tyy
Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö kuuluu Turun yliopistoon, koska Turun kauppakorkeakoulu ja Turun yliopisto yhdistyivät vuoden 2010 alussa. Yhdistymisestä huolimatta yksikkömme nimi on edelleen Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö.

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) on vuonna 1922 perustettu Turun yliopiston opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, johon jokainen Turun yliopiston opiskelija automaattisesti kuuluu. Jäseniä TYYssä on yhteensä noin 15 000. Toimintaa on Turussa, Raumalla ja Porissa.

Ylioppilaskunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, jonka toimikausi on kaksi vuotta. Edustajistossa on 41 jäsentä, jotka valitaan vaaleilla. Vaaleissa voivat äänestää ja asettua ehdolle kaikki ylioppilaskunnan jäsenet. Porin yksikön edustajia vuoden 2016 alusta ovat Aleksi Olander ja Antti-Jussi Vesa. Edustajisto päättää, mitä ylioppilaskunta tekee. Tätä valtaa se käyttää määrittelemällä kuinka paljon rahaa mihinkin käytetään, toisin sanoen hyväksymällä vuoden talousarvion, ja päättämällä mihin asioihin ylioppilaskunta vuoden aikana keskittyy, eli hyväksymällä toimintasuunnitelman.

Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus hoitaa ylioppilaskunnan juoksevia asioita sekä vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallitus edustaa ylioppilaskuntaa ulospäin, valvoo ylioppilaskunnan hallintoa sekä käyttää yleistä toimeenpanovaltaa ylioppilaskunnan sääntöjen ja edustajiston päätösten asettamissa rajoissa. Kaikesta toiminnastaan hallitus vastaa edustajistolle. Edustajisto valitsee myös ylioppilaskunnan pääsihteerin ja Turun ylioppilaslehden päätoimittajan.

Edustajiston kokoontuu Turussa, joka kuukauden viimeinen keskiviikko ja kokouksia saa tulla seuraamaan kaikki Turun yliopiston opiskelijat.