Linkki strategian esittelyyn: Strategia 2020-2024: ”PorKy kokoaan suurempana.”

Olemme jo pidemmän aikaa PorKyssä halunneet laatia suuntaviivoja tulevaisuudelle. Olemme halunneet laittaa sanoiksi sen, mitä me olemme, miksi olemme ja mihin suuntaan tahdomme mennä. Tartuimme tuumasta toimeen ja niin yhdeksi pääpainopisteeksi vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan kirjattiin pitkän aikavälin strategian laatiminen.

Perustimme keväällä 2019 strategiatyöryhmän, joka koostui pitkälti Perinneseuran jäsenistä. Työskentelimme strategian laatimisen parissa läpi syksyn muun muassa toteuttamalla monia haastatteluita ja keskustelemalla useiden eri tahojen kanssa. Pyrimme koko prosessin ajan läpinäkyvyyteen niin, että mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua strategiatyöhön, varsinkin kaikkein tärkeimmällä: jokaisella jäsenellä.

Kuultujen mielipiteiden ja kokemusten pohjalta määrittelimme ensin PorKyn mission ja vision, sekä arvot, jotka toimivat kaiken toimintamme perustana. Nämä kantavat vuodesta toiseen, toisin kuin viideksi vuodeksi laaditut strategiset pääpainopisteet. Haastatteluissa ja strategiatyöpajoissa nousi esiin tiettyjä toiveita ja pieniä kipukohtia, jotka kokosimme parhaamme mukaan näiksi strategian kolmeksi pääpainopisteeksi: hyvinvoiva kylteri, unohtumattomien hetkien yhteisö ja uskottava vaikuttaja.

Tämä yhdistyksen syyskokouksen hyväksymä strategia vuosille 2020–2024 kantaa nimeä PorKy kokoaan suurempana, jolla haluamme korostaa oman järjestömme ainutlaatuisuutta, ja sitä, miten näemme pienuutemme voimavaranamme. Yhdessä voimme olla kokoamme suurempi.

Emma Kalliola
Strategiatyöryhmän jäsen