PorKy:n alumnien määrä kasvaa vuosi vuodelta, ja haluamme pitää suhteita yllä myös opintonsa päättäneisiin entisiin jäseniin. Tavoitteena on järjestää säännöllisiä alumnitapahtumia sekä rakentaa yhteistyöverkostoja, joiden tarkoituksena on pitää Porin Kylterit lämpimästi mielessä ja osana ekonomin identiteettiä myös opiskeluajan päättymisen jälkeen.