Pikalinkit Liity jäseneksi
Seuraavat henkilöt ovat asettuneet ehdolle alla mainittuihin tehtäviin Porin Kylterit ry:n hallitukseen toimikaudelle 2019. Uusi hallitus valitaan syyskokouksen yhteydessä 21.11., ja myös vaali-illassa on vielä mahdollista asettua ehdolle.

Puheenjohtajaksi

Daniel Böning

Olen läpi nuoren PorKy-urani ajan kulkenut eteenpäin pienin askelin, ensin pääsin pupuna toimimaan haalaritiimissä johtavassa asemassa ja tämän jälkeen kuluvan vuoden aikana olen saanut kunnian toimia hallituksessa yrityssuhdevastaavana. Alusta lähtien minulla on ollut vahva palo päästä toimimaan yhteisen hyvän eteen ja tehdä ainejärjestöstämme suurempaa ja parempaa. Seuraava askel, jonka haluaisin ottaa eteenpäin kehittääkseni edelleen rakasta ainejärjestöämme olisi puheenjohtajan pesti.

Yrityssuhdevastaavan pestissä olen päässyt laittamaan itseäni likoon läpi vuoden. Olen ollut mukana vuoden mittaan hankkimassa yhteistyökumppaneita ainejärjestöllemme, keskustelemassa vuosisopimuksista, neuvottelemassa vuosijuhlayhteistyöstä, järjestämässä isossa roolissa Yrjönkadun approa sekä järjestämässä tapahtumia yhdessä yrityksien kanssa. Tämän päälle olen tottunut jatkuvasti olemaan yhteyksissä eri tahoihin. Satakunnan alueen tärkeät sidosryhmät ainejärjestöllemme ovat tulleet tutuiksi. Tämän myötä olen oppinut, miten hallituksen kanssa työskennellään, miten asioita organisoidaan ja miten aikaa tulee käyttää, jotta lopputuloksena on paras kokonaisuus jäsenistölle. Puheenjohtajalla tulee olla vahva käsitys edellisistä ja koen omaavani näitä.

Kuluvan vuoden aikana olen saanut kokonaisvaltaisen kuvan, miten PorKy toimii ja vaikuttaa aivan ruohonjuuritasolta lähtien. Henkilökohtaisesti koen kaikki asiat tärkeiksi poikittaisesti aina koulutuspolitiikasta vapaa-ajan tapahtumiin. Kaikkea tätä en tällä hetkellä tietenkään 100% hallitse, mutta viime vuoden hallituspestin kautta käsitän laajasti kokonaisuutta. Niille alueille, joille tarvitsen kehittymistä, olen valmis opiskelemaan ja laittamaan itseäni likoon. Olen luonteeltani rauhallinen, huolellinen, järjestelmällinen ja muut huomioon ottava. Osaan työskennellä myös paineen alla sekä tiimeissä. Kaiken lähtökohtana ovat yksilöt, joista tiimi muodostuu. Puheenjohtajana olisinkin muut ja yksilöt huomioon ottava, jonka kanssa kokonaisuutta tehdään ryhmässä. Tahtoisin luoda tulevalle hallitukselle parhaan mahdollisen työskentely-ympäristön.

Edellinen vuosi on toiminut hyvänä alkulämpönä, sillä motivaationi on valtava päästä toimimaan vielä hallituksessa seuraavalle vuodelle!

Christian Ström

Porin Kyltereiden ensi vuoden pääpainopisteet toimintasuunnitelmassa ovat erittäin kunnianhimoisia ja koen että taidoillani olen oikea henkilö johtamaan ensi vuoden hallitusta.

Ensivuoden pääpainopisteiden ohella tärkeänä kysymyksenä vuoden alkupuolella on Turun kauppakorkeakoulun akkreditointiprosessi, jonka itseni lisäksi myös yliopiston henkilöstö kokee erittäin tärkeäksi yliopisto-opetuksen jatkuvan kehittämisen kannalta. Kuluneena vuotena olen saanut erittäin paljon kokemusta koulutuspolitiikasta ja edunvalvonnasta ja koen näiden olevan erittäin tärkeitä taitoja pestiin, joka on näkyvin edustaja eri PorKy:n sidosryhmille.

Luonteeltani olen erittäin rauhallinen ja paineensietokykyinen. Pystyn toimimaan tehokkaasti ja tekemään vaikeitakin päätöksiä tilanteissa, jotka tulevat nopealla aikataululla ja yllätyksinä. Lisäksi johtajana uskon tiimityöskentelyyn: yhdessä toimimalla tulokset ovat paljon parempia kuin yksinvaltiaan lailla käskemällä. Kuluneen vuoden aikana olen huomannut myös erilaisten ihmisten merkityksen yhteistyössä ja hallitustoiminnassa, sillä parhaat ideat niin koulutuspolitiikan tai tapahtumien suhteen ovat muodostuneet monimuotoisissa ryhmissä.

Varapuheenjohtajaksi

Anni Valtonen

Olen aidosti kiinnostunut järjestömme toiminnasta ja haluan olla mukana kehitämässä sitä. Uskon, että pystyisin varapuheenjohtajan pestissä tuomaan oman korteni kekoon vahvan ja idearikkaan hallituksen luomisessa. Koen pestin olevan sopiva minulle myös siksi, että uskon omaavani tiimityöskentelytaitoja, joilla voin auttaa ja tukea muita jäseniä heidän tehtävissään. Minulla on myös jo vankka kokemus riimittelyn taidoista.

Talousvastaavaksi

Amanda Kanto

Tilinpäätös ja kirjanpitohommat ovat erityisen lähellä sydäntä, ja siitä minulla alun perin heräsikin kiinnostus talousvastaavan pestiä kohtaan! Haluan työskennellä tulevaisuudessa talousvastaavan tehtäviä vastaavanlaisessa työssä, eli siis koen pestin tarjoavan myös minulle paljon uusia tietoja ja taitoja.

Olen järjestelmällinen ja tarkka, ja mielestäni nämä seikat ovat tärkeitä tähän pestiin haettaessa.

Tavoitteenani olisi viedä omien taitojeni puitteissa Porkyä ja sen toimintaa eteenpäin. Minulla on paljon annettavaa ainejärjestöllemme, ja toivonkin että saan sen ilmaistua teille hallituksen valintatilaisuudessa. 🙂

Yrityssuhdevastaavaksi

Niklas Pippola

Minulta löytyy aitoa kiinnostusta kehittää ainejärjestömme toimintaa. Tavoitteenani on olla toiminnassa mukana heti alusta alkaen ja antaa oma osaamiseni yhteisen etumme vuoksi.

Olen aktiivinen, yhteistyötaitoinen ja luotettava. Olen tietoinen yrityssuhdevastaavan toimenkuvasta ja suuresta vastuusta. Ymmärrän, että toiminnan tuloksellisuus on vahvasti riippuvaista omasta asenteesta sekä halusta ylläpitää ja kehittää toimintaa.

Miksi juuri yrityssuhdevastaavan pesti? Vaikka ainejärjestömme yrityssuhteet ovat hyvällä mallilla, haluan tuoda esille uusia kehitysideoita ja yhteistyömahdollisuuksia. Yrityssuhdevastaavana pystyisin olemaan mukana mahdollistamassa tapahtumiemme toivottua kasvua sekä syventämässä opiskelijoidemme ja yrityksien välistä yhteistyötä.

Tapahtumavastaavaksi

Sami Lampola

Vietettyäni vuoden biletiimissä olen oppinut paljon tapahtumien järjestämisestä. Samalla olen huomannut, kuinka paljon minulla olisi vielä annettavaa Porkylle. Tämä on saanut minut hakemaan tapahtumavastaavaksi vuodelle 2019. Tulevaisuudessa tapahtumien kehittämistä painotetaan Porkyn toiminnassa, mitä olisin oikea henkilö viemään eteenpäin.

Parhaimmat ominaisuuteni ovat organisointikyvyt, korkea työmoraali ja luovuus, joilla haluan viedä eteenpäin Porkyn täysin uusien sekä vanhojen tapahtumien suunnittelua ja toteuttamista. Myös entisenä biletiimiläisenä olen saanut paljon ideoita biletiimin toiminnan kehittämiseen, mikä on hyvin tärkeää biletiimin roolin uudistuttua tänä vuonna. Erityisesti Porky Galassa pääsin suunnittelemaan tapahtuman visuaalista ilmettä, ja saamalla kokemuksellani haluan olla mukana vahvistamassa karhupoikkareiden brändiä.

Haluan korostaa tapahtumien järjestämisessä vastuunkantoa ja muiden kunnioitusta, mikä on avain hyvien suhteiden luomisessa yökerhoihin ja onnistuneen tapahtuman toteutumisessa.

Julianna Hänti

Olen sopivin ehdokas tapahtumavastaavaksi koska intoni ja haluni kehittää tätä ainejärjestöä ja sen tapahtumia on valtava. Tapahtumavastaavan pesti on ollut mielessäni aina pupusyksystä asti ja biletiimivuosi vain lisäsi mielenkiintoa tätä tehtävää kohtaan. Kaikkien tapahtumien järjestäminen biletiimin kanssa antoi arvokasta kokemusta ja kehitti monella osa-alueella. Koen, että se energia ja innokkuus mikä minulla on, välittyy toimintani kautta myös kaikille muille. Tapahtumavastaavana olisin koko porukan innostaja, mutta samalla tavoitteenani olisi mahdollistaa yhä paremmat tapahtumat, joissa jokainen opiskelija viihtyisi. Olen valmis tekemään töitä entistä isompien tapahtumien mahdollistamiseksi ja jotain aloitettuani teen sen myös kunnialla ja huolella loppuun. Porky on antanut minulle niin paljon, että nyt olisi minun vuoroni antaa tälle ainejärjestölle ja koko Porin opiskelijaelämälle oma panokseni!

Viestintävastaavaksi

Essi Castrén

Vuosi markkinointitiimissä sai sisälläni syttymään innostuksen hallitustoimintaa kohtaan ja kiinnostukseni järjestötoimintaan on suuri! Koen PorKyn itselleni todella rakkaaksi ja haluaisin olla osana kehittämässä sen toimintaa entistä paremmaksi ja monipuolisemmaksi.

Olisin sopivin seuraava viestintävastaava koska olen luova, aikaansaava, aina ajan hermolla sekä tietoinen siitä mitä seuraavaksi tapahtuu ja missä. Omaan myös paljon uusia ideoita ja näkökulmia järjestömme viestinnän kehittämiseksi. Haluaisin käyttää visuaalisia taitojani PorKyn hyväksi ja koota ympärilleni mahtavan markkinointitiimin, jonka kanssa työstäisimme aftermoviet ja PorKyn sometilit entistä paremmalle tolalle. Vahvuuksiani ovat järjestelmällisyys, tiimityöskentelytaidot sekä sitoutuminen tekemiini asioihin.

Jos ei ines ni aina somes!


Taika Vilamaa

Olen luova ihminen ja minulta löytyy mielikuvitusta. Olen toimelias ja tarvitsen paljon tekemistä, joten viestintävastaavan hommat sopisivat täydellisesti. Tämän lisäksi käytän paljon somea ja siksi nimenomaan haen tähän pestiin! Olen myös ollut kiinnostunut hallitushommista heti alusta alkaen.

