Yhdistyksen säännöt

Yhdistyslaki (503/1989) säätää, että rekisteröidyllä yhdistyksellä tulee olla hyväksytyt säännöt. Sääntöjen perusteella määritetään mm. yhdistyksen nimi ja tarkoitus, sekä säädetään hallituksen jäsenten määrästä ja toimikaudesta. Lisäksi säännöissä säädetään, milloin ja miten yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset on kutsuttava koolle. Yhdistyksen sääntöjen määräykset ovat pakottavia.
Porin Kylterit ry:n säännöt 2017

Ohjesääntö

Lakisääteisten sääntöjen lisäksi Porin Kylterit ry:llä on täydentävä ohjesääntö. Ohjesäännössä määritetään hallituksen työjärjestys ja taloudenhoidon periaatteet. Ohjesääntö sisältää myös lippu- ja merkkiohjesäännöt sekä määräykset ansiomerkkien ja muiden huomionosoitusten myöntämisestä. Myös Perinneseuran ylläpitäminen kuuluu ohjesäännön piiriin. Ohjesäännön määräykset ovat neuvoa-antavia.
Porin Kylterit ry:n ohjesääntö 2013

Vuosittainen toimintasuunnitelma

Porin Kylterit ry:lle laaditaan vuosittainen toimintasuunnitelma, joka vahvistetaan seuraavalle vuodelle yhdistyksen syyskokouksessa yhdessä uuden hallituksen valinnan kanssa. Toiminta suunnitelma sisältää hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja toimikuntien vastuualueiden määritykset, ja edustuksien valitsemiset. Yhteistyöasioiden painopisteet ja vastuualueet määritetään erikseen edustuksien lisäksi. Toimintasuunnitelmassa myös määritetään vuoden aikaisen toiminnan tavoitteet ja mahdolliset erityiset vuosikohtaiset painopisteet.
Porin Kylterit ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Ilmoittautumisehdot

Porin Kylterit ry järjestää usein tapahtumia, jotka edellyttävät ilmoittautumista, ja tapahtumat ovat usein maksullisia. Usein jo hyvissä ajoin ennen tapahtumaa yhdistyksen on vahvistettava osallistujamäärä, ja suoritettava tähän liittyvät maksut. Tämän vuoksi on nähty tarpeelliseksi, että yhdistyksellä on kirjalliset ehdot, joissa määritetään ilmoittautumiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Ilmoittautuja hyväksyy nämä ehdot aina ilmoittautuessaan Porin Kylterit ry:n tapahtumaan.
Porin Kylterit ry:n ilmoittautumisehdot 2018