Vuoden 2021 hallitus on valittu 18.11.2020 PorKyn syyskokouksessa! Oikein paljon onnea kaikille uusille hallituslaisille 🥰 Hallitus aloittaa toimintansa tammikuussa 2021.

Puheenjohtaja: Anton Venäläinen


Varapuheenjohtaja: Janina Kolkka


Talousvastaava: Elina Virolainen


Yrityssuhdevastaava: Silvia Saloniemi


Tapahtumavastaava: Joonatan Rantala


Koulutuspoliittinenvastaava: Tommi Suominen


Sosiaalipoliittinenvastaava: Ella Fonsén


Viestintävastaava: Aki Strengell


NESU-vastaava: Olga Tuominen


Projektivastaava: Iida Halonen

Kaikkiin altistuneisiin ollaan mahdollisimman pian yhteydessä Porin perusturvasta ja heidät asetetaan 10 päivän karanteeniin altistumisajankohdasta lähtien. Tartunnan lähde on Satakunnan ulkopuolelta.

- Pointerin osalta lisätiedustelut voi esittää Sami Lampolalle (0451121666, sami.l.lampola@utu.fi)

- UCPorille kohdistuvat tiedustelut Porin yliopistokeskuksen johtaja Tarmo Lippingille (0408262860, tarmo.lipping(at)ucpori.fi).

Varotoimena opiskelijoiden työskentelytila (August) suljetaan välittömästi 30.10.-1.11. väliselle ajalle. Kirjastosta voi edelleen lainata ja palauttaa kirjoja, mutta turhaa oleskelua tiloissa tulee välttää.

Koska altistumiset ovat tapahtuneet vapaa-ajan toiminnassa ja yliopiston opetus on tapahtunut etänä, yliopistokeskuksen tiloissa ei ole välitöntä tartuntavaaraa.

LUE KOKO TIEDOTE TÄÄLTÄ.

Kevätlukukausi järjestetään pääasiassa etäopetuksena

Etäopetus ja -opiskelu jatkuu Turun yliopistossa myös kevätlukukaudella 2021 turvallisuuden varmistamiseksi. Pienryhmäopetuksessa ja ohjaustilanteissa voidaan toteuttaa lähiopetusta myös hybridimallilla.

Rehtori Jukka Kola on 23.10.2020 linjannut, että koronatilanteen vuoksi Turun yliopistossa jatketaan pääosin etäopetusta ja -opiskelua koko kevätlukukauden (3. ja 4. periodi) ajan. Välttämätöntä lähiopetusta voidaan järjestää kaikilla Turun yliopiston kampuksilla. Opetusta ja ohjausta voidaan toteuttaa pienryhmille myös nk. hybridimallilla.

– Opetusjärjestelyistä linjataan nyt koko kevään osalta, koska opiskeluun ja opetukseen halutaan taata mahdollisimman paljon suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta. Viime keväänä jouduttiin päätös etäopetukseen siirtymisestä, samoin kuin etäopetusjärjestelyt, tekemään hyvin lyhyellä varoitusajalla ja tällä varhaisella ohjeistuksella pyrimme välttämään nyt sen, Kola sanoo.

Päätöksellä halutaan myös varmistaa opiskelun turvallisuus. Yliopisto seuraa tarkasti koronatilanteen kehittymistä, ja ohjeistusta voidaan tarkentaa kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla.

Opetuksessa huolehditaan turvallisuudesta ja terveydestä

Kaikessa lähiopetuksessa otetaan huomioon turvallisuus, ja opetuksen järjestämisessä noudatetaan yliopiston tila- ja turvallisuusohjeita.

Tiedekunnilla on velvollisuus tutustua Työterveyslaitoksen riskiarviointiohjeeseen käydessään läpi opintojaksovalikoimaa, joka suunnitellaan toteutettavaksi hybridimallilla. Tämä siitä syystä, että henkilökunnassa sekä heidän läheistensä joukossa on riskiryhmään kuuluvia.

Tiedekunnat määrittelevät välttämättömän lähiopetuksen

Kaikilla kampuksilla noudatetaan valtioneuvoston linjausta siitä, että välttämätöntä lähiopetusta voidaan järjestää.

Turun yliopistossa välttämättömäksi lähiopetukseksi katsotaan laboratorio- ja kenttäopetus, sekä eri tavoin toteutetut pienryhmäopetus- ja ohjaustilanteet, joissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta ja suojajärjestelyjä.

Tiedekunnat ja erillislaitokset tarkentavat itsenäisesti sen, minkä katsovat välttämättömäksi lähiopetukseksi ja mitä tarjotaan pienryhmä- ja ohjaustilanteissa hybridimallilla. Tämän lisäksi huolehditaan yllä mainitun linjauksen mukaisesti siitä, että opiskelija saa ohjausta myös lähitilanteessa sitä tarvitessaan.

Eri aloilla on luonnollisesti eri määrä välttämättömäksi katsottavaa lähiopetusta johtuen koulutusten rakenteista ja niissä tuotettavista kelpoisuuksista.

Lähiopetusta hybridimallilla opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtien

Lähiopetusjärjestelyissä, mukaan lukien pienryhmäopetus ja ohjaustilanteet, noudatetaan hybridimallia, eli tarjotaan mahdollisuus sekä etä- että lähiopetustilanteeseen. Tämä siksi, että osa opiskelijoista ja heidän läheisistään kuuluvat riskiryhmiin. Samalla huolehditaan opiskelijoiden hyvinvoinnista, heitä kuullaan ja tarvittaessa ohjataan ottamaan yhteyttä yliopiston hyvinvointipalveluihin.

Silloin, kun kyse on sellaisesta välttämättömästä opetuksesta, joka on osaamistavoitteiden saavuttamiseksi järjestettävä erityistiloissa ja lähiopetuksena (esimerkiksi lääketieteellisen alan koulutukset, laboratoriotyöt, psykologian alaan kuuluva kliininen opetus, taito- ja taideaineiden opetus), ei välttämättä voida tarjota hybridimallin mukaisia suoritustapavaihtoehtoja.

Kaikille opiskelijoille tulee tarjoutua mahdollisuus päästä osaksi jotakin lähiopetus- tai -ohjaustilannetta kevään 2021 aikana.

Yksittäisten opintojaksojen osalta opetushenkilöstö arvioi, onko ohjauksen tarjoaminen soveltuva käytäntö esimerkiksi luentotallenteen tai striimattavan opetustilanteen lisäksi. Ohjausmahdollisuudesta ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ohjeen soveltaminen, tarkentaminen ja tilojen käyttö

Turun yliopiston ja kaikkien sen kampusten opetusjärjestelyn perusohje on yhtenevä huolimatta siitä, onko alueen epidemiatilanne perustasolla, kiihtymisvaiheessa vai leviämisvaiheessa.

Etenkin alueen epidemiatilanteen ollessa perustasolla odotetaan pienryhmäopetusta ja ohjausta pääsääntöisesti tarjottavan hybridimallilla opiskelijoille, ts. tällöin epidemiatilanne ei estä sitä, että opiskelija voisi valita, tuleeko paikan päälle vai opiskeleeko etänä. Tämän linjauksen julkaisuhetkellä Rauman ja Porin kampusten alueet ovat perustasolla, kun taas Turun kampus on kiihtymisvaiheen alueella.

Yliopisto seuraa tarkasti koronatilanteen kehittymistä kampusalueilla, ja ohjeistusta voidaan tarkentaa tilanteen vaatimalla tavalla.

Exam-tenttitilat, IT-luokkia, ryhmätyötiloja ja kirjastotiloja on koko kevään ajan opiskelijoiden käytössä erityisjärjestelyin.

> Tarkentavia ohjeita opetuksen järjestämisestä intranetissä

**

Maskisuositus laajenee kaikille kampuksille

Turun yliopisto seuraa viranomaisten maskisuosituslinjaa ja laajentaa suositusta koskemaan kaikkia kampuksia ja toimipisteitä. Porin yliopistokeskuksen tiloissa vierailevien on syytä käyttää maskeja yhteisissä sisätiloissa ja erityisesti paikoissa, joissa liikennettä on paljon. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi luentosalien, luokkien, palvelupisteiden, uloskäyntien, ruokaloiden ja muiden vastaavien edustat.

> Maskisuosituksen soveltaminen Turun yliopistossa

> Turun yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa

Mahdolliset lisätietotiedustelut ja kysymykset pyydetään ensisijaisesti lähettämään sähköpostitse osoitteeseen koronainfo@utu.fi.

TÄMÄ YLLÄ OLEVAN SÄHKÖPOSTI ON LÄHETETTY KAIKILLE OPISKELIJOILLE TURUN YLIOPISTON KAUTTA.

Kiitos, kun huomioit! 🙂

"Huomaamme kasvattaneemme vahvan pohjan pankin päivittäisen toiminnan käytännöistä, sekä oppineet asiakaskontaktien kautta myöskin uusia ja erittäin merkittäviä taitoja."

Haimme kesätöihin OP Länsi-Suomeen ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen ja meille avautuivat ovet itseämme kiinnostavaan pankkialaan.  Kesä on töiden parissa hurahtanut ohi hetkessä, ja koemme saaneemme runsaasti arvokasta kokemusta, sekä tietämystä siitä, että millaiselta pankin arki näyttää.

Kesän aikana Länsi-Suomen Osuuspankilla työskennellessämme olemme oppineet todella paljon uutta ja tutustuneet moniin uusin ihmisiin. Työpäivät ovat koostuneet lähinnä asiakaspalvelusta päivittäistiimissä ja ulosmyynnistä puhelimen välityksellä. Kesään on mahtunut paljon erilaisia asiakaspalvelutilanteita ja haastavia keissejä. Kaikki nämä ovat kuitenkin selvinneet omalla pohdinnalla tai kysymällä kokeneemmalta kollegalta. Asiakaspalvelu ei todellakaan aina ole helppoa. Puhelimen päässä on sitten alkukesän kankeuden jälkeen hiottu timanttiset myyntipuheet kartoittamalla asiakkaiden tarpeet ja laittamalla heidän pankkipalvelunsa kuntoon.

Työt ovat myöskin herättäneet kiinnostuksen uudelleen säästämiseen sekä sijoittamiseen. Usein aamuisin ennen konttorin ovien avaamista keskustelimme muiden kesätyöntekijöiden kanssa sijoitusmarkkinoista ja niihin liittyvistä uutisista – Mikäs sen parempaa kuin kahvi kädessä jutella pörssiyhtiöistä. Meidän tiimissämme oli muutenkin hyvä yhteishenki ja hiljaisempina hetkinä juteltiin kaikenlaisista asioista eli ei pelkästään sijoitukseen liittyvistä jutuista. Muutenkin meitä kesätyöntekijöitä oli paljon ja puhalsimme koko tiimin kanssa yhteen hiileen. Tämä kesä oli myös ensimmäinen ”oman alan” hommissa ja toimi hyvänä vakuutuksena, että kyllä tämä on se oikea ala.

Kuinka sitten opiskelu kauppakorkeakoulussa on auttanut työssämme? Opinnot avaavat laajempaa näkemystä pankin peruspalveluihin ylipäätään talouden rattaiden pyörimisen ymmärtämisen myötä, sekä sosiaaliset taidot ja laskennallinen tarkkuus ovat olleet ehkä merkittävimpiä tekijöitä, joista koemme olleen etua työssä. Työt ovat puolestaan tarjonneet käytännön oppeja ja kokemusta, jotka tasapainottavat hyvin yliopistossa opiskeltua teoriaa. Molemmat ovat tärkeä osa sitä jatkuvaa oppimista myös sitten tulevaisuudessa valmistumisen kynnyksellä.