Koulutuspoliittiseksi vastaavaksi

Emma-Inkeri Pösö

Olen sopivin ehdokas koulutuspoliittiseksi vastaavaksi koska rakastan jallua (Ha. Ha.) Olen omasta aloitusviikostani lähtien ollut tiivisti mukana Porkyn toiminnassa ja haluaisinkin nyt päästä jättämään siihen oman kädenjälkeni ja päästä antamaan takaisin sitä kaikkea mitä olen ainejärjestöltämme saanut. Kopon rooli olisi minulle mielestäni sopivin, koska haluan olla mukana kehittämässä yliopistoamme entistä paremmaksi paikaksi opiskella ja tuoda jäsenistön mielipiteet ja tarpeet entistä kuuluvammin esille. Olen ollut tutorina, sekä excuillut ahkerasti, joten niiden suhteen tiedän mihin olen ryhtymässä, sekä kehitysideoitakin on jo ehtinyt muodostumaan.

Sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi

Noora Jyrämä

Olisin paras valinta sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi ja PorKyn hallitukseen sillä kiinnostusta ja innokkuutta järjestötoimintaa kohtaan löytyy paljon. Olen ollut alusta asti aktiivisesti toiminnassa mukana niin haalaritiimin, tutor-toiminnan kuin lähes jokaiseen tapahtumaan osallistumisen kautta. Hallituspesti olisi mielestäni luonteva jatko tälle ja sitä kautta aukeaisi mahdollisuus päästä vielä enemmän vaikuttamaan ainejärjestön toimintaan.

Koen sopon pestin hyvin itseni näköiseksi ja ideoita tapahtumien järjestämiseen sekä kehittämiseen on ehtinyt kertyä. Lajikokeilut ja kahvihetket ovat mielestäni tärkeä osa PorKyn yhteisöllisyyttä ja niistä vastaaminen olisi mahtava tehtävä. PorKyn oman toiminnan lisäksi olisi hienoa päästä tutustumaan muihin kylterijärjestöihin ja edustamaan PorKyä erilaisissa tilaisuuksissa.

NESU-vastaavaksi

Olivia Lehtonen

Kulunut vuosi NESU-hallituksessa on antanut paljon ja osoittanut, että tahdon jatkaa NESUn kehittämistä ja olla mukana järjestämässä ikimuistoisia iltoja! Olen toisen vuoden opiskelija ja olisin sopivin Porkyn uudeksi NESU-vastaavaksi, koska haluan kehittää NESU toimintaa Porissa ja ennen kaikkea verkostoitua ja levittää NESU-Porkyn ilosanomaa myös muissa kaupungeissa. Vahvuuksiani ovat organisointikyky, positiivisuus ja innostus järjestötoimintaan, jota olen osoittanut mm. toimiessani NESU-hallituksessa, tutorina sekä ehdokkaaksi asettumisena NESU-vastaavaksi jo viime vuonna. NESU-vastaavana toimiminen vaatii järjestelmällisyyttä, tiimityöskentelytaitoja ja sosiaalisuutta, joten uskon pärjääväni hyvin. Muiden sekä oma hauskanpito on ykkösprioriteetti! Party time, excellent, tääl on Lehtonen!!

Projektivastaavaksi

Amanda Kanto

Olen ollut kuluneen kauden biletiimissä mukana, eli minulta löytyy tapahtumien järjestämisen suhteen jo kokemusta.

Projektivastaavan tehtäviin kuuluu Yrjönkadun approt ja vuosijuhlat, joiden molempien järjestämisessä olen saanut mahdollisuuden olla tänä vuonna osallisena. Minulla on siis kokemusta siitä, millaisista tapahtumista on oikein kyse.

Mielestäni on tärkeää pyrkiä kehittämään tapahtumia parempaan suuntaan ja lisäämään meidän näkyvyyttämme ainejärjestönä, sillä suunta on vain ylöspäin!

Millaista on olla markkinointitiimissä?

Markkinointi-
tiimi 2018

Markkinointitiimi järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa tässä muodossa ja se antoi meille hyvin vapaat kädet siihen, mitä halusimme tehdä. Meillä oli pari isompaa projektia ja pari pienempää. Suurin osa meidän tehtävistä kuitenkin oli videoiden suunnittelua, kuvaamista ja editoimista.

Ensimmäinen isompi projekti oli kevään poikkitieteellisten haalaribileiden markkinointi, markkinointivideoiden teko ja haalarimerkin suunnittelu. Mainosvideoiden teko oli hauskaa, koska saimme itse suunnitella kaikki videon sisällöistä toteutukseen asti. Toinen isompi projektimme oli auttaa yrityssuhdevastaavaa Yrjönkadun Approjen yhteistyökumppaneiden hankinnassa. Näiden isompien projektien lisäksi meillä oli muita pienempiä projekteja esim. vuosijuhla-videot ja vuoden 2018 aloitusviikon aftermovie. Aftermovie oli hauska tehdä, koska pääsimme olemaan mukana aloitusviikon tapahtumissa ja tutustumaan uusiin pupuihin.

Markkinointitiimiin sopii kaikille, kenellä on ideoita ja kiinnostusta kehittää tapahtumien markkinointia. Tiimissä saa toteuttaa itseään vapaasti ja toiminta on monipuolista. Videoiden tekemisestä tai editoimisesta ei tarvitse olla kokemusta, joten kaikki voivat sen puolesta hakea mukaan tiimiin!

NESU-tiimi kertoo vuodestaan

NESU-tiimi 2018

Yksi parhaimmista päätöksistä oli hakea uuteen NESU-hallitukseen vuodelle 2018! Ensimmäistä kertaa valtaan noussut NESU-hallitus irrotettiin biletiimistä ja on ollut ihan mieletöntä olla osa uutta itsenäistä PorKyn NESU-hallitusta! Olemme saaneet kunnolla keskittyä NESU toiminnan kehittämiseen Porissa. Vuoden aikana olemme päässeet suunnittelemaan ja järjestämään neljät eri sitsit omassa kaupungissamme Porissa. Tämän lisäksi olemme päässeet nauttimaan monien muiden eri NESU-kaupunkien sitsitunnelmasta.

Yksi mieleenpainuvimmista kokemuksista oli heti vuoden alussa järjestettävät NESU-Dagenit, jotka tänä vuonna järjestettiin Joensuussa. Matka oli pitkä ja kostea, mutta kokemus tapahtumarikkaasta viikonlopusta sitäkin antoisampi. Pääsimme sitsaamaan kovimpien NESUlaisten kanssa sekä oppimaan sitsien salat ja perinteet! Joensuun lisäksi olemme päässeet edustamaan NESU-PorKyä Tampereelle, Jyväskylään, Turkuun, Vaasaan ja jopa Tallinnaan. Kesälläkään emme huilanneet, vaan lähdimme Helsinkiin NESU-Kesämöksälle viettämään aurinkoista kesäviikonloppua. Kaikista näistä NESU-tapahtumista ympäri Suomen on jäänyt käteen lukuisia uusia tuttavuuksia, elinikäisiä ystäviä ja monia hauskoja tarinoita kerrottavaksi eteenpäin!

Ensimmäistä kertaa pääsimme kunnolla töihin, kun järjestimme uudella porukalla vuoden ensimmäiset sitsit teemalla Älä Tule Paha Känni Tule Hyvä Känni! Sitsejä järjestäessä on mietittävä ensiksi hyvä teema, sitsipaikka, ruoat, toastmasterit, haalarimerkin suunnittelu, koristelut, tapahtuman kuvaus, istumajärjestykset sekä ulkkareiden majoitukset. Seuraavat sitsit olivatkin jo syksyn Harkkasitsit, jolloin uudet PorKy-puput saivat ensikosketuksen sitsien saloihin. Reilu kuukauden päästä siitä olikin jo vuorossa PorkyHub pornositsit. Ja viimeisimpänä muttei vähäisimpänä, NESU-PorKyn perinteiset pikkujoulusitsit. On ollut mahtavaa päästä näkemään ja oppimaan, mitä kaikkea tuleekaan huomioida järjestettäessä tapahtumia yli 100 hengelle. Joka kerta sitsejä järjestäessä on päässyt ideoimaan ja kehittämään mitä hauskimpia juttuja. NESU-hallituksessa toimiminen on opettanut tapahtumien järjestämistä, tiimityöskentelyä, verkostoitumista, stressinhallintaa ja monta muuta elämän kannalta tärkeää asiaa. Parasta sitsien järjestämisessä on ollut kuitenkin se, kun on päässyt näkemään muiden nauttivan täysillä illasta, jonka eteen olemme tehneet kaikkemme <3

NESU on suuri lämmin yhteisö, johon on ollut ihan mahtavaa päästä tutustumaan. NESU-hallituksessa toimiminen on mahdollistanut sen, että on päässyt paraatipaikalta seuraamaan toimintaa, vaikuttamaan sekä verkostoitumaan. Sitsikulttuuri ja meininki on aina sitsikohtainen ja onkin ollut mahtavaa nähdä NESUn mahdollistama kulttuurivaihtelu! Eri sitseiltä saadut uudet tuttavuudet ja muistot ovat tehneet vuodesta ikimuistoisen! Kokonaisuudessaan vuosi on ollut mitä railakkain. Koko tiimi suosittelee sydämensä pohjasta hakemaan NESU-hallitukseen ja viettämään unohtumattoman vuoden NESU-hallituksessa!

Biletiimin terveiset

Biletiimi 2018

Vielä viimeisen kerran,

XOXO, BT

Kulunut vuosi biletiimissä on ollut vauhdikas ja antoisa. Olemme saaneet korvaamatonta kokemusta tapahtumien järjestämiseen liittyen. Alkuperäinen kokoonpanomme oli viisihenkinen, mutta menetimme keväällä yhden jäsenistämme asevelvollisuudelle. Olemme pärjänneet neljällä henkilöllä kuitenkin erinomaisesti. Pienen alkukankeuden jälkeen onnistuimme luomaan hyvän tiimihengen ja tekemisen meiningin, joka on vienyt toimintaamme eteenpäin. Näin jälkikäteen ajatellen tuntuu jopa hassulta, että alussa emme olleet vielä niin tiivis porukka!

Kautemme alkoi Beer Pong tapahtuman merkeissä, jossa pääsimme ensimmäistä kertaa näyttämään mihin meistä on. Panostimme suunnitteluvaiheessa erityisesti ottelun katsojille suunnattuun oheistoimintaan, mutta huomasimme, etteivät kaikki ideamme olleet toimivia niin suurelle ihmismäärälle. Pienistä epäonnistumisista huolimatta saimme aikaan onnistuneen tapahtuman.

Silliksen järjestämisen myötä ymmärsimme, kuinka paljon organisointia näin suuren tapahtuman järjestäminen vaatii. Aloitimme suunnittelun hyvissä ajoin, mutta silti kiireeltä ei vältytty. Pari viikkoa ennen sillistä tuntui, ettei päivässä ollut kuin muutama tunti 24 tunnin sijaan. Sillispaikan valinta ei ollut niin helppoa, mitä aluksi ajateltiin. Porkyllä on nimittäin porttikielto lähes kaikkiin potentiaalisiin paikkoihin, joka hieman vaikeutti sen valintaa. Kuitenkin pitkän etsinnän jälkeen löysimme mielestämme täydellisen paikan, jonne meidät toivotettiin tervetulleeksi myös ensi vuonna. Sponsoroiden hankinta tuntui ajoittain haasteelliselta, mutta onneksemme niitä alkoi ilmaantua yllättäen muutama viikko ennen tapahtumaa. Saimme aikaan unohtumattoman silliksen, josta pääsimme myös itse nauttimaan täysillä!

Koko kesän rankan työnteon jälkeen oli ihanaa palata takaisin Poriin. Saimme uudenlaista puhtia tulevaan lukuvuoteen ja pääsimmekin heti hommiin, sillä seuraavana tehtävälistallamme oli järjestää uusille pupuillemme Amazing Pori Race. Tapahtuma onnistui päällisin puolin mielestämme hyvin, ainoana ongelmana huomasimme pienet informaatiokatkokset annetuista ohjeista. Tulisi siis vastaisuudessa ilmaista ohjeet selkeästi kaikille tapahtumaan osallistuville osapuolille, jotta säästyttäisiin samankaltaisilta tilanteilta. Tärkeintä on kuitenkin, että pupuilla oli hauskaa!

Amazing Pori Race tapahtuman jälkeen tiimimme sai pienen hengähdystauon, sillä seuraavaksi järjestettävänä tapahtumana oli Porky Gala. Meillä oli onnea matkassa, sillä saimme mahdollisuuden järjestää tapahtuman entisessä Somassa, eli Terrace Barissa. Vuosijuhlat ovat isojen vuosikurssien takia ylibuukattuja, jolloin pupujen mahdollisuus päästä vujuille on melko pieni. Tavoitteenamme olikin tehdä gaalasta mahdollisimman hieno ja elegantti, jotta puputkin saisivat ensimakua juhlahumusta

Mielestämme kulunut lukuvuosi on tiivistänyt tiimiämme entisestään, ja meistä kaikista on tullut hyviä ystäviä. Allekirjoittaneet eivät vaihtaisi kokemusta mistään hinnasta. Yhden vinkin annamme kuitenkin seuraaville biletiimiläisille: KOSKAAN EI OLE LIIAN AIKAISTA ALOITTAA TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISTÄ. Päällimmäisenä mieleemme ovat jääneet jäätävät läpät ja naurukohtaukset, itkupotkuraivareita unohtamatta, jotka ovat vauhdittaneet bt-miittejämme. Mielenterveys on ollut monesti vaakalaudalla, mutta kaikesta on aina selvitty! Voimme suositella biletiimitoimintaa jokaiselle, joka on vähänkin kiinnostunut vaikuttamaan ainejärjestömme tapahtumiin. Investoimme biletiimin yhteiseen juomakanisteriin, joka kulki mukanamme aloitusviikon tapahtumasta toiseen. Tarkoituksena on pistää kanisteri kiertämään eteenpäin tuleville biletiimiläisille, sillä uskomme että siitä on paljon iloa vielä vuosiksi eteenpäin. Toivomme että biletiimi jatkaa toimintaansa yhtä innokkaana ja aktiivisena osana Porkyä meidän jälkeemme. Tällaista kokemusta ei rahalla saa.

23
September
2018
Blogin kategoriat: Muut.
PORKY15 TYÖELÄMÄSPESIAALI: Alumnit kertovat

Ainejärjestömme on kasvanut siihen ikään, että porkyläisiä löytyy nykyään työelämästä kaikenlaisista paikoissa. PorKyn alumnit ovatkin päätyneet kiinnostaviin työelämän vaiheisiin ja oppineet opiskelujen jälkeen vaikka mitä. Nyt he kertovat ajatuksiaan työelämän vaativuudesta ja siitä, miten kauppakorkea oikeasti valmensi heitä siihen. Lue valmistuneiden opiskelijoiden vinkit tulevaisuutta varten ja näe millaisia todellisia mahdollisuuksia opintojen jälkeen on olemassa.

 

Millaisessa työllisyysvaiheessa olet nyt? Miten kauppakorkeaopintosi mielestäsi valmistivat sinua siihen?

”Olen tällä hetkellä työelämässä myyntitehtävissä. Kauppakorkea antoi minulle valmiudet opetella ja omaksua minkä tahansa asian ja ymmärtää bisnestä monelta eri kantilta. Se on vahvuus. Opin kouluaikoina myös etsimään tietoa, mikä on tärkeässä roolissa työelämässä, kun tietoa on nykyään aivan valtavasti. ”       -Tapani Vaurio, vuosikurssi 2006

”Tein töitä strategisen markkinoinnin konsulttina vuoden opintojeni jälkeen, jonka jälkeen palasin yliopistomaailmaan ja aloin tekemään väitöskirjaa Amsterdamissa. Opinnoistani on ehdottomasti ollut apua – ei vain teoreettisen osaamisen vaan myös kriittisen ajattelun, loogisen päättelyn ja sosiaalisten tilanteiden kannalta.” -Iina Ikonen, vuosikurssi 2009

” Olen työskennellyt viime vuodet palveluiden kehittämisessä ja projektitehtävissä julkishallinnossa. Nyt olen projektipäällikkönä korkeasti koulutettujen rekrytointiprojektissa, jossa valmistaudutaan kasvupalvelu-uudistukseen. Kasvupalvelu-uudistuksessa palveluita kehitetään markkinaehtoisiksi ja niiden vaikuttavuutta kehitetään.  Ensimmäiset työvuoteni taas työskentelin mm. projektinhallintaan liittyvissä tehtävissä yksityisellä sektorilla. Koen, että KTM-tutkinnon laaja-alaisuus valmistaa monenlaisiin työtehtäviin. Toisaalta jatkuva oppiminen sekä työssä, että myös opinnoissa on nykyajan työelämän edellytys. Opiskelenkin parhaillaan digitaalisten palveluiden kehittämistä ja palvelumuotoilua töiden ohella.” -Pauliina Harrivaara, vuosikurssi 2003

”Olen töissä Trivagolla Saksassa. Työnkuva on tällä hetkellä ’Global Audience Lead’. Olen periaatteessa siis projektin vetäjä. Hienointa työssäni on, että saan tehdä töitä monien eri tahojen kanssa. Teen yhteistyötä markkinointi- ja laskentaosaston ja tuotepäällikköjen kanssa ja vastaan työstäni Trivagon johdolle. ” Otto Oksanen, vuosikurssi 2011

 

Mitä haluat sanoa kauppatieteiden opiskelijoille, jotka eivät vielä tiedä minne haluavat suuntautua työelämässä?

”Jo opiskeluaikana mieti millaista työtä haluat tehdä ja millaisista työpäivistä pidät! Luin laskentatoimen pääaineena ja päädyin taloushommiin. Inhosin sitä yksin näpyttelyä. Puljasin numeroita toisten myynneistä ja kuluista. Kyllästyin. Tein pitkään roikkuneen graduni kesälomalla ja vaihdoin myyntiin. Nyt rakastan vaihtelevia työpäiviäni. Työn sisältö on todella virkeää, ajan hermoilla, kivaa, kilpailullista ja sosiaalista. Olen todella onnellinen, että en jäänyt talouspuolelle.” -Maria Kerminen, vuosikurssi 2003

”Verkostoidu systemaattisesti, jos haluat vaihtaa työpaikkaa tai työnkuvaa urasi aikana. Harjoittele esiintymistä ja ulosantia, jos haluat johtaa ihmisiä tai projekteja. Haali lisää vastuuta työkuvaasi, mitä enemmän osaat asioita mitä muut eivät, sitä enemmän sinulle tarvitsee maksaa palkkaa. Mitä laajempi osaaminen ja perspektiivi sinulla on, sitä helpompi sinut on ylentää tai sinun on edetä työmaailmassa. Lisäksi opettele laskemaan ja käyttämään Exceliä!” -Otto Oksanen

”Löydä oma paikka ja tee työtä, joka oikeasti kiinnostaa ja jolla on merkitystä. Opi koko ajan ja älä lopeta itsesi haastamista. Käytännön vinkkinä myös, että kannattaa opetella joku järjestelmä hyvin – sen avulla työllistyt helposti.” -Tapani Vaurio

”Työelämässä pääsee käyttämään monia niistä tiedoista, joita opiskeluaikana kursseilla piti päntätä. Se on kuitenkin paljon muutakin, ja opiskelu jatkuu yhä. Työt tuovat usein mukanaan tarkan aikataulun ja vastuuta, mutta kun itselle sopiva työ löytyy, on se kuitenkin palkitsevaa. Ei kannata stressata liikaa siitä, että saa työtä, vaan miettiä millainen työ sopisi parhaiten itselle. Kun löytää oikeanlaisen roolin, on motivaatio selkeästi näkyvissä myös työnantajalle, ja paikka löytyy kyllä.” -Iina Ikonen

”Kokeilkaa rohkeasti erilaisia rooleja ja yrityksiä. Saattaa kestää oma aikansa löytää se oma juttu. Älä pelkää start up -yrityksiä. Ne voivat olla ihan mahtavia paikkoja saada kokemusta monesta asiasta. Itsellä takana kohta kuusi vuotta start up:issa joka on kasvanut jo yli 200 hengen organisaatioksi. Olen saanut toimia laajoissa rooleissa taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja kaiken mahdollisen parissa. Seuraavana edessä roolinvaihto liiketoimintakonsultiksi saman talon sisällä.” -Johanna Ilves

 

Tunsitko tarvetta opiskella muuta/muualla kuin Porissa käytävän tutkinnon?

”Pori riitti – kiitti!” -Tapani Vaurio

”Tein maisterin Marketing & Media Management Tukholman kauppakorkeakoulussa. Lähdin kandin loppuvaiheessa Porista vaihtoon Wieniin, ja totesin, että halusin asua ulkomailla pidempäänkin, minkä takia hain Tukholmaan. Nyt teen toista vuotta väitöskirjaa Vrije Universiteitissä Amsterdamissa. Päädyin palaamaan akateemiseen ympäristöön, koska tykkäsin gradututkimuksestani paljon ja totesin, että tutkimus- ja opetustyö on itselleni mielenkiintoista, haastavaa ja sopii luonteelleni.” -Iina Ikonen

”En, mutta monipuolisempi tausta olisi varmasti auttanut monessa kohtaa uraa.” -Otto Oksanen

 

Onko Porin yksikössä tehdyt verkostot auttaneet sinua työelämässä?

”Ehdottomasti. Ystäväni ovat monenlaisissa merkittävissä rooleissa ja määrän kehitys tulee jatkumaan. Olen iloinen suhteistani!” -Tapani Vaurio

”Uskoisin siitä olevan apua, jos hakisin töitä Suomesta. Tällä hetkellä asun kuitenkin ulkomailla.” -Iina Ikonen

”Vanha opiskelijakaverini pääsi minun myötäni nykyiseen työpaikkaamme. Itselleni verkostoista ei ole ollut vielä paljon apua, mutta ei niistä koskaan haittaakaan ole.” -Johanna Ilves

”Pidän verkostoitumista jo itsessään tärkeänä asiana, oli kyse sitten mistä tahansa yhteisöstä. Se on tärkeää sekä opinnoissa, että jatkuvasti työelämässä. Verkostoitumisen arvo on ensisijaisesti siinä, että tavatessa ja vaihtaessa ajatuksia mielenkiintoisten tyyppien kanssa, oppii aina uutta.” -Pauliina Harrivaara

”Olen huomannut selvän hyödyn opiskelijakollegoistani, paikallisista yrityksistä ja muiden kaupunkien kauppisopiskelijoista.” -Otto Oksanen

 

Millaisia yleisiä ajatuksia sinulla on kauppakorkeakoulututkinnosta valmistuneen näkökulmasta?

”Kauppakorkeassa opiskellessa unohtaa ehkä helposti, ettei kaikilla ole vastaavaa osaamista, kun kaikki ympärillä opiskelevat samankaltaista tutkintoa. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, ettei näin tosiaankaan ole, ja kauppakorkeasta saa osaamista, jolla on paljon arvoa työmarkkinoilla.” -Iina Ikonen

”KTM/ekonomi tutkinto on aina loistava sijoitus itseensä ja tulevaisuuteen. En ole päivääkään katunut suorittamaani tutkintoa.” -Johanna Ilves

”Kauppakorkeatutkinnon aikana tulee keskittyä oikeisiin asioihin, jotta se kannattaa sinulle. Koita jakaa oma työpanos niihin kursseihin ja aiheisiin jotka pystyt yhdistämään oikeaan työelämään, vaadi tätä myös luennoitsijoilta. Tutustu ihmisiin ja heidän urasuunnitelmiin ja kysele valmistuneilta työpaikoista.
Jos haluat jalan oven väliin, hyödynnä harjoittelupaikkoja, joita saa EU- ja opintotuella jopa ulkomailta.” -Otto Oksanen

 

 Minkälaisia tulevaisuuden suuntia sinulla on työelämäsi suhteen?

”Tavoitteet ovat korkealla ja tarkoituksena on työskennellä koko ajan muuttuvan teknologiateollisuuden parissa.” -Tapani Vaurio

”Väitöskirjan valmiiksi saaminen on seuraavien vuosien päätavoite. Sen jälkeen luulisin jatkavani akatemian parissa, mahdollisesti jossain muussa maassa Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa, mutta suunnitelmat voivat kyllä vielä muuttua. Mikäli jätän yliopistomaailman, palaisin todennäköisesti konsultoinnin pariin – vaihtuvat asiakkaat ja haasteet pitävät työtahdin nopeana ja jatkuvasti haastavana.” -Iina Ikonen

”Tarkoitus on tasaisesti edetä kohti ylintä johtoa ja toivottavasti joskus johtaa omaa yritystä. Yritysidea hautuu koko ajan taka-alalla. Vielä ei vain ole aika yrittäjyydelle. Haluan ensin enemmän kokemusta eri liike-elämän osa-alueista.” -Johanna Ilves

”Tulevaisuuden suunnitelmieni voin kuvata epäjärjestyksessä olevalla bucket-listalla. Haluan tehdä itselle ensimmäistä kertaa pitkän tähtäimen suunnitelman. Työskennellä vuosi tai kaksi maailman isoimmissa ja edistyksellisimmissä yrityksissä (luokkaa Google tms.). Tehdä henkilökohtaisesta kiinnostuksen kohteesta tai intohimosta itselle ammatti. Asua New Yorkissa jossain kohtaa elämää. Perustaa lisää omia yrityksiä. Vetäytyä yritysmaailmasta julkiselle sektorille ja nautiskella elämästä hetken aikaa.” -Otto Oksanen

 

Kiitämme suuresti alumnien antamasta haastattelusta! Samaisessa haastattelussa muisteltiin myös opiskeluaikoja ja kerättiin alumnien mietteitä PorKy-fiiliksestä. Lue mieleenpainuvimmat muistot viime vuoden Vuosijuhlalehdestä sivuilta 12-13. Lehteen pääset tästä: https://issuu.com/porinkylterit/docs/vujulehti2018pdf

 

Marikka Goyal

Viestintävastaava, Porin Kylterit

4
April
2018
Blogin kategoriat: Muut.
Millainen oli Intian talvikoulu 2018?

Kun eräänä joulukuisena iltana sähköpostitse kysyttiin, kuka olisi kiinnostunut lähtemään Intiaan opiskelemaan vastuullista liiketoimintaa, ei asiaa tarvinnut kauaa miettiä. Ja hyvä niin, sillä paikat tälle ainutlaatuiselle matkalle täyttyivät saman tien. Viisumisäätöjen päätteeksi tälle kymmenen päivää kestävälle talvikoululle meitä lähti yliopistoltamme 11 opiskelijaa ja kaksi opettajaa. Lisäksi matkalle lähti mukaan Turun ammattikorkeakoulusta kaksi opiskelijaa ja kolme opettajaa, unohtamatta yhtä opettajaa myös XAMK:ista.

Moninaisten vaiheiden jälkeen lähdimme kohti Intiaa jännittynein ja odottavin fiiliksin. Perillä Delhissä olimme puolilta öin ja siinä vaiheessa ei muuta kuin matkalaukut jouhevasti auton katolle paikalliseen tyyliin ja kohti hotellia. Hotelli yllätti positiivisesti, sillä se oli varusteltu kunnon suihkulla, ilmastoinnilla ja wc:llä, sen sijaan, että vastassa olisi ollut pelkkä reikä lattiassa. Ryhmämajoittumisen hyviä puolia oli muun muassa se, että kun joidenkin huoneessa ei suihku pelittänyt, saattoi sujuvasti hilpaista käytävän poikki kavereiden kylppäriin pesulle.

Jo heti seuraavana aamuna menimme yliopistolle, jossa meitä oli vastassa joukko iloisia oppilaita ja opettajia. Kun otsiamme koristi asiaan kuuluvat tilaka-merkit, kävelimme kukkien ympäröimää punaista mattoa pitkin konferenssisaliin raikuvien aplodien saattelemana. Jo siinä vaiheessa olo oli kuin kuninkaallisilla. Mahtipontinen seremoniallisuus jokaisen konferenssin alussa tuntui meistä suomalaisista jopa hieman huvittavalta. Koko matkan ajan intialaisten vieraanvaraisuus oli jotain uskomatonta. Meille tarjoiltiin jatkuvasti vettä ja mihinkään ei päässyt livahtamaan, etteikö joku olisi tullut kysymään, miten voi auttaa tai mihin sitä ollaan menossa.

Talvikoulun aiheena oli ”Fostering Collaborative Innovations and Solutions For Sustainable Development”. Pääasiassa kuuntelimme professorien luentoja, mutta pääsimme myös tekemään ryhmätyön paikallisten opiskelijoiden kanssa. Se oli erityisen mielenkiintoista, sillä pääsimme tällöin paremmin tutustumaan opiskelijoihin, kuulemaan heidän mielipiteitään ja oppimaan heidän kulttuuristaan ja tavastaan työskennellä. Intialaiset ovat todella ahkeria tekemään töitä ja ovat lähestymistavaltaan äärimmäisen teoreettisia. Kaikki käsitteet tulee lyhyissäkin esitelmissä määritellä sanatarkkaan ja heidän oppimistyylistään saattoi nähdä puuttuvan tietynlaista soveltavuutta ja ratkaisukeskeisyyttä, jota me suomalaiset pyrimme ryhmätyöskentelyn lomassa viestimään. Lopputuloksena jokainen ryhmä sai esityksensä pidettyä kunnialla ja ehkä opimme toinen toisiltamme jotain.

Sunnuntai oli ainut vapaapäivämme koko matkalla, mutta silloinkin paikalliset olivat järjestäneet meille ohjelmaa, mistä olimme otettuja. Lähdimme varhain aamulla tyypillisen intialaisittain tunnin sovittua aikaa myöhemmin kohti Taj Mahalia. Ajomatkaa määränpäähän oli Delhistä noin kolme tuntia, mutta miltei turhauttavan monien pysähdysten kanssa matkaan meni noin viisi tuntia per suunta. Taj Mahal, joka on yksi maailman ihmeistä, oli upea ja ehdottomasti näkemisen arvoinen. Delhissä meille näytettiin myös muita suurimpia nähtävyyksiä, muun muassa Indian Gate ja presidentin linna. Yhtenä iltana pääsimme Intian Suomen suurlähettilään residenssille viettämään iltaa. Oli erityisen mielenkiintoista kuulla, miten Suurlähettiläs itse kokee Intian ja sen tulevaisuuden, sekä siellä työskentelyn.

Delhissä vietimme kaiken kaikkiaan viisi päivää, jonka jälkeen lensimme Koillis-Intiaan Bhubaneswar nimiseen kaupunkiin. Siellä vierailimme kahdessa eri koulussa järjestetyissä konferensseissa ja pääsimme myös kiertelemään kaupunkia ja sen ympäristöä Bollywood bussilla, jossa oli istumapaikkojen lisäksi myös makuupaikat. Oli hienoa päästä Intian valtameren rannalle, joskin matkaviivästysten vuoksi pilkkopimeän aikaan, sekä katsomaan parin tunnin matkan päässä olevaa aurinkotemppeliä. Voi sitä selfieitten ja yhteiskuvien määrää, joissa matkamme aikana sulostutimme treenatuilla hymyillämme eri kouluissa ja nähtävyyksillä. Taj Mahalilla oppaamme pysyi kiireellisenä hätyytellessään pois innokkaimpia selfien ottajia, koska security risk.

Kaiken kaikkiaan reissu oli silmiä avartava ja ikimuistoinen kokemus huippujengillä ja hyvällä yhteishengellä. Ruoka oli hyvää ja ainakin osalle paikoitellen _hieman_ tulista, mutta viikon jälkeen itse kukin alkoi kaipaamaan jo suomalaista lähes mautonta kotiruokaa. Asiaan kuuluvalta delly bellyltä ei myöskään päästy välttymään. Aamun ensimmäiset puheenaiheet vaihtuivat hyvin nopeasti vatsan päivittäisiin toimintoihin ja seuraavan imodium-annoksen metsästykseen. Onneksi suurin osa selvisi reissusta ilman sen suurempia tauteja.

Intialla on vielä paljon petrattavaa kestävän kehityksen saralla, mutta suunta tuntuu olevan parempaan päin. Tässä varmasti auttaa jatkuvasti syventyvä yhteistyö esimerkiksi meidän suomalaisten kanssa, ja mikä rikastutti ainakin meistä matkalle lähteneistä jokaisen maailmankuvaa.

#eimittärotiipelkkäänaanii

-Team India

Saanen esitellä, vuoden 2018 vujutiimi:

”Juhlavuoden vuosijuhlan isäntänä sai kunnian toimia Rico Rokka, tuo PorKyn H17 varapuheenjohtajanakin tunnettu tanssiparkettien ja pelikenttien partaveitsi. Isäntä on vujutiimin kullanarvoinen osa, joka muistuttaa stressaavaa vujuemäntää vetämään välissä henkeä ja rentoutumaan. Tarvittaessa hänellä sykkii runosuoni, ja saattoipa hän estää emäntää aiheuttamasta pientä glitterkatastrofia kutsuvieraiden kirjeiden kanssa. Tämä ricoticoromantico-lempinimen omaava komea isäntä on todellinen romantikko ja hän tuleekin varmasti hurmaamaan vuosijuhlavieraat viimeistään meille naisille omistetun puheensa aikana. Eli naiset, varatkaa nenäliinoja, sillä luvassa on taatusti liikutuksen kyyneleitä.” – Jenni, vujuemäntä

”Porin Kylterien viidettätoista vuosijuhlaa tulee emännöimään PorKyn oma ihastuttava Jenni Vuorela. Tuo säkenöivä Siikaisten lahja maailmalle toimi hallituksen markkinointi- ja viestintävastaavana vuonna 2017 ja onkin tunnettu tehokkuudestaan ja särmikkyydestään. Emäntä on vujutiimin keskiössä toimiva peruspilari, jonka ympärillä koko vuosijuhla ja sen tiimin toiminta pyörivät. Hän pitää isännän aina ajan tasalla ja onkin merkannut isännän työvuorot omaan kalenteriinsa, jotta tietää milloin alkaa pommittamaan muistutuksia mitä pitää tehdä missäkin aikataulussa. Kuvankaunis Jenni pitää huolen siitä, että juhlat tulevat olemaan vieraille unohtumattomat ja niitä muistellaan vielä PorKyn seuraavienkin 15 vuoden ajan. Koko juhlakansa, valmistautukaa vuosituhannen huikeisimpiin pippaloihin” – Rico, vujuisäntä

 

Toisena seremoniamestarinanne kanssani toimii Lauri ”Airio” Airio. Kyseinen iskä-vitsien ammattilainen selviää markkinointimiehelle ominaisesti puhumalla tilanteesta kuin tilanteesta, joten vuosijuhlien jouheva eteneminen on taattu. Villeimpien huhujen mukaan tämä messujuontajanakin meritoitunut mies on puhunut suohon itsensä Väinämöisen. Lauri on sosiaalisten tilanteiden mies ja ylläpitää luonnostaan mukavaa ilmapiiriä missä ikinä liikkuukaan. Voin siis vilpittömästi sanoa, että parempaa aisaparia en seremoniamestarin tehtävään voisi kuvitella! -Leevi, seremoniamestari

Seremoniamestarina toimiminen kiteytyy kahteen sanaan –aikataulutus ja viihtyminen. Edellä mainittujen määritelmiä pohtiessa, on vaikea keksiä sopivampaa henkilöä huolehtimaan näiden kahden onnistumisesta, kuin Leevi. Ajoittaiset stressipiikit ja housuun kakkimiset siitä, että kaikki menee kuten on suunniteltu, kuvaa vahvasti sitä omistautumisen tasoa, jolla Leevi tehtäviinsä suhtautuu. Tämä ultimaattisen sarkasmin ja loistavan tilannekomiikan pyhästä liitosta sikiänyt pallokenttien taikuri tuo kaksikkoomme verbaalista osaamista, mutta myös ennen kaikkea sitä kuuluisaa lapsen intoa. Leeville ei tuota vaikeuksia vetää kania hatusta tilanteen niin vaatiessa, ja seremoniamestarina Leevi tuo rakettiryhmäämme tarvittavaa jämäkkyyttä ja sopivaa raikkautta tämän viimeisen käyttöpäivänsä nähneen satusedän rinnalle. -Lauri, seremoniamestari

Joten alkakaahan jo kiillottamaan niitä tanssikenkiänne, pyyhkikää pölyt frakkien kauluksista, harjoitelkaa virheetön winged eyeliner, virittäkää täydellinen hymy valokuvia varten ja mitatkaa itsenne avecin kanssa sopivan korkuisten korkojen löytämiseksi (tai hankkikaa ihan niin korkeat kuin itsestä tuntuu hyvältä) – PorKyn vuosijuhlat nimittäin ovat jo ihan pian! Rakas ainejärjestömme täyttää kunnioitettavat 15 vuotta, ja juhlavuoden kunniaksi vuoden hienoin ja kaunein juhla vedetään isommin, paremmin, komeammin, hulppeammin, mahtavammin, säkenöivämmin… no mitä näitä nyt onkaan. Tarkoitamme tietysti, että tänä vuonna PorKyn vuosijuhlat tulevat olemaan niin huikeat, että niitä kelpaa muistella ainakin seuraava vuosikymmen ja vaikka toinenkin!

Vujutiimi on jo ehtinyt ideoimaan alkukevään ajan vaikka ja mitä teidän viihtymisenne ja juhlatunnelmanne takaamiseksi, ja ideoiden perusteella illasta on tulossa vähintäänkin lennokas. Tässä vaiheessa voimme tarjota jo pieniä sneak peekkejä syntyneistä ideoista, joiden todenperäisyydestä juhlakansa voi vain haaveilla tällä hetkellä. Luvassa saattaa olla jopa Puolustusvoimien F-18 C hävittäjäkoneiden ylilentoja, kuumailmapallokierroksia Yyterin taivaanrannassa, voit kokea millainen selfie tulee aidon tulta syöksevän lohikäärmeen kanssa tai bongata amerikankotkan liitävän horisonttiin auringon laskiessa ulapalle ilotulitteiden kirjatessa yönsiniselle taivaalle kullankeltaisin kirjaimin ”Onnea PorKy 15 vuotta!”

Ai oikeesti vai? No, se jää nähtäväksi – kannattaa ilmoittautua sinne vujuille ja tulla itse katsomaan paikan päälle, miltä kaikkien aikojen huikeimmat vuosijuhlat näyttävät!

Rakkaudella, vujutiimi

Kuin kauan me oikeen oltiin tuolla”, oli ensimmäinen huokaus tapahtumarikkaan KYPÄ:n eli Kylteripäivien jälkeen. Lyhyeen aikaan mahtui sen verran ideoiden jalostamista, uusia tuttavuuksia ja erinäisiä tapauksia, että paluu arkeen tuntui vähintäänkin erilaiselta. Oikeasti kaksi päivää kestävään tapahtumaan sisältyi ensin seminaaripäivä ja sitten kuuluisa KYPÄ:n sillis. Kylteripäivien lipuista on vuosittain kova kilpailu, etenkin sen tarjoaman sosiaalisen puolen puolesta. Verkostoitumisretriitiksikin kutsutun KYPÄ:n on kouluttamisen lisäksi tarkoitus tuoda kauppatieteilijöitä yhteen ympäri Suomea kaikista ainejärjestöistä, ja tarjota mahdollisuus luoda tuttavuuksia sekä työn, että yleisen hauskan takia.

Teemana tapahtumalle toimi hyvinvointi, jota esiteltiin puhujien kautta monesta kulmasta. Yhtenäiseksi punaiseksi langaksi syntyi seminaaripäivänä teeman lisäksi hullujen asioiden tekeminen elämään luottaen.

Hulluus ja suomalainen itsetunto saivat ensin vahvistusta, kun Anita Lehikoinen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä puheellaan kertoi, että perinteinen stereotypia ujoista suomalaisista ei sovi enää lainkaan. Tämän tiedosti niin Lehikoinen, kuin koko yhtenäinen joukko opiskelijoita, jotka olivat kaikki innostuneena paikalla kokemassa uutta. Suomalaisissa löytyy itseluottamusta, ja ennen kaikkea halua pärjätä maailmassa – nyt myös omasta mielestä. Hyvänä pointtina Lehikoinen toi myös esiin, että sosiaalisuus on sivu seikka. Kunhan vain omaa sosiaalisia taitoja, on työpaikkaan haluttu persoona.

Henkisen hyvinvoinnin teemasta päästiin konkreettisempaan, kun Aktian pääekonomisti Heidi Schauman otti aiheekseen, kuinka talous voi tällä hetkellä. Tilastojen läpikäyminen johti pohdintaan, voiko kasvava talous voida hyvin, jos jatkuvasti otetaan lisää velkaa? Onko jatkuva velanotto vain talouden flunssa vai onko se tuhoava syöpä? Tästä osittain katsojia painostavasta näkökulmasta päästiin eteenpäin, kun keskustelu siirtyi siihen, kuinka nuori kauppatieteilijä voi auttaa talouden hyvinvointia. Tukemalla maahanmuuttoa ja syntyvyyttä, kuului vastaus. Hulluja ideoita Schauman kannatti yhtä lailla ajatuksella, että Suomi on hyvinvointivaltio, joka antaa meidän kokeilla ideoittemme rajoja turvallisesti.

Professori Alf Rehn aloitti keskustelunsa särmikkäästi edellisen puhujan Schaumanin epäluuloisia talouskuvia kritisoimalla: ”Miksi esitellä asiat ongelmina, kun ne ovat oikeasti mahdollisuuksia?” Rehn on itse innovaatiosta ja luovuudesta luennoiva tieteilijä, joka haastoi puhujakollegansa lisäksi koko Finnkinon Tennispalatsissa istuvaa yleisöä kysymään itseltään, että tekeekö tällä hetkellä tarpeeksi hulluja asioita. Hän kehotti pohtimaan, minkälainen idiootti sinusta tulisi tulevaisuudessa. Tällä hän tarkoitti absurdeihin inspiraatioihin tarttumista ajatuksella, että idea on hyvä, kun kaikki eivät hyväksy sitä. Parhaimmat ideat ovat niitä, joista ärsyynnytään. Idiootit tekevät asioita silti, näytti se ulospäin loogiselta tai ei.

Kokeilunhaluisuuden lisäksi tulevaisuuden luomisesta Rehn halusi painottaa avoinmielisyyttä. Monesti valitaan muutama mielikuva, jota fanitetaan, ja ei huomioida, että tulevaisuus on monitasoinen ja aina muuttumassa. Se, että fiksaannutaan esimerkiksi Elon Muskin visioihin, kryptovaluuttaan, tai aikanaan Appleen, suljemme silmät lukuisilta muilta mahdollisuuksilta.

Valmentaja Jarkko Haverinen tarjosi opiskelijakuulijoille elämääkin tärkeämpiä hyvinvointivinkkejä. Jokainen ohje kerrottiin tietenkin ilman selittelyjä, juuri niin kuin Haverisen mielestä muutos omaan elämään tulisi tehdä. Omaa puhetta tulisi nimittäin tarkkailla sen verran, että suhtautuu kriittisesti omiin tekosyihin. Tunnenko oloni kiireiseksi, koska itseasiassa haluan olla kiireinen ja luoda näin itselleni tärkeää oloa. Tilanteita ja selittelyä voi olla ihmiskohtaisesti monenlaisia, mutta lopputulokseen olisi päästävä yhtä lailla: asioiden tekeminen hyvällä fiiliksellä.

Kun tekosyyt ja paineet on poistettu ja hyvä fiilis saavutettu, on toiminta eksponentiaalisen tehokasta. Hyvä fiilis ja intuition seuraaminen on sitten muuten niin hyvä arvo, ettei Haverinen ole valmis kompensoimaan sitä rahan takia. Jos joku keikka ei esimerkiksi tunnu oikealta, ei sinne tarvitse vasten omaa tahtoa mennä. Palkinto tulee jotain toista kautta. Nämä vinkit ja kuvat Haverisen entiseltä Hunks-tanssiuralta jättivät sen verran vakuuttuneiksi, että KYPÄ-kansa alkoi pohtimaan yleistä hyvinvointiaan syvemmällä tasolla.

Key Note -puhuja kyberturvallisuusspesialisti Marcus Murray ilmensi sen kaiken mitä päivän aikana oltiin puhuttu järjettömyydestä ja sen omaksumisesta. Tulevat ekonomit saivat pikakurssin hakkerointiin. Se ei tullut ihan yksin, nimittäin järjen sanoja kerrottiin aiheesta lisukkeena. Nykyajan varkaus on monesti kasvotonta ja tapahtuu kaukaa netin kautta. Sen avulla voi kauko-ohjata esimerkiksi sähköautoja ja saunoja tai tarkkailla toisen web-kameraa. Pysäyttäviä uhkia tyynnyteltiin yksinkertaisella ohjeella: Pidä huoli omista salasanoistasi. Tee siitä vaikeasti arvattava ja käytä eri paikoissa eri salasanaa. Salasanat ovat nykyään osa identiteettiämme.

KYPÄ:llä osallistujat ovat kiinnostuneita oppimaan uutta sekä luomaan hyvää yhteishenkeä läpi tapahtuman. Seminaarin jälkeinen iltajuhla ja värikäs seuraavan päivän aerobic-sillis ilmensi tätä täysillä tarjoten viihdettä loppuun asti. Missiossaan tuoda ekonomien alkuja yhteen Suomen Ekonomit onnistuvat mainiosti, ja luovat osallistujilleen arvoa nyt ja tulevaisuutta varten.


Marikka Goyal
Viestintävastaava

4
January
2018
Blogin kategoriat: Vuosijuhlat.
Vujutiimin 2017 kommentteja

Etkö saanut kutsua linnanjuhliin? No nyt sinulla on mahdollisuus päästä järjestämään omat, sillä Porkyn ”linnanjuhlat”, vuosijuhlat vuosimallia 2018, etsivät isäntää ja emäntää. Mitä siellä syötäisiin, kuka esiintyy ja kuka istuu kenenkin vieressä? – Osana vujutiimiä pääsee mukaan vuosijuhlien järjestelyyn aina kutsujen ja menun suunnittelusta plaseeraukseen. Mitä vielä odottelet? Ota vinkistä vaari ja hyppää mukaan kokemaan unohtumaton vujukevät eturivistä käsin.

Vujut on yksi parhaimpia – ellei parhain – tapahtuma lukuvuotena. Vuosijuhlien järjestely alkaa jo tammikuussa. Tehtävää ja järjestettävää riittää varsinkin viimeisillä viikoilla, mutta hallitus ja muu vujutiimi ovat suurena tukena ja turvana järjestelyissä. Mitä vielä odottelet? Ota vinkistä vaari ja hyppää mukaan kokemaan unohtumaton vujukevät eturivistä käsin.

Emännöinti on kaiken sen työn ja stressin arvoista. On mahtava tunne, kun viimein koittaa vuosijuhlapäivä, ja koko alkuvuoden urakka palkitaan sinä iltana. Vieraiden palautteet lämmittävät edelleen. Emännän tehtävänä on myös pitää puhe miehille. Sitä itse jännitin todella paljon, mutta näin jälkikäteen voin sanoa, että sitä on turha liikaa jännittää etukäteen.

Isännän hommassa parasta oli, kun näki vieraiden nauttivan vuosijuhlista, sekä tietysti isännän illan kruunaava puhe naisille. Erityisesti puhe on sellainen hetki, jota sitten on hienoa muistella jälkeenpäin.

  Oona Kylänpää & Kari-Pekka Seppänen
  Emäntä & Isäntä 2017

Seret, nuo vuosijuhlien velikullat. Emännän ja isännän rinnalla työskentelevä kaksikko on yksi tärkeä pala onnistunutta vuosijuhlaviikonloppua. Työ alkaa jo tammikuussa juhlien suunnitelulla osallistumalla vuju-palavereihin. Mitään tiettyä roolia sereillä ei ole, vaan suunnitteluun ja ideointiin voi osallistua kaikella mahdollisella tavalla vain mielikuvitus rajana. Oman osallistumisen laajuus on paljolti siis itsestä kiinni.
Juhlapäivänä seremoniamestarien tehtävät alkavat juhlavieraiden vastaanottamisella cocktail-tilaisuudessa, eli tuttavallisemmin kokkareissa. Tässä tilaisuudessa serejen vaativimpiin tehtäviin kuuluu kepin hakkaaminen ja SSHV:n nimen lausuminen, mutta samalla on myös mahdollisuus päästä juhlan makuun huolehtimalla hallituksen saamien lahjapullojen turvallisesta kuljetuksesta.
Tärkeimmät tehtävät seremoniamestareilla alkavat kuitenkin vasta kokkareiden jälkeen iltajuhlilla. Tehtävät sisältävät vuosijuhlien juontamisen ja aikataulussa pysymisestä huolehtimisen. Työ vaatii tilannetajua sekä luonnollisesti esiintymistaitoa. Viime vuosijuhlien Helan går olikin ikimuistoinen esitys kaksikolta Tomas Saariketo ja Julius Kujala.
Parasta seren tehtävissä on kuitenkin se, kun näkee juhlakansan nauttivan vuoden hienoimmasta tapahtumasta. Myös isännän ja emännän auttaminen heidän laajoissa tehtävissään on palkitseva tunne. Kun vuosijuhlat on saatu tyylikkäästi ja kutakuinkin aikataulussa päätökseen, on sereillä tunnetusti miltei velvollisuus skoolata isosti isäntäparin kanssa onnistuneiden juhlien kunniaksi.
Viime vuoden kokemuksen perusteella voimmekin lämpimästi suositella tehtävää kaikille, joilla on pienintäkään kiinnostusta päästä jättämään oma kädenjälki tulevana keväänä 15-vuotiaan Porkyn vuosijuhliin. Kaikkea ei tietenkään tarvitse valmiiksi osata, vaan apuna on seremoniamestareiden päiväkäsky-tiedosto, sekä meiltä saa tietenkin myös kysyä apua tarpeen tullen.

  Julius Kujala & Tomas Saariketo
  Seremoniamestarit 2017

3
December
2017
Blogin kategoriat: Biletiimi.
Vuoden 2017 Biletiimin kuulumisia

Vuosi biletiimissä/NESU-hallituksessa on ollut todella hauska ja antoisa! On ollut mielenkiintoista päästä mukaan niin järjestötoimintaan ylipäätään, kuin myös tehtäviin kuuluvien tapahtumien järjestämiseen. Tapahtumat ovat antaneet loistavaa kokemusta siitä, mitä opiskelijatapahtumien järjestäminen käytännössä on ja mitä kaikkea on osattava ottaa huomioon, jotta tapahtumat onnistuvat ja osallistujat ovat tyytyväisiä.

Vuosi biletiimissä lähti käyntiin ensimmäisten sitsien järjestämisellä. Kaikki oli uutta ja jännittävää, ja heti alkuvuodesta tulikin istuttua paljon yhdessä ja mietittyä sitä, mitä kaikkea täytyy muistaa. Myös Whatsapp-keskustelu kävi alusta saakka kuumana. Teemaksi valikoitui Jonnet ei muista, jotta päästiin ammentamaan lapsuudesta ja nuoruudesta ja hyödyntämään kaikkia unholaan jääneitä helmiä. Seuraavaksi piti keksiä, missä kyseiset kinkerit ylipäätään järjestettäisiin, miten paikalle saapuva sitsikansa ruokittaisiin, ketkä haluaisimme kunnianarvoisiksi toastmastereiksi luotsaamaan ensimmäistä tapahtumaamme ja kirsikkana kakun päällä se, millaisen merkin osallistujat saisivat ommella haalareihinsa muistoksi sitsaamisesta. Pelkästään näiden keksimisen lisäksi pitäisi vielä pystyä pitämään PorKyn rahakirstun päällä istuva talousvastaava tyytyväisenä.

Tapahtumapäivän lähestyessä jännitys kasvoi ainakin osalla tiimiläisistä lähes sietämättömäksi, vaikkakin järjestelyt etenivät koko ajan hyvässä aikataulussa ja asioita saatiin sovittua ja lyötyä lukkoon. Pientä lisäjännitystä maaliskuun alun tapahtumalle toi valitun sitsipaikan hieman puutteelliset lämmityslaitteistot ja ulkovessat. Luotto tapahtuman onnistumiseen ei kuitenkaan missään vaiheessa horjunut sen suuremmin. Jännitys alkoi laantua, kun päästiin tapahtumapäivään. Huomattuamme, että järjestelyt alkavat olla valmiina ja kaikki pikkuasiatkin on muistettu ottaa huomioon, tuli viimeistään olo, että tästähän tulee aivan huikea tapahtuma. Kun ihmiset tulivat paikalle ja heistä näki, kuinka he nauttivat olostaan, oli tunne aivan mahtava! Jo paikan päällä saatu palaute oli todella positiivista ja tapahtuma olikin kaikkinensa todella onnistunut. Vuosi sai kerrassaan loistavan startin.

Viikkoa ennen omia sitsejä tuli käytyä myös hoitamassa hieman edustustehtäviä NESU-sitseillä Jyväskylässä. Oli todella siistiä lähteä katsastamaan sitsimeininkiä toiseen kaupunkiin varsinkin, kun PorKystä intoutui lähtemään mukaan kolme autollista sitsaajia! Vielä, kun yhden biletiimiläisen lapsuudenkoti tarjosi loistavan paikan sitsikommuunille, oli kokemus kokonaisuudessaan mahtava!

Omien sitsien jälkeen ei ehtinyt edes pientä huonoa oloa puhaltaa pois, kun tapahtumavastaavan kutsu jo kävi sillispalaveriin. Aikaa oli tasan kuukausi, ja tekemistä sen verran, ettei ainakaan tarvitsisi itse keksiä lisää. Sillisjärjestelyihin liittyi myös ulkoista painetta, sillä jatkuvasti kuuli puhetta siitä, miten se on koko vuoden eeppisin ja siistein tapahtuma, josta puhuttaisiin aina seuraavan sillikseen saakka ja hyvän aikaa senkin jälkeen. Suurimpana kokonaisuutena silliksen järjestämiseen kuuluu ruokasponsorien hakeminen, ja tuon kuukauden aikana tulikin soiteltua kauppiaille, ravattua ravintoloissa ja kaupoissa, läheteltyä sähköposteja ja kaiken maailman kirjeitä sen toivossa, että irtoaisi edes jotain pientä tapahtumaamme tarjottavaksi. Ruokien lisäksi piti jälleen keksiä paikka (jonka kanssa olisi voinut mielenterveydellisistä syistä olla liikkeellä jo hieman aikaisemmin kuin n. 2,5 viikkoa ennen tapahtumaa), haalarimerkki, miten sauna ja paljut (!) saadaan paikan päälle ja niin edelleen. Sillikselle on tärkeää keksiä myös jokin tai jotkin aktiviteetit, joilla tapahtumalle saadaan se viimeinen silaus. Näin ollen sillisviikolla oltiinkin tien päällä peräkärryn kanssa hakemassa Tampereelta pomppulinnaa, joka parista romahduksesta huolimatta osoittautui kemujen vetonaulaksi! Edellisen vuoden lattiakatastrofista kauhutarinoita kuulleena myös sillispaikan lattia sai osakseen hämmentävänkin paljon huomiota, ja biletiimin lattianpäällystäjäosaston työnnäyte parkettilattian tuplasuojauksesta ansatsisikin paikan ihmiskunnan merkittävien saavutusten rinnalla jossain pyörän ja hehkulampun välissä.

Jos enne sitsejä ainakin osalla tiimin jäsenistä jännitys kävi lähes sietämättömäksi, oltiin silliksen kohdalla pitkällä sietämättömän puolella. Jännitystä ei yhtään helpottanut se, että edellisiltä vuosilta kuuli tarinoita, joiden mukaan mitään ei kannata hirvittävän tarkkaan suunnitella tai visioida, sillä se tulee menemää pieleen joka tapauksessa. Silliksellä kannattaa kuulemma varautua siihenkin, mihin et edes voisi ikipäivänä kuvitella joutuvasi varautumaan, sillä AIVAN mitä vaan voi tapahtua. Tapahtuma meni kuitenkin huikealla tavalla nappiin. Keli oli vuodenaikaan nähden loistava, ruokaa riitti ja jo mainittu pomppulinna sekä Bollywood-teeman kruunaavat vesipiiput olivat jättimenestys. Olkoonkin, että kohtuukäytön ylärajoilla olleen alkoholinkulutuksen seurauksena piti käydä hieman täydentämässä varastoja (227 euroa, kiitos! Otatko kuitin?) ja muovipöydät kokivat hieman kovia vesipiippujen lämpimistä osista johtuen, jäi silliksestä aivan huikea fiilis ja yhtä huikeat odotukset seuraavaan vuoteen!

Silliksen jälkeen kesätauko tapahtumajärjestelyistä oli enemmän kuin paikallaan. Loppukesään tultaessa oli odotukset aloitusviikosta nousseet jo huimiin korkeuksiin, ja oli aika siirtyä Amazing Pori Racen järjestelyihin. Pientä haastetta toi tiimin jäsenien hajaantuminen ympäri Suomea, mutta järjestelyt saatiin hyvin käyntiin Whatsappin puolella ja tiimin turkulaiset saivat pidettyä ihan livetapaamisenkin, ja mietittyä asioita eteenpäin. Amazing Racen järjestäminen oli jo kertyneen kokemuksen ja hieman pienemmän mittakaavan johdosta enemmän rentoa ja mukavaa puuhastelua, ja järjestelyt etenivätkin kivuttomasti. Taustalla oli koko ajan mieletön into päästä jo aloitusviikon rientoihin ja tutustumaan uusiin pupuihin!

Seuraavana syksyn ohjelmassa olikin toiset sitsit. Suunnittelujen aloittaminen sujui totta kai täysin eri merkeissä, kun oli jo yksi hyvä sitsikokemus takataskussa. Halusimme tietenkin nostaa tasoa viime kerrasta ja kehittää tarjontaa entisestään. Esimerkiksi tällä kertaa päätettiin jo ajoissa, että sitsipaikka olisi sisälämpötilaltaan normaali ja sieltä löytyisi useampi sisävessa. Halusimme myös saada edelliskerran juustohampurilaisen tilalle ihan kunnon lämpimän ruuan, jos mitenkään budjetin rajoissa mahdollista. Tässä kohtaa saimme loistavan yhteistyökumppanin omasta rakkaasta ravintola Sofiasta, joka tarjosi meille loistavat ruuat. Ruoka oli hyvää ja sitä oli aivan liikaa. Kun vielä saimme houkuteltua huikean kokeneet toastmasterit vetämään vielä yhdet sitsit, onnistuimme mielestämme nostamaan tapahtuman vielä uudelle levelille!

Syksyn hämärtyessä kohti marraskuuta olikin jäljellä vielä BT-vuoden grande finale, eli Porky Gaala. Se toi mukanaan jälleen hieman erilaiset vaatimukset ja tarpeet verrattuna aikaisempiin tapahtumiin. Ensimmäinen ja tärkein ero aikaisempiin oli tietenkin tapahtuman arvokkuus. Tällä kertaa ei olisi kyseessä totaalinen haalariperseily, vaan elegantti pukujuhla. Uusina haasteina oli esimerkiksi, miten tapahtumaan saataisiin luotua sen ansaitsema arvokkuus, mistä saadaan meininkiä ylläpitävät esiintyjät ja miten hoidetaan gaalaväelle hieman pikkusuolaista tarjottavaa! Tällä kertaa ei myöskään ollut niin suurta apua edellisvuoden muistoista, sillä tapahtumapaikka oli vaihtunut edesmenneestä Bar Somasta Bar Kinoon.

Hiukan puuduttavasti itseään toistaen, myös gaala meni ainakin omasta mielestämme todella hienosti. Tunnelmaa ylläpitivät PorKyn oma Viola sekä loppuillasta huikea Sax Guy, ja loistavat cocktailpalat järjestyivät kunnianarvoisan puheenjohtajamme johdolla. Erityisen hauskaksi osaksi gaalan järjestämistä osoittautui palkintojen ja kunniamainintojen keksiminen. Pääsimme valitsemaan kategoriat, joissa PorKyn jäsenet saivat äänestää keskuudestaan palkinnot ansaitsevat henkilöt, sekä antamaan itse hieman piikikkäitäkin mainintoja vuoden aikana eri tavoin ansioituneille yhdistyksemme jäsenille. Myös gaalakuvaajan työnjälki oli upeaa, ja gaalaa seuraavalla viikolla olikin mukava palata juhlatunnelmiin kuvien välityksellä.

Kuten jo mainittua, biletiimivuosi oli kaiken kaikkiaan aivan uskomaton kokemus, jota ei vaihtaisi pois mistään hinnasta. Hauskimpina osina BT-työtä nostaisimme esille teemojen ja niihin liittyvien asioiden, kuten koristelujen ja pelien, keksimisen, luonnollisesti sitsiplasujen tekemisen, tapahtumien Facebook-eventtien tekstien kirjoittamisen sekä tietysti sen fiiliksen, kun huomaa juhlijoiden nauttivan täysin rinnoin järjestämistämme tapahtumista. Ainakin yhtenä kehityskohteena mainittakoon se, mitä ei tuntunut vuoden aikana oppivan millään, että valmistelut kannattaa aloittaa ajoissa! Allekirjoittaneilla tuli melkeinpä jokaisen tapahtuman kohdalla enemmän tai vähemmän kiire, ja vaikkakin kiire ja paniikki ovat ehkä niitä parhaita motivaattoreita, on rauhassa tekeminen kuitenkin pidemmän päälle mukavampaa. Ehdottomasti huikein osa vuotta oli kuitenkin ne lukuisat BT-miitit, joiden aikana tuli ala-arvoisen läpänheiton ja muun yleisen typeryyden lomassa välillä tehtyä töitäkin. Huikeassa porukassa toimiminen ei tunnu missään vaiheessa työltä, ja vaikka välillä oksaa taivutettiin kovastikin, ei se missään vaiheessa käynyt lähelläkään katkeamista. Emme voi muuta, kuin lämpimästi ja vilpittömästi suositella vuotta biletiimissä tai nyt omaksi kokonaisuudekseen irtaantuvassa NESU-hallituksessa! Kokemus oli aivan upea, eikä kulunutta vuotta varmasti unohda koskaan.

Best wishes one last time,
BT17

Porin Kylterit ry:n hallitukseen toimikaudelle 2018 ovat ennakkoon hakeneet pesteittäin seuraavat henkilöt

Puheenjohtaja

Emma Kalliola

Vuoden hallitustyöskentelyn jälkeen haluan ehdottomasti jatkaa mukana PorKyn toiminnassa, ja koen voivani tehdä sen parhaiten puheenjohtajan roolissa! Haluan puheenjohtajana ensinnäkin luoda hallitukselle parhaan mahdollisen työympäristön, jossa suunnitella ja toteuttaa ideoita. Olen järjestelmällinen ja huolellinen, mutta myös joustava ja ennen kaikkea hyvä kuuntelija. Pystyn työskentelemään paineen alla ja ajattelen aina, että hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty. Olen myös kuluneen vuoden aikana luonut jo laajat verkostot moniin eri sidosryhmiimme, minkä pohjalta on helppo jatkaa yhteistyötä. Porkyn kokoisessa organisaatiossa näen itse tärkeimpinä ominaisuuksina, joita puheenjohtajalta vaaditaan, hyvät tiimityöskentelytaidot ja pyyteetöntä halua tehdä töitä ainejärjestön hyväksi.

Tomas Saariketo

Pystyn pitämään langat käsissäni tiukoissakin paikoissa ja osaan ottaa muiden näkemykset huomioon. Hallituksen puheenjohtajana kehittäisin etenkin PorKyn suhteita porilaiseen ja satakuntalaiseen elinkeinoelämään.
Näen PorKyn puheenjohtajan tärkeimmän roolin olevan hallituksen työskentelyn koordinoija. Lisäksi puheenjohtajan tärkeimpiä tehtäviä on pitää yllä suhteita niin kylteri- kuin ekonomijärjestöihin. Minulla on erinomaiset edellytykset työskennellä tämänkaltaisissa tehtävissä ja kehittyä hyväksi puheenjohtajaksi, sillä olen opiskeluvuosieni aikana oppinut tuntemaan Porin Kylterit ry:n toimintaa hallituskokemuksen puutteestani huolimatta.
Minusta PorKy saisi puheenjohtajan, jolla on oikeasti halua kehittää porilaista opiskelijaelämää ja yhdistyksemme toimintaa!

Varapuheenjohtaja

Julius Kujala

Olen erittäin kiinnostunut osallistumaan ainejärjestömme toimintaan ja olenkin jo kerännyt kokemusta monenlaisita tehtävistä Porkyssä. Pupu vuonna BT16 antoi ensimmäisen kosketuksen järjestön toimintaan, ja seuraavana vuonna pääsin mukaan vujujen järjestämiseen seremoniamestarin tehtävissä. Hallituksessa toimiminen olisi luonnollinen jatko omistautumiselleni Porkyyn <3

Talousvastaava

Tomas Saariketo

Minulla on jo kokemusta talousvastaavan tehtävistä työelämästä. Lisäksi tietenkin pääaineopintoni laskentatoimen ja rahoituksen parissa tukisivat talousvastaavana toimimista.
Kuitenkin ennen kaikkea vahvuutenani pidän omaa kiinnostustani numeroiden pyörittelemiseen. Minulle esimerkiksi kirjanpidon tekeminen ei ole vain pakollinen tehtävä, vaan oikeasti pidän taloudellista dokumentointia mielenkiintoisena.
Minusta PorKy saisi talousvastaavaksi henkilön, joka tukee hallituksen toimintaa muutenkin kuin pelkästään hoitamalla oman vastuualueensa ja henkilön, joka lähettää maksumuistutukset ajoissa!

Juhani Hietaranta

– Olen toiminut isännöintiyrityksessä kirjanpitäjän/taloushallinnon tehtävissä kolmena kesänä.

– Ymmärrän tehtävän vastuut ja sen vaatimukset.

– Aion hoitaa tehtäväni vastuullisesti ja tarkasti.

Jasper Saarinen

Talousala ja järjestötoiminta on minulle entuudestaan hyvin tuttua. Olen toiminut neljässä eri organisaatiossa talousvastaavana, konsulttina sekä kirjanpitäjänä. Kolme näistä ovat olleet järjestöjä ja yksi Kaarinan Kaupunki. Järjestöistä toisessa jatkan edelleen. Minulla on ikäisekseni pitkä kokemus varsinaisista talousvastaavan työtehtävistä ja pystyn tuomaan Porin Kyltereille uudenlaisia toimintatapoja sekä näkökulmia talouden suunnitteluun sekä käytännön kirjanpitoon. Sen lisäksi että olen kauppatieteiden opiskelija pääaineenani laskentatoimi ja rahoitus, mitä sivuttaa yritysjuridiikka, olen aikaisemmalta koulutukseltani tilinpäätöstaitoinen kirjanpitäjä ja palkanlaskija. Olen luonteeltani enemmän puhuva talousvastaava, kuin hiljainen ja kiukkuinen kirjanpitosetä. Työtapoihini kuuluu aktiivinen kommunikointi hallituksen ja jäsenistön kanssa järjestön taloudellisesta tilanteesta, sekä tarvittaessa toimintakehotusten antaminen. Tiedostan talousvastaavan vastuun järjestötoiminnan keskeisenä toimijana sekä tukirankana ja olen valmis ottamaan tämän vastuun seuraavalle hallituskaudelle.

Olivia Lehtonen

Olen reipas, aktiivinen ja sosiaalinen. Haluan aina olla siellä missä tapahtuu ja olen aidosti kiinnostunut vaikuttamaan sekä näkemään oman työnjälkeni. Haluan kehittää toimintaa ja pitää huolta, että kaikilla on hauskaa. NESU-vastaavana toiminen sopisi minulle täydellisesti, koska tykkään järjestää tapahtumia ja olla itse mukana pitämässä hauskaa. Ehdin jo käydä verkostoitumassakin sitsien lomassa Tallinnassa alkusyksystä. Myös talousvastaavan pesti kiinnostaa minua. Olen ollut kirjanpitäjänä ja haluaisin hyödyntää sekä syventää oppimaani. Olen järjestelmällinen ja tarkka ja helvetin hyvä tyyppi, ainakin omasta mielestä. Yhtäccii hallitukses?!

Yrityssuhdevastaava

Daniel Böning

Olen järjestötoiminnasta erittäin kiinnostunut ja lisäksi tykkään touhuta asioiden parissa yhteisen hyvän vuoksi. Kuluvan syksyn aikana sain kipinän hakea hallitukseen yrityssuhdevastaavaksi haalaritiimissä aktiivisessa roolissa toimimisen myötä, sillä olen nauttinut siihen liittyvien asioiden hoitamisesta todella paljon. Tästä olisikin hyvä siirtyä hieman vaativampaan rooliin hallitukseen ja päästä hoitamaan sekä kehittämään koko ainejärjestömme asioita. Uskon olevani sopiva tähän tehtävään, koska olen aktiivinen, ahkera ja oma-aloitteinen tämänkaltaisten asioiden suhteen. Koen motivaationi olevan myös korkea toimia tässä tehtävässä. Lisäksi takataskussa olisi muutama kehitysidea mitä lähteä kokeilla viemään eteenpäin, jos minut valittaisiin hallitukseen

Miikka Uotila

Olen aina tykännyt myyntihommista ja nyt olisi oiva mahdollisuus päästä tekemään juuri sitä. Sponsoreiden hankinta ei myöskään ole vierasta, sillä olen jääkiekkoa pelatessani päässyt hankkimaan sponsoreita joukkueen hyväksi. Olen myös sanavalmis mies ja nopea oppimaan, mitkä näen tässä tehtävässä ehdottomiksi vahvuuksiksi. Opintoni ovat sujuneet niin hyvin, että voin sitoutua tehtävään täysillä. Asenteeseeni kuuluu, että hommat hoidetaan aina ajallaan mahdollisimman hyvin. Isäni omistaa myös yrityksen, jonka takia hänellä on paljon suhteita muihin yrityksiin ja voisin myös itse hyödyntää juuri näitä muita yrityksiä sponsoreiden hankinnassa. Sopisin myös hyvin hallitukseen, sillä tulen kaikkien kanssa toimeen ja haluan omalla panostuksellani parantaa meidän opiskelija-yhteisöämme. Lisäksi olen lähes Porilainen, joten vietän paljon aikaa myös viikonloppuisin täällä Suomen sydämessä.

Tapahtumavastaava

Kaisa Pietilä

Olen sopivin henkilö tapahtumavastaavan tehtäviin, koska minulta löytyy paljon uusia ideoita ja innostus hallitustoimintaa ja erityisesti tätä pestiä kohtaan nousi jo viime talvena. Biletiimissä/NESU-hallituksessa toimiminen antoi paljon kokemusta tapahtumien järjestämisestä ja vuoden aikana huomasi mikä oikeasti toimii ja mikä ei. Aina on varaa parantaa ja uudistua!
Biletiimin/NESU-hallituksen myötä innostus ja tahto tapahtumavastaavan tehtäviin on entisestään kasvanut, kun on saanut seurata hallitustoimintaa läheltä. Vaikka minulla olisi monta rautaa tulessa samaan aikaan, niin silti minulla pysyy langat käsissä ja teen hommani huolellisesti ja kunnolla loppuun asti. PorKy on antanut minulle paljon reilun vuoden aikana ja tiedän, että minulla on paljon annettavaa PorKylle! Valitsemalla minut vuoden 2018 hallitukseen, PorKy saa ehtymättömän ideapankin ja energiapakkauksen, jonka toteuttamat tapahtumat eivät jää yhdeltäkään opiskelijaltamme väliin 8)

Marikka Goyal

Olen viimeisen vuoden toiminut Porkyn Biletiimissä ja saanut innostusta jatkaa järjestötoiminnassa! Olen nauttinut kokemuksesta täysillä ja minulla riittää myös paljon ideoita ja taitoja hallitusvuotta varten. Olen ihmisenä asioiden mahdollistaja ja niiden tehokas toteuttaja. Haluan luoda hienoja juttuja oli kyse sitten minkä vain tapahtuman järjestämisestä. Osaan hyvin organisoida töitäni ja kommunikoida tiimissä. Ice Ice Baby

Koulutuspoliittinen vastaava

Linda Laaksonen

Olen todella kiinnostunut hallitustoiminnasta ja minulta löytyy paljon motivaatiota päästä kehittämään ainejärjestömme toimintaa. Olisin hyvä valinta kopoksi, sillä olen ihmisenä sosiaalinen ja helposti lähestyttävä sekä osaan toimia hyvin ryhmässä. Haluan myös päästä kehittämään ja haastamaan itseäni, ja uskonkin hallitustoiminnan antavan minulle tähän loistavan mahdollisuuden. Kopon tehtävissä minua kiinnostaa erityisesti mahdollisuus päästä vaikuttamaan ja kehittämään opiskeluympäristöämme jatkuvasti paremmaksi paikaksi. Haluan tuoda opiskelijoiden mielipiteitä esille ja viedä heidän ehdotuksiaan eteenpäin, jotta meidän yksiköstä saadaan kaikille paras mahdollinen paikka opiskella. Olisi myös mielettömän hienoa päästä järjestämään ulkomaan excu ja lupaankin, että jos minut valitaan vuoden 2018 hallituksen koulutuspoliittiseksi vastaavaksi, excusta tulee vähintäänkin yhtä huikea reissu kuin viime vuosina!

Christian Ström

Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen olen huomannut olevani kiinnostunut yliopistomme opiskelumahdollisuuden ja tapojen kehittämisestä sekä. uusien opiskelijoiden sopeutumisesta. Ensimmäisellä viikolla tarjotuilla tiedoilla ja perehdytyksellä on suuri merkitys opiskelijoiden sopeutumisessa ja haluan olla kehittämässä sitä sekä muuta opiskeluja hyödyttävää toimintaa. Lisäksi tulevan valintakoeuudistuksen vuoksi on erityisen tärkeää että uudet opiskelijat saadaan mukaan opiskelu ja ainejärjestö toimintaan. Nykyisin toimiessani Kv-tutorina olen myös saanut paljon kokemusta sellaisten henkilöiden perehdyttämisestä koulumme toimintaan joilla on jo pohjalla hyvin erilainen oppimistausta.

Sosiaalipoliittinen vastaava

Jasper Saarinen

Järjestötoiminta on minulle hyvin tuttua jo entuudestaan ja Sosiaalipoliittisena vastaavana pystyisin tuomaan Porin Kyltereille omaa järjestöosaamistani erilaisten sosiaalipoliittisten työtehtävien muodossa. Itse sosiaalipoliittisena vastaavana toimiminen on myös tullut tutuksi auttaessani nykyistä istuvaa sosiaalipoliittista vastaavaa erilaisissa työtehtävissä. Sosiaalipoliittinen vastaava pyrkii pitämään huolen jäsenistön terveydestä niin urheilun kuin kulttuurin merkeissä. Itse olen helposti lähestyttävä ja lempeä nuori mies, kenelle kuka tahansa voi tulla juttelemaan. Ja kahvihetkihän ihmisiä kiinnostaa myös? Minut tunnetaan mielenkiinnostani kahvia kohtaan ja olenkin kahvin suurkuluttaja. Arvostan hyvää kahvia ja näen sen eteen myös vaivaa. Laitan itse paljon ruokaa, mutta olen erityisesti erikoistunut jälkiruokiin ja en malta odottaa, että pääsen jakamaan herkullisia teoksiani jäsenistön kanssa.

Webmaster

Tuomas Laurila

Vaikka PorKyn nettisivut ovatkin nyt sisällöltään ajantasalla, on niissä silti vielä paljon kehitettävää. Nettisivujen tekeminen on ollut harrastuksenani lukiosta lähtien, ja uskoisinkin, että pystyisin vielä tuomaan PorKyn sivuille jotain uutta. Lisäksi yhden hallitusvuoden kokemus auttaa minua tehokkaammin tukemaan myös muita hallituksen jäseniä heidän toimissaan, kun tietyt toimintamallit ovat nyt itselleni tuttuja.

NESU-Vastaava

Lauri Airio

Olen Porkyläinen henkeen ja vereen. Mielestäni Porky ei missään nimessä ole ainoastaan ainejärjestö, joka tiedetään ainoastaan nimeltä. Porky on perhe, ja ennen kaikkea elämäntapa sinä aikana, jona Porkyyn kuuluu. Haluan tuoda esille tätä hallitustyölläni, niin vanhoille, kuin uusillekin opiskelijoille.

Syy siihen, miksi olen sopivin henkilö hakemaani tehtävään on se, että NESU-vastaavana pystyn vaikuttamaan niihin asioihin, jotka minua eniten kiinnostavat. NESU on mielettömän suuri yhteisö ja tähän yhteisöön kuuluminen, ja sen asioiden ajaminen olisi suuri kunnia. NESUn rooli Porkyssä on aiempina vuosina ollut pienempi, mutta tulevien uudistusten myötä, se tulee kasvamaan merkittävästi. Mielestäni olen tähän sopiva henkilö, koska osaan kunnioittaa NESUn perinteitä mutta minulla on myös suuri halu kehittää tätä toimintaa ajankohtaisempaan muotoon.

Mielestäni NESU-vastaavalta vaaditaan ulospäinsuuntautuneisuutta, yhteisöllisyyttä ja innovointi- sekä organisointikykyä. Koen olevani henkilö, joka omaa näitä vaadittavia ominaisuuksia ja osaa myös käyttää niitä tavalla, joka hyödyttää koko Porkyn yhteisöä, mutta ottaa myös kaikki yhteisön jäsenet huomioon.

NESU-vastaavan tärkeimmät tehtävät liittyvät uonnollisesti sitseihin. Sitsit ovat mielestäni ehdottomasti opiskelijabileiden parasta antia. Yksiäkään sitsejä väliin jättämättä, ja muutamat toustanneena, on minulle muodostunut vahva kuva siitä mitä sitsit ovat, mutta myös mitä haluaisin niiden olevan. Suurin kehityskohta on mielestäni sitsiyhteistyö muiden ainejärjestöjen kanssa. Mikäli minut valitaan, haluaisin lisätä yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa.

Hallitukseen tuon ennen kaikkea oman ulospäinsuuntautuneen ja iloisen persoonani, mutta myös halun kehittää ja viedä asioita eteenpäin.

Porky rokkaa ja Jeesus ohjaa!

Stina Seitsonen

Olen 2. vuosikurssin opiskelija ja ollut Biletiimissä/NESU-hallituksessa tämän vuoden. Olen sopivin henkilö NESU-vastaavaksi, koska olen todella kiinnostunut kehittämään PorKy:n NESU-toimintaa vielä näkyvämmäksi. Biletiimissä/NESU-hallituksessa toimiminen innosti minut hakemaan tähän pestiin, koska varsinkin sitsien järjestäminen on ollut super hauskaa ja tykkään verkostoitua uusien ihmisten kanssa. Hallitustoiminta kiinnostaa minua, koska minulla on paljon uusia ideoita ja tykkään olla mukana PorKy:n toiminnan kehittämisessä. Olimme tämän vuoden alussa edustamassa PorKy:ä Oulussa NESU-dageneilla, ja reissussa parasta oli se, kun pääsi tutustumaan uusiin samanhenkisiin ihmisiin ja viemään meidän sitsiperinteitämme eteenpäin. Biletiimissä/NESU-hallituksessa toimiminen on antanut arvokasta kokemusta tiimityöskentelystä sekä organisointitaidoista. Biletiimi/NESU-hallitus antoi paljon ja minulla on vielä paljon annettavaa ainejärjestömme hallitustoimintaan.

Olivia Lehtonen

Olen reipas, aktiivinen ja sosiaalinen. Haluan aina olla siellä missä tapahtuu ja olen aidosti kiinnostunut vaikuttamaan sekä näkemään oman työnjälkeni. Haluan kehittää toimintaa ja pitää huolta, että kaikilla on hauskaa. NESU-vastaavana toiminen sopisi minulle täydellisesti, koska tykkään järjestää tapahtumia ja olla itse mukana pitämässä hauskaa. Ehdin jo käydä verkostoitumassakin sitsien lomassa Tallinnassa alkusyksystä. Myös talousvastaavan pesti kiinnostaa minua. Olen ollut kirjanpitäjänä ja haluaisin hyödyntää sekä syventää oppimaani. Olen järjestelmällinen ja tarkka ja helvetin hyvä tyyppi, ainakin omasta mielestä. Yhtäccii hallitukses?!

 • Viimeisimmät artikkelit

 • Kategoriat

 • Arkistot