Porin Kyltereiden hallitus on sinua ja juuri sinua varten.
Kiinnitä turvavyösija nauti tulevasta vuodesta, sillä me takaamme, että siitä tulee todella vauhdikas!

Hallitus valitaan sääntömääräisessä kalenterivuodeksi kerrallaan vastaamaan yhdistyksen toiminnasta ja edustamaan koko jäsenistöä. Se koostuu 10 jäsenestä. Hallituksen alla toimivat PorKyn NESU-hallitus, myynti- ja markkinointitiimi, tutorit, haalaritiimi ja häirintäyhdyshenkilöt. Hallitus kokoontuu noin kerran viikossa päättämään yhdistyksen asioista patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymien sääntöjen sekä yhdistyksen oman ohjesäännöstön mukaisesti. Sääntömääräisiä, koko jäsenistölle tarkoitettuja kokouksia yhdistys pitää yhden keväällä ja toisen syksyllä.

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa, huolehtia sen hallinnosta sekä valvoa PorKyn ja sen jäsenten etuja sekä voimassaolevien sääntöjen noudattamista. Hallitus myös pitää yhteyttä yhdistyksen eri sidosryhmiin, joita ovat esimerkiksi Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopiston ylioppilaskunta ja Suomen Ekonomit sekä muut opiskelijayhteisöt. PorKyn hallitus järjestää tapahtumia, juhlia, kotimaan ja ulkomaan ekskursioita, yhteisiä kokoontumisia sekä myötävaikuttaa opiskelijoiden hyvinvointiin. Lisäksi hallituslaiset huolehtivat opiskeluun ja opiskelijan asemaan liittyvistä asioista toimimalla erilaisissa työryhmissä sekä ottamalla kantaa asioihin. Hallituksen tärkein tehtävä on PorKyn jäsenistön edunvalvonta.

Hallituksen kokoonpano 2020

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja toimii Porin Kyltereiden edustajana erilaisissa yhteyksissä. Tehtävänänä on koordinoida muiden hallituslaisten työskentelyä, valmistella kokoukset sekä toimia niiden puheenjohtajana.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja edustaa Porin Kyltereitä erilaisissa yhteyksissä ja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä hänen ollessa estynyt. Lisäksi VPJ toimii sihteerinä, jossa toimenkuvaan kuuluu muun muassa pöytäkirjojen laatiminen.

Talousvastaava

Talousvastaavan tehtäviin kuuluu kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatiminen sekä pitää huolta siitä, että yhdistys pysyy budjetissa. Toisin sanoen talousvastaava katsoo, että tilit täsmäävät ja että talouspuolella kaikki on kunnossa.

Yrityssuhdevastaava

Yrityssuhdevastaavan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Porin Kyltereiden suhteita elinkeinoelämään.

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava vastaa PorKyn järjestämistä juhlista. Tapahtumavastaava organisoi Karhupoikkarit, beer pong-tapahtumat, silliksen ja PorKy Galan. Lisäksi tapahtumavastaava koordinoi biletiimin toimintaa.

Viestintävastaava

Viestintävastaavan tehtäviin kuuluu PorKyn näkyvyyden ylläpito ja jäsenistölle tiedottamisen eri tehtävät sekä markkinointitiimin koordinointi. Näkyvin viikottainen tehtävä on viikkotiedotteen tekeminen ja sen lähettäminen. Viestintävastaava organisoi myynti- ja markkinointitiimin toimintaa.

Koulutuspoliittinen vastaava (Kopo)

Koulutuspoliittisen vastaavan tehtäviin kuuluu opiskelijoiden edunvalvonta ja opetuksen kehittäminen. Kopo pitää myös yllä tenttiarkistoa, järjestää ulkomaan ekskursion sekä vastaa tutoroinnista.

Sosiaalipoliittinen vastaava (Sopo)

Sosiaalipoliittinen vastaava pyrkii pitämään huolta jäsentemme hyvinvoinnista vastaamalla urheilu- ja kulttuuritapahtumista. Sopo järjestää muun muassa viikottaisen kahvihetken, jonne kaikki jäsenemme ovat tervetulleita.

NESU-vastaava

NESU-vastaavan toimiin kuuluu NESU-asiat Porissa sekä muiden koulujen järjestämistä NESU-tapahtumista tiedottaminen. Tärkein tehtävä on saada jäsenet tapaamaan muidenkin kaupunkien kyltereitä luoden verkostoa tulevaisuuttanne varten, ja missäpä se paremmin onnistuisi kuin muissa kaupungeissa sitsaamalla?

Projektivastaava

Vuoden 2019 hallitukseen ensimmäisen kerran valitun projektivastaavan vastuutehtäviä ovat kaksi projektia, joista hän pääasiallisesti vastaa; Yrjönkadun Appro ja vuosijuhlat. Projektivastaava toimii toimikautensa vuosijuhlien isäntänä/emäntänä ja rekrytoi ympärilleen vujutiimin, toimien linkkinä hallituksen ja vujutiimin välillä.

Organisaatiokaavio