Ohjesäännön mukaan Perinneseuran tarkoituksena ja tehtävänä on vaalia porilaisten kauppatieteilijöiden perinteitä ja huolehtia yhdistyksen toiminnan jatkuvuudesta. Perinneseuran tehtäviä hoitavat vanhat hallitustoimijat. Puheenjohtajana toimii edellisen vuoden hallituksen puheenjohtaja, ellei toisin päätetä. Vanhat puheenjohtajat kuuluvat Perinneseuraan automaattisesti. Ohjesäännössä sanotaan myös, että Perinneseuran jäseniksi voidaan valita yhdistyksen toiminnassa ansioituneita jäseniä. Perinneseuran jäsenyys päättyy valmistumisen yhteydessä. Järjestömuisti on kuitenkin kovin lyhyt, joten jo valmistuneiden mukana pitäminen toiminnassa saattaa olla perusteltua yhdistyksen edun vuoksi.

Perinneseura kokoontuu ohjesäännön mukaan vähintään 1–2 kertaa vuodessa, mutta todellisuudessahan tämä tapahtuu lähinnä käymällä keskusteluita etänä netin välityksellä. Joka vuosi käydään vähintäänkin keskustelu vuosijuhlissa jaettavista huomionosoituksista. Hallitus tekee esityksen Perinneseuralle, jota Perinneseura joko puoltaa, tai vastustaessaan tekee vastaehdotuksen. Päätös on loppupeleissä istuvalla hallituksella, mutta Perinneseura esittää kantansa. Perinneseura voi muissakin tilanteissa tehdä esityksen hallitukselle, mikäli sillä on jotain huolia ja murheita tai kehitysehdotuksia yhdistyksen toimintaan liittyen.

Vuonna 2019 Perinneseuralla oli myös tärkeä rooli osana strategiaprosessia. Perinneseuran kesken käytiin aktiivista keskustelua liittyen strategiaan, ja suurin osa strategiatyöryhmän jäsenistä koostuikin Perinneseuran jäsenistä. Järjestimme myös ensimmäistä kertaa pitkään aikaan Perinneseuran kahvihetken, ja pyrimme tuomaan Perinneseuraa lähemmäs jäsenistöä.

Mikäli olet itse kiinnostunut Perinneseuran toiminnasta, mutta jäsenyys ei sinulle automaatiolla kuulu, ota ihmeessä yhteyttä Perinneseuran puheenjohtajaan eli edellisen kauden PorKyn puheenjohtajaan. Ajatuksia ja mielipiteitä otetaan aina mielellään vastaan, ja toiminnasta kiinnostuneita voidaan esittää seuran jäseniksi.

Emma Kalliola
Perinneseuran puheenjohtaja 2019

Jäsenasioissa voit olla tänä vuonna yhteydessä Christian Strömiin (vuoden 2020 Perinneseuran puheenjohtajaan).