All in all kesä on ollut todella antoisa kokemus. Kuten mainittu, taskuun jää arvokas kokemus ’’oman alan – ja uran ensiaskelista’’. Huomaamme kasvattaneemme vahvan pohjan pankin päivittäisen toiminnan käytännöistä, sekä oppineet asiakaskontaktien kautta myöskin uusia ja erittäin merkittäviä taitoja. Saamamme ensikosketuksen perusteella voimme suositella muitakin opiskelijoita hakeutumaan pankkialalle, mikäli pientäkään kiinnostusta löytyy.

Aaro Tuominen ja Joonatan Rantala, toisen vuoden rahoituksen ja laskentatoimen opiskelijat

Aaro Tuominen
Joonatan Rantala

Kerhotoiminnan ideana on lisätä PorKylaisten itseohjautuvaa vapaa-ajan toimintaa. PorKy tukee kerhojen toimintaa rahallisesti, joka tapahtuu kerhojen hakemuslinkin kautta. JOKAINEN voi perustaa oman kerhonsa ja kerätä mukaan kanssaopiskelijoita pyörittämään sen toimintaa.

Tällä hetkellä on olemassa kolme kerhoa, mutta kerhojen määrään sinäkin voit itse vaikuttaa. Kerää siis porukka kasaan ja laittakaa toiminta käyntiin! Kerhojen toimintaan osallistuminen ei ole rajoitettua (muuten kuin SB PorKyn rajallisen joukkuekoon takia), joten voit kuulua vaikka kaikkiin kerhoihin samanaikaisesti.

PORTFOLIO

Länsi-Suomen Akateeminen Sijoituskerho, tuttavallisemmin Portfolio, on toimintansa syksyllä 2020 aloittanut Turun Kauppakorkeakoulun Porin yksikön sijoittamisesta kiinnostuneet opiskelijat yhteentuova toimikunta. Jaoston päällimmäisenä tarkoituksena on edistää opiskelijoiden kiinnostusta ja asiantuntemusta varainhallintaa kohtaan.

Jäseneksi liityttyään opiskelija pääsee edistämään sijoitusosaamistaan muun muassa toimikunnan järjestämien ammattilaispuheenvuorojen, yritysvierailuiden sekä muiden jäsenetujen merkeissä. Haluamme painottaa, ettei toimintaan osallistuminen vaadi minkäänlaista aikaisempaa kokemusta sijoitustoiminnasta!

Portfolion ensimmäinen tapahtuma järjestetään 22.9., jossa tutustutaan muun muassa sijoitussalkun rakentamiseen ja pankkiirin uraan alan kotimaisen huippuosaajan johdolla. Tarkempaa tietoa tapahtumasta ja siihen ilmoittautumisesta luvassa lähitulevaisuudessa. Tapahtuma on suunnattu ainoastaan Portfolion jäsenille, joten muista ilmoittautua ajoissa!

Ilmoittautuminen Portfolion jäseneksi tapahtuu TÄLLÄ LOMAKKEELLA.

Portfolion lukuvuosittainen jäsenmaksu on 5 €, joka oikeuttaa seuraaviin etuihin;

- Osallistumisoikeus tapahtumiin (mukaan lukien ekskursio!)
- Portfolio – haalarimerkki
- Inderes Premium osakeanalyysityökalu käyttöön vuodeksi veloituksetta (arvo 200€)
- Mahdollisuus hakea Portfolion toimikuntaan tulevaisuudessa.

Ota Portfolio haltuun sosiaalisessa mediassa, jotta pysyt ajan tasalla tulevista tapahtumista;

Facebook: https://www.facebook.com/Portfolio-114009653724631/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/investmentclubportfolio/ 

Kysyttävää? Ota rohkeasti yhteyttä; toimikunta.portfolio@gmail.com

Tuottoisaa syksyä toivottaen
Jaakko Salminen & Thomas Muikku

PORIN AKATEEMINEN TASTING SEURA

Morjesta PorKylaiset,

PorKy:n kerhotoiminta on nähnyt päivänvalon! Yhdeksän opiskelijaystävän avulla olemme muodostaneet PorKy:lle yhden ensimmäisistä kerhoista. Tämän hiljattain alkunsa saaneen kerhon nimi on Porin Akateeminen Tasting Seura, tuttavallisemmin tasting-kerho.

Pitkään muutaman opiskelijan mielessä on pyörinyt: ”Perkele, miksi meillä ei ole tällaista.” Huomattiin porukalla pieni puute porilaisessa opiskelijaelämässä ja päätettiin yhteistuumin korjata tämä suuri vääryys. Kesän aikana ideasta siirryttiin konkreettisemmalle tasolle, ja nyt kaikki on lähestulkoon ensimmäistä tapahtumaa vaille valmis!

Haemme vielä tarkkoja suuntaviivoja toiminnalle, mutta pyrkimyksenämme on järjestää monipuolisesti erilaisia tapahtumia hyvän ruuan sekä juoman ympärille. Tavoitteenamme on järjestää esimerkiksi erilaisia viinimaistajaisia, olut-iltoja ja panimoexcuja, sekä kaikkea maan ja taivaan väliltä tämän lisäksi, mille sattuu olevan kysyntää.

Jos kiinnostuksesi heräsi, malta hetki ja somekanavien launchatessa ota ne haltuun, liity jäseneksi ja tule syksyllä järjestettävään ensimmäiseen tapahtumaan!

Innostunein terkuin,
Kerhon perustajat

SB PorKy

Hei PorKylaiset!

Nyt on luvassa isompi hype sitten uuden GM valinnan jälkeen tai uuden soutujoukkueen julkistamisen jälkeen, sillä tänä syksynä ainejärjestömme syöksyy säbävuoroista suoraan syvään päätyyn satakuntaliigan kentille!

Joukkueemme SB PorKy osallistuu ainejärjestömme alaisena uutena kerhona Satakuntaliigan 2 divariin. Pelejä pelataan viikonloppuisin ja kausi alkaa 3.10. Pelien kesto on 2x20min juoksevalla ajalla, jolloin edes GM ei ehdi väsymään.

Draft on tänä syksynä edennyt jo pitkälle ja meillä on vielä YKSI (1) vapaa paikka innokkaalle! Meiltä löytyy kaikenlaista konkaria niin ännän vuoden opiskelijoista pupuihin, joten jonkinlaisia GOAT statuksen omaavia veivaajia löytyy niin prospektienkin joukosta.

Tämä joukkue ei katso sukupuolta, joten niin miehet kuin naisetkin saavat liittyä, jos vain on kiinnostusta pelata.

Eli vielä lyhyesti:

MITÄ: PorKyn ihka oma salibandyjoukkue satakuntaliigaan
KENELLE: Kaikille Porkyn jäsenille
MISSÄ: Jokainen peli pelataan Ulvilassa (entinen Karhuareena)
MILLOIN: ASAP dm talousvastaavalle tai vaihtoehtoisesti GM:lle
MITÄ MAKSAA: 30$$

(HUOM. SB PorKy ei korvaa tavallisia säbävuoroja, jotka lähtevät käyntiin syksyn aikana)

Paljon onnea kaikille opiskelupaikan saaneille ja tervetuloa Poriin. Aloitusviikkoon, eli uusien opiskelijoiden orientaatioviikkoon, on enää muutama päivä jäljellä - ihana päästä tutustumaan teihin uusin opiskelijoihin! Yliopisto-opintojen aloittaminen on aina uuttaa ja jännittävää, mutta me olemme täällä auttamassa teitä opintojenne aikana.

Tärkeä henkilö opintojen alussa on oma tutorisi, joka auttaa sinua kaikissa mieltäsi askarruttavissa asioissa kouluun liittyen. Jokaisella on oma tutorinsa, mutta he kaikki ovat valmiina auttamaan.

Aloitusviikon aikataulun ja Facebook tapahtuman löydät täältä: https://www.facebook.com/events/991582701271450

Vuoden 2020 pupuoppaaseen pääset täältä: https://issuu.com/porinkylterit/docs/pupuopas2020

VUODEN 2020 TUTORIT:

Niko Riikonen

Kalle Tuominen

Tommi Suominen

Elina Virolainen

Thomas Muikku

Henri Jakonen

Julia Valtonen

Silja Salomaa

Jenny Hietala (Maisteritutor)

Arika Kutllovci (Maisteritutor)

 

PorKyn uusi hallitus valittiin viime viikon keskiviikkona 20.11. järjestömme sääntömääräisessä syyskokouksessa. 
Onnea uudelle kokoonpanolle ja suuret kiitokset vaali-illan äänestäjille ja hakijoille! 😊

Puheenjohtaja: Niklas Pippola
Varapuheenjohtaja: Santeri Aro
Talousvastaava: Taneli Puotiniemi
Yrityssuhdevastaava: Anton Venäläinen
Tapahtumavastaava: Henna Mäntylä
Viestintävastaava: Pinja Korvenranta
Koulutuspoliittinenvastaava: Erika Hutri
Sosiaalipoliittinenvastaava: Kristian Leinonen
NESU-vastaava: Helene Hartikainen
Projektivastaava: Kia Vasko

PorKyn uusi hallitus on nyt valittu! Onnea uudella kokoonpanolle ja kiitos valtavasti vaali-illan äänestäjille ja hakijoille! 😊

Puheenjohtaja: Christian Ström
Varapuheenjohtaja: Anni Valtonen
Talousvastaava: Daniel Böning
Yrityssuhdevastaava: Niklas Pippola
Tapahtumavastaava: Sami Lampola
Viestintävastaava: Essi Castrén
Koulutuspoliittinenvastaava: Emma Pösö
Sosiaalipoliittinenvastaava: Noora Jyrämä
NESU-vastaava: Olivia Lehtonen
Projektivastaava: Julianna Hänti
#h18 #h19 #HalVa

Porin Kylterit ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään ensi viikon keskiviikkona 21.11. kello 18:00 Terrace Bar Restaurantissa, Yrjönkatu 14, 28100 Pori. Kokouksessa käsitellään tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä valitaan yhdistyksen hallitus toimikaudelle 2019.

Kokouksessa on tarjolla pikkupurtavaa, ja paikan päältä on mahdollista ostaa virvokkeita. Tilaisuus on avoin kaikille Porin Kylterit ry:n jäsenille ilman erillistä ilmoittautumista. Saavuthan ajoissa paikalle, jotta kokous päästään aloittamaan ajallaan.

Kokouksen esityslista, ehdotus toimintasuunnitelmaksi sekä talousarvio vuodelle 2019 on toimitettu kutsun mukana jäsenrekisterissä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Ennakkohaku hallitukseen on mahdollista nyt! Kaikki ennakkohakijat saavat vaali-illassa varmasti esitettävät kysymykset ennakkoon. Vaali-illassa voi vielä kuitenkin asettua ehdolle mihinkä vain pestiin. 
Ennakkohaku on auki 18.11 asti! Maanantaina 19.11 julkaistaan ennakkohakijat! Vaali-ilta tapahtuu 21.11 
Hae hallitukseen  PorKyn Facebook:ista ja Instagramista löytyvän linkin kautta tai suoraan https://link.webropolsurveys.com/S/8252DF8AEFBA1E34
Haku tiimeihin tapahtuu heti uuden hallituksen valinnan jälkeen 22.11-2.12!

Käyntiosoite
Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28100 Pori
Postiosoite
Porin Yliopistokeskus, PL 181, 28101 Pori
Sähköposti
hallitus@porinkylterit.fi

Porin Kylterit ry

Tuttavallisemmin ”PorKy” on Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö.
chevron-downmenu-circlecross-circle