita pienempiä projekteja esim. vuosijuhla-videot ja vuoden 2018 aloitusviikon aftermovie. Aftermovie oli hauska tehdä, koska pääsimme olemaan mukana aloitusviikon tapahtumissa ja tutustumaan uusiin pupuihin. Markkinointitiimiin sopii kaikille, kenellä on ideoita ja kiinnostusta kehittää tapahtumien markkinointia. Tiimissä saa toteuttaa itseään vapaasti ja toiminta on monipuolista. Videoiden tekemisestä tai editoimisesta ei tarvitse olla kokemusta, joten kaikki voivat sen puolesta hakea mukaan tiimiin! NESU-tiimi kertoo vuodestaan NESU-tiimi 2018 Yksi parhaimmista päätöksistä oli hakea uuteen NESU-hallitukseen vuodelle 2018! Ensimmäistä kertaa valtaan noussut NESU-hallitus irrotettiin biletiimistä...
Read More

PORKY15 TYÖELÄMÄSPESIAALI: Alumnit kertovat

Ainejärjestömme on kasvanut siihen ikään, että porkyläisiä löytyy nykyään työelämästä kaikenlaisista paikoissa. PorKyn alumnit ovatkin päätyneet kiinnostaviin työelämän vaiheisiin ja oppineet opiskelujen jälkeen vaikka mitä. Nyt he kertovat ajatuksiaan työelämän vaativuudesta ja siitä, miten kauppakorkea oikeasti valmensi heitä siihen. Lue valmistuneiden opiskelijoiden vinkit tulevaisuutta varten ja näe millaisia todellisia mahdollisuuksia opintojen jälkeen on olemassa.   Millaisessa työllisyysvaiheessa olet nyt? Miten kauppakorkeaopintosi mielestäsi valmistivat sinua siihen? ”Olen tällä hetkellä työelämässä myyntitehtävissä. Kauppakorkea antoi minulle valmiudet opetella ja omaksua minkä tahansa asian ja ymmärtää bisnestä monelta eri kantilta. Se on vahvuus. Opin kouluaikoina myös etsimään tietoa, mikä on tärkeässä roolissa työelämässä, kun tietoa on nykyään aivan valtavasti. ”       -Tapani Vaurio, vuosikurssi 2006 ”Tein töitä strategisen markkinoinnin konsulttina vuoden opintojeni jälkeen, jonka jälkeen palasin yliopistomaailmaan ja aloin tekemään väitöskirjaa Amsterdamissa. Opinnoistani on ehdottomasti ollut apua – ei vain teoreettisen osaamisen vaan myös kriittisen ajattelun, loogisen päättelyn ja sosiaalisten tilanteiden kannalta.” -Iina Ikonen, vuosikurssi 2009 ” Olen työskennellyt viime vuodet palveluiden kehittämisessä ja projektitehtävissä julkishallinnossa. Nyt olen projektipäällikkönä korkeasti...
Read More

Millainen oli Intian talvikoulu 2018?

Kun eräänä joulukuisena iltana sähköpostitse kysyttiin, kuka olisi kiinnostunut lähtemään Intiaan opiskelemaan vastuullista liiketoimintaa, ei asiaa tarvinnut kauaa miettiä. Ja hyvä niin, sillä paikat tälle ainutlaatuiselle matkalle täyttyivät saman tien. Viisumisäätöjen päätteeksi tälle kymmenen päivää kestävälle talvikoululle meitä lähti yliopistoltamme 11 opiskelijaa ja kaksi opettajaa. Lisäksi matkalle lähti mukaan Turun ammattikorkeakoulusta kaksi opiskelijaa ja kolme opettajaa, unohtamatta yhtä opettajaa myös XAMK:ista. Moninaisten vaiheiden jälkeen lähdimme kohti Intiaa jännittynein ja odottavin fiiliksin. Perillä Delhissä olimme puolilta öin ja siinä vaiheessa ei muuta kuin matkalaukut jouhevasti auton katolle paikalliseen tyyliin ja kohti hotellia. Hotelli yllätti positiivisesti, sillä se oli varusteltu kunnon suihkulla, ilmastoinnilla ja wc:llä, sen sijaan, että vastassa olisi ollut pelkkä reikä lattiassa. Ryhmämajoittumisen hyviä puolia oli muun muassa se, että kun joidenkin huoneessa ei suihku pelittänyt, saattoi sujuvasti hilpaista käytävän poikki kavereiden kylppäriin pesulle. Jo heti seuraavana aamuna menimme yliopistolle, jossa meitä oli vastassa joukko iloisia oppilaita ja opettajia. Kun otsiamme koristi asiaan kuuluvat tilaka-merkit, kävelimme kukkien ympäröimää punaista mattoa pitkin konferenssisaliin...
Read More