Yhdistyksen kokoukset

Porin Kylterit ry:llä on vuodessa vähintään kaksi sääntömääräistä kokousta, yksi keväällä ja toinen syksyllä. Yhdistyksen kokouksessa päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen jäsenet. Yhdistyslain mukaisesti kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava, että kokouksen päätöksistä laaditaan asianmukainen pöytäkirja. Yhdistyslain mukaisesti yhdistyksen jäsenillä on oikeus saada nämä pöytäkirjat nähtäväkseen.

Hallituksen kokoukset

Porin Kylterit ry:n hallitus kokoontuu yleensä viikoittain päättämään ajankohtaisista asioista. Näissä kokouksissa päätetään hallituksen sisäisesti kulloinkin esityslistalle hallituksen jäsenten taholta nostetuista yhdistystä koskevista asioista. Hallituksen kokousten pöytäkirjat eivät ole julkisia,  joskin yhdistyksen jäsenellä on oikeus saada ote itseään koskevista pöytäkirjan osista.