Porin Kylterit ry:lle on tärkeää pyrkiä turvaamaan jäsentensä ja asiakkaidensa yksityisyys. Tämän vuoksi järjestö noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä parhaan ymmärryksensä mukaisesti.

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018. Tämän jälkeen kaikkien henkilötietorekistereitä ylläpitävien tai käsittelevien tulee noudattaa asetuksen vaatimuksia. Asetus vaatii kaikkia toimijoita tarkastelemaan omia prosessejaan rekistereissä olevien tietojen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. Rekisteröidyn osalta asetus antaa oikeuden tarkastaa omat rekistereissä olevat tietonsa, vaatia tietojen korjaamisesta tai niiden unohtamista.

Porin Kylterit ry ylläpitää ja käsittelee henkilötietorekistereitä. Yhdistyksen jäsenrekisteri ylläpidetään Suomen Ekonomien toimesta, ja tämän rekisterin osalta Porin Kylterit ry on tietojen käsittelijänä. Jäsenrekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti vain yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa. Porin Kylterit ry toimii lisäksi rekisterinpitäjänä Webropolin kautta kerättävissä ilmoittautumisissa. Tämän rekisterin tietoja käytetään palveluiden ja tuotteiden tuottamisessa.

Tarkemmat tiedot rekistereiden tietosisällöistä ja rekisteröidyn oikeuksista löydät tietosuojaselosteista